Latest Updates:

ျမန္မာမ်ား သတိမထားမိေသာ နာမည္ျပႆနာ

ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားသည္ႏွင့္ ပထမဆံုး ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ျပႆနာ  အခက္အခဲမွာ နာမည္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၊ တပြဲတိုး ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရးတယူ မလုပ္ၾကဘဲ ခတ္ေပါ့ေပါ့သာ ေတြးၾက ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မထြက္ခြာမီ အျခားႏိုင္ငံ၏ ဗီဇာပံုစံကဲ့သို႔ တရားဝင္ စာ႐ြက္ စာတမ္း မ်ား ျဖည့္စြက္ရာတြင္ စတင္ အခက္အခဲ ၾကံဳၾကသည္။ Surname / Family Name မ်ိဳး႐ိုးအမည္ / မိသားစုအမည္ ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ျမန္မာ အမ်ားစုမွာ ထိုကဲ့သို႔ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ အခက္ေတြ႕သည္။ အခ်ိဳ႕ ပံုစံမ်ားတြင္ First Name / Middle Name / Last Name ဆိုလွ်င္လည္း အေယာင္အမွား ျဖစ္ရျပန္သည္။

ျမန္မာပတ္စပို႔တြင္ အမည္ကို Name ဟူ၍သာ ေဖာ္ျပကာ First Name / Last Name ခြဲျခား မထားေပ။ ထိုအခါ၊ အလြယ္ကူဆံုး ေဆးၿမီးတိုမွာ မိမိ၏ အမည္ ေနာက္ဆံုးစာလံုးကို မ်ိဳး႐ိုးအမည္ ဟူ၍ surname သို႔မဟုတ္ family name အျဖစ္ ျဖည့္လိုက္ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ last name ဆိုလွ်င္လည္း ေနာက္ဆံုး စာလံုး ျဖည့္ၾကသည္။

ျမန္မာမ်ား၏ အမည္ကိစၥသည္ ထိုကဲ့သို႔ တပြဲတိုး ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရရွည္ေနထိုင္ သည့္ အခါ ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံသား ခံယူသည့္အခါ ျဖစ္ေစ ျပႆနာ ရွိလာပါသည္။

ဥပမာ၊ မိသားစု ေလးေယာက္ရွိလွ်င္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေနာက္ဆံုး စာလံုးသည္ အေဖကတမ်ိဳး၊ အေမကတမ်ိဳး၊ သားကတမ်ိဳး၊ သမီးကတမ်ိဳး၊ ေလးဦးကို ေလးမ်ိဳး ကြဲျပားေနေသာေၾကာင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ား၏ မယံုသကၤာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ ၾကံဳရတတ္သည္။

အထူးသျဖင့္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လက္မထပ္ပဲ ကေလးေမြးေသာ စံုတြဲမ်ား ေနထိုင္သည့္ တိုင္းျပည္တြင္ သားသမီးမ်ား၏ မိဘရင္း အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ထပ္စာခ်ဳပ္၊ ေမြးစာရင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ျပခိုင္း သျဖင့္ မလိုအပ္ပဲ အလုပ္႐ႈပ္ၾက ရျပန္သည္။ လူမ်ိဳးျခား အသိမိတ္ေဆြ အခ်ိဳ႕ကလည္း ပါးစပ္မွ ထုတ္ မေျပာေစကာမူ ထိုသို႔ လက္မထပ္ပဲ ေမြးထားေသာ သားသမီး သို႔မဟုတ္ ေမြးစားသား သမီးဟူ၍ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ၾက၏။

ႏိုင္ယာဂရာ ေရတံခြန္ႀကီးကို အလည္သြားရင္း ကေနဒါႏိုင္ငံဖက္သို႔ ကူးၾကေသာ ျမန္မာမိသားစုအခ်ိဳ႕ နယ္စပ္ဂိတ္မွာ စစ္ေမးျခင္း ခံၾကရသည္။ အျခားကေလးမ်ားကို မိမိ၏သားသမီး အေယာင္ေဆာင္၍ လူကုန္ကူးမႈ ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္တမ္းျဖင့္ တိုက္ၾကည့္ ၍ မွန္မမွန္ ခ်က္ခ်င္း သိႏိုင္ေသာ္လည္း ယခင္တုန္းကဆိုလွ်င္ အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာပါသည္။

မ်ိဳး႐ိုးအမည္ ရွိသင့္မရွိသင့္

ယခုေခတ္ ျမန္မာအမည္မ်ားတြင္ ဖခင္အမည္ကို ထည့္သြင္း မွည့္ေခၚသူ မ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊ တပံုစံတည္း မဟုတ္ပဲ ကြဲျပားျခားနား ျပန္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ဖခင္အမည္ကို ေရွ႕မွာ တပ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဖခင္အမည္ကို ေနာက္ဆံုးမွာ ထည့္ေသာ ရာဇာေနဝင္း စသည္ျဖင့္ အထားအသို မတူၾကေပ။

ထို႔ေၾကာင့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမည္မွ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ (surname) ကို ေအာင္ဆန္းဟူ၍ ျဖည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ေနာင္တြင္ စုၾကည္ ေအာင္ဆန္းဟုသာ အမည္တြင္မည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ကို ေရွ႕ဆံုးမွာ ထားေသာ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတို႔လည္း အေနာက္တိုင္းပံုစံအရ အမည္မ်ား ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အမည္မွန္မွာ အာေဘး ရွင္ဇို ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားက ရွင္ဇို အာေဘးဟုသာ သိၾကသည္။ ခၽြင္းခ်က္မွာ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကို မူရင္း ကိုရီးယားအမည္အတိုင္း ေခၚၾကျခင္း ျဖစ္၏။ (အေနာက္တိုင္းပံုစံ ေျပာင္းလဲလွ်င္ ကီမြန္းဘန္ ဟု ျဖစ္မည္။) သို႔ေသာ္၊ ကိုရီးယားအမည္မ်ားကို အေနာက္တိုင္း ပံုစံျဖင့္ သံုးစြဲေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေန သည္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ နည္းလမ္းပံုစံ တမ်ိဳးတဖံု သံုးၾကသည္။ တ႐ုတ္မ်ိဳး႐ိုးနာမည္ကို အေနာက္တိုင္း နာမည္ျဖင့္ တြဲဖက္ မွည့္ေခၚလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ ခ်န္းမ်ိဳး႐ိုးမွ ေဒးဗစ္ ခ်န္း ဟူေသာ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္ မင္းသား၏ တ႐ုတ္အမည္ ခ်န္းကုန္ရွန္ကို သိသူ ရွားပါးသည္။ ျပည္ပေရာက္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္အမည္ကို မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ထားကာ အေနာက္တိုင္းအမည္ကို တရားဝင္ ႐ံုးကိစၥ၊ ေက်ာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ သံုးစြဲၾကသည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမည္ မ်ားကို first name / middle name / last name ဟူ၍သာ ျဖည့္စြက္ရေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ရွင္းလင္း လြယ္ကူ သေယာင္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊ ဤေနရာမွာလည္း နာမည္ေပ်ာက္သူ၊ နာမည္ ပ်က္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပတ္စပို႔တြင္ ဦး၊ ေဒၚ၊ ေမာင္၊ မ စသည့္ ဝိေသသနမ်ား ထည့္ထားသူ၊ နာမည္ သံုးလံုးအထက္ ရွိသူမ်ား ျပႆနာ ျဖစ္ၾကရသည္။ ဥပမာ၊ ဦးစိန္ေအး ဆိုေသာ အမည္ကို first name ဦး၊ middle name စိန္ ႏွင့္ last name ေအး ဟု အလြယ္ ျဖည့္လိုက္လွ်င္ အလယ္နာမည္ ေပ်ာက္၍ ဦးေအးဟုသာ တြင္ေလသည္။ တခါတရံတြင္ U S. Aye ဟု ေဖာ္ျပခံရမည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အလယ္နာမည္ကို တရားဝင္ ႐ံုးကိစၥမ်ားမွလြဲ၍ အသံုးျပဳေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အမည္မွန္ စိန္ေအးအစား ဦးေအးဟု တရားဝင္ သတ္မွတ္ခံရပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္၊ middle name ေနရာမွာ ျဖည့္သမွ် နာမည္သည္ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားေလေတာ့သည္။ မိုးပပသြင္ ဆိုေသာ နာမည္ လွလွေလးသည္ မိုးသြင္၊ ေက်ာ္သူရိန္လိႈင္သည္ ေက်ာ္လိႈင္ ျဖစ္သြားေတာ့၏။

ထိုကဲ့သို႔ နာမည္ေပ်ာက္မသြားေစလိုလွ်င္ middle name ေနရာမွာ မျဖည့္ဘဲ ကြက္လပ္ထားခဲ့ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ No Middle Name ဟု အမွတ္ျခစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္၊ middle name တခုခု ရွိထားလွ်င္ အျခားသူတဦးတေယာက္ႏွင့္ အမည္တူ ျဖစ္ဖို႔ ခဲယဥ္းပါသည္။ ဥပမာ၊ ရစ္ခ်တ္ဒ္ ခ်ိဳ ဆိုေသာ အမည္တူအမ်ားႀကီး ရွိသည္။ ျမန္မာသာမက တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ၎အမည္ မွည့္ၾကသည္။ အလယ္နာမည္ ျပံဳး တလံုး ထည့္ထားလွ်င္ ရစ္ခ်တ္ဒ္ ခ်ိဳ ႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါက ရစ္ခ်တ္ ျပံဳး ခ်ိဳ သို႔မဟုတ္ ရစ္ခ်တ္ဒ္ ပီ. ခ်ိဳ ဟု ခြဲျခား သိႏိုင္သည္။ သာမန္ကိစၥမ်ားတြင္မူ ရစ္ခ်တ္ဒ္ ခ်ိဳဟုသာ ေခၚၾကပါ မည္။

ဤနာမည္ ကိစၥသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မ်ိဳး႐ိုး နာမည္ ရွိေသာ္လည္း ေရွ႕မွာ ထားသည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္မရွိဘဲ ခရစ္ယာန္ အမည္ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ နားလည္မႈ လြဲကုန္သည္။ စ ကဲနက္၊ ေစာအင္ဒ႐ူး၊ ေနာ္ဟယ္လင္ တို႔သည္ လြဲမွားစြာ ကဲနက္ စ၊ အင္ဒ႐ူး ေစာ၊ ဟယ္လင္ ေနာ္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။

တဦးခ်င္းအေနျဖင့္ နာမည္ျပႆနာမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ားအထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚသြား မည္ကို သတိျပဳမိသူ သိပ္မရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအဖို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဒီအတိုင္း သာ ေနလာၾကသျဖင့္ ျပႆနာဟူ၍ပင္ မျမင္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ အမည္တူမ်ား ရွိလာလွ်င္ ခြဲျခားရန္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီလက္ထက္မွစ၍ အဘအမည္ကို တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘြဲ႕လက္မွတ္သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ထူးျခားစြာ အဘအမည္ ပါဝင္ေနျခင္းမွာ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

သားသမီး အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္မည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မ်ားအတြက္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ ရွိသင့္၊ မရွိသင့္ မိမိတို႔ဖာသာ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ မရွိပါက ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္ ၅ ခုေလာက္ဆိုလွ်င္ ေျခရာေကာက္ရန္ ခက္ခဲလာမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္လည္း ယခင္က မ်ိဳး႐ိုးအမည္ မရွိခဲ့ပါ။ မဲဂ်ိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရက ႏိုင္ငံသားမ်ား မ်ိဳး႐ိုးအမည္ မွည့္ေခၚရန္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္၍ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င့္သံုး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိဘက အျမတ္တႏိုး ေ႐ြးခ်ယ္ေပးထားေသာ အမည္ကို ခင္ပြန္း၏ မ်ိဳး႐ိုးအမည္သို႔ ေျပာင္းရန္ ဝန္ေလးၾကမည္ ျဖစ္၏။ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုကေတာ့ အမည္ေျပာင္းၾကပါသည္။ ျမန္မာဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ နာမည္ေပါင္းထည့္ကာ သီးသန္႔ဖန္တီးလွ်င္လည္း ရပါသည္။ ဥပမာ ခင္ပြန္းအမည္ ‘ဝင္း’ႏွင့္ ဇနီးအမည္ ‘သက္’ ကိုေပါင္းစပ္ကာ‘သက္ဝင္း’ ဟူေသာ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ကို သားစဥ္ေျမးဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အမည္ကို တရားဝင္ျပင္ဆင္ႏိုင္၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားႏိုင္ငံသို႔ သြားရန္ ပတ္စပို႔စတင္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတည္းက မိမိ၏ အမည္ကိစၥ ကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား ျဖည့္စြက္သင့္ေပသည္။ ဦး၊ ေဒၚ၊ ေမာင္၊ မ စသည့္ ဝိေသသနမ်ား ထည့္သြင္းလွ်င္ ၎တို႔ကို အမည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ကို သတိထားရမည္။ သို႔ေသာ္၊ အသိေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ အမည္မ်ား ကိုး႐ိုးကားယား ျဖစ္ေနလွ်င္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ သတ္မွတ္လိုလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔၏ မူရင္းအမည္မ်ား ပံုပ်က္ၿပီး မမွန္မကန္ ျဖစ္ေနသည္ကို ျပဳျပင္လိုလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ ေျပာင္းလဲသည္မွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ထံုးစံျဖစ္ေနေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမည္ေျပာင္းသည့္ ကိစၥသည္ လြယ္ကူပါသည္။

အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အမည္ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အခေၾကးေငြ အပိုေပးေဆာင္ရျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္လႊာတြင္ တေပါင္းတည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ခံယူလိုေသာ ဆႏၵမရွိသူ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသား ခံယူၿပီးသြားသူမ်ား အေနျဖင့္မူ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမတရား႐ံုးတြင္ အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရပါသည္။ မိမိတို႔ေန ထိုင္ရာ ျပည္နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရား႐ံုး ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ တရာေက်ာ္ခန္႔ ကို ေပးေဆာင္ရသည္။ (တရား႐ံုးစရိတ္သည္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္အလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏိုင္သည္။)

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားသည္ fee waiver ေခၚ အခေၾကးေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Food stamp ေခၚ အစားအေသာက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ MediCare or Medicaid ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္ စသည္တို႔ တခုခုကို ရရွိခံစားေနသူမ်ား၊ မိသားစုဦးေရအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝင္ေငြထက္ နည္းပါးသူမ်ားသည္ အေထာက္အထားကို ပူးတြဲတင္သြင္း ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ တရား႐ံုးစရိတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိပါမည္။ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးတြင္ စံုစမ္းၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ ရယူႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ လည္း ရႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္၊ တရား႐ံုးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ သတင္းစာမ်ားအနက္မွ တေစာင္တြင္ အမည္ေျပာင္းေၾကာ္ျငာ ကို ရက္သတၱ ၄ ပတ္ ထည့္သြင္းရပါမည္။ သတင္းစာေၾကာ္ျငာခမွာ ေဒၚလာ ၁၂၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္၍ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္အလိုက္ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုလိုက္ အမည္ေျပာင္းလွ်င္ ေၾကာ္ျငာတခုတည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္၍ စရိတ္သက္သာပါမည္။

အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ တလေက်ာ္အၾကာတြင္ တရား႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားဝင္ အမည္ေျပာင္းလဲရသည္။

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမည္ကိစၥကို မိမိ၏ မ်ိဳး႐ိုးတခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သားစဥ္ေျမးဆက္ အေရးအျဖစ္ အေလးအနက္ သေဘာထား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပး လိုက္ရပါသည္။ကမၻာသစ္ လူမႈစီးပြား မီဒီယာ
kabarthit.com
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ »

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ထူေထာင္သူ ဇုကာဘတ္ခ္ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြး

Friday, October 24, 2014
်ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ကို တည္ေထာင္သူ တဦး ျဖစ္ေသာ မတ္ခ္ ဇုကာဘတ္ခ္ သည္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ရွိ ဆင္ဟြာ တကၠသိုလ္ တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔က တ႐ုတ္ ဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာၿပီးေနာက္ အေမးအေျဖ မ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ ဘာသာျဖင့္ပင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္ကာ ပရိသတ္က အထင္ႀကီး ေလးစားသြားေအာင္ လုပ္ျပခဲ့ပါသည္။

မတ္ခ္ ဇုကာဘတ္ခ္အား ဆင္ဟြာ တကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန အၾကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ထည့္သြင္း ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဤကဲ့ သို႔ ေဟာေျပာေဆြးေနြးပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိနစ္ ၃၀ ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားျဖင့္သာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာဆိုေျဖၾကား သြားေသာ မတ္ခ္ဇုကာဘတ္ခ္အား တ႐ုတ္ျပည္သူ မ်ားက ခ်ီးက်ဴးၾကရပါသည္။ မၾကာခဏ နားၿပီး ေျပာရျခင္း၊ သဒၵါ အမွား အခ်ိဳ႕႔ရွိျခင္းတို႔မွ အပ တခ်ိန္လံုး တ႐ုတ္စကားျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ သူ၏ စြမ္းရည္ကို ပရိသတ္က ႏွစ္သက္ သေဘာက်ၾက၏။

ဇုကာဘတ္ခ္၏ တ႐ုတ္စကားေျပာပံုမွာ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတေယာက္ ေျပာသလို ျဖစ္ေနၿပီး၊ အခ်ိဳ႕စကားလံုးမ်ားသည္ ႀကိဳတင္၍ အလြတ္က်က္ထားမွန္း သိသာသည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ မိနစ္ ၃၀ လံုးလံုး တ႐ုတ္စကားျဖင့္ အေမးအေျဖလုပ္ႏိုင္သည္မွာ မဆိုးလွေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

အခ်စ္၏ တန္ခိုးသတၱိ

ငယ္ရည္းစား တ႐ုတ္အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီး ပရက္စီလာ ခ်န္းအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ေသာ မတ္ခ္ ဇုကာဘတ္ခ္သည္ ရည္းစား၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုကာ ေစ့စပ္ေၾကာင္း လမ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ဘာသာကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ သင္ယူ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ဆင္ဟြာတကၠသိုလ္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ဇုကာဘတ္ခ္က သူသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလးႀကိမ္ ေရာက္ဖူး ၍ ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ဟန္က်ိဳးကဲ့သို႔ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ပရိသတ္အား ေျပာျပ သည္။ သူသည္ ဇနီးသည္၏ တရုတ္ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပို၍ ေျပာဆို ဆက္ဆံႏိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္ စကားကို ေလ့လာ သင္ယူလိုေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူႏွင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးမွာ အင္တာနက္ အေရးႀကီး

ဇုကာဘတ္ခ္သည္ အာရွတိုက္တြင္ အင္တာနက္ကို ျပည္သူလူထု ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ခရီးလွည့္လည္ေနျခင္း ျဖစ္၏။

ဇုကာဘတ္ခ္၏ တ႐ုတ္စကားျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုက ႏွစ္သက္ သေဘာက်ေစကာမူ တ႐ုတ္အစိုးရက ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထား သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဝင္တိုး၍ မရေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဝဘိုႏွင့္ ဝီခ်က္ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ေဒသခံ လူမႈ ကြန္ရက္မ်ား ေခတ္စားေန၏။

ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဇုကာဘတ္ခ္က ေရွာင္ရွားေျဖဆို သြားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က တ႐ုတ္ျပည္မွာ ရွိေနၿပီးသားပါ။ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီေတြ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေဖာက္သည္ တိုးပြားေစ ဖို႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေၾကာ္ျငာေတြကတဆင့္ ကူညီေပးေနပါတယ္” ဟု ဇုကာဘတ္ခ္က ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

“အင္တာနက္ဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးၿပီး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္” ဟူ၍ ဇုကာဘတ္ခ္က ဆင္ဟြာ တကၠသိုလ္တြင္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ သည္။


ကမၻာသစ္ လူမႈစီးပြား မီဒီယာ
kabarthit.com
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္သန္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အစားအစာ ၆ မ်ိဳး

Friday, October 24, 2014
လူတစ္ဦးရဲ႕ အလွကို တန္ဖိုးျဖတ္ရာတြင္ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္းတို႔ရဲ႕ အလွတရား ဟာလည္း အခန္း က႑ တစ္ခုမွ ပါဝင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းနည္း လြဲမွား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ယေန႔ေခတ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုဟာ ဆံပင္ပါးျခင္း၊ ဆံပင္ ကြ်တ္ျခင္းႏွင့္ လက္သည္း အလွအပ ထိန္းသိမ္း သင့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လက္သည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ခံ့မႈ မရွိျခင္း စတဲ့ အလွပျပသနာ မ်ားကို ရွင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိပါ တယ္။

ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္း အလွအပျပသနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ရန္အတြက္ အမ်ိဳးအမည္ စံုလင္လွတဲ့ အလွျပင္ပစၥည္းေတြ စူပါမားကတ္ အသီးသီးမွာ ရွိေနၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ႕အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားက အသံုးျပဳသူမ်ားကို အေထာက္အပ့ံ မျပဳႏိုင္တာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုယ္တိုင္ သဘာဝက်က် မိမိတုိ႔ရဲ႕အလွအပမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖုိ႔ အေရးႀကီး လွပါတယ္။

ယခုတစ္ပါတ္ NewsWatch ဂ်ာနယ္ပရိတ္သတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည့္ အစားစာ ၆ မ်ိဳးက အသားရည္ လွပစိုေျပစိုဖို႔ ထိေရာက္စြာ အေထာက္ကူ မျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္းကို က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး လွပစိုေျပေနေစဖုိ႔ လိုအပ္သည့္ဓါတ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးမည္ တစ္မ်ိဳးတည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပပါ အေထာက္ ကူျပဳအစားစာမ်ားက ပရိတ္သတ္မ်ား၏ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္းက်န္းမာေရးကို ထိေရာက္စြာ အေထာက္ ကူျပဳပါလိမ့္မယ္။

၁။ ဒိန္ခ်ဥ္

အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး ပရိတ္သတ္ အမ်ားစုလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ ဆံပင္ႏွင့္လက္သည္း က်န္းမာေရးကို အေထာက္ကူျပဳတဲ့ အစားစာကေတာ့ ဒိန္ခ်ဥ္ပါ။ ဒိန္ခ်ဥ္မွာ ဆံပင္ က်န္းမာစြာရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကာရာတင္(keratin) လို႔ေခၚတဲ့ ပရိုတိန္းဓါတ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဆံပင္ဟာ လံုေလာက္တဲ့ ပရိုတိန္းဓါတ္ကိုမရရွိပါက ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းဆိုတဲ့ ရလဒ္ဆိုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္ စားေသာက္ ေနတဲ့ မနက္စာထဲမွာ ဒိန္ခ်ဥ္တစ္ဇြန္းခန္႔ ပါ၀င္ေအာင္စားေသာက္ႏိုင္ပါက က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီးလွပတဲ့ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္း ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ၾကမွာပါ။

၂။ အသား

အနီေရာင္အသားလို႔ အေနာက္တိုင္းမွာ ေခၚေ၀ၚၾကတဲ့ အမဲသား၊ ဆိတ္သား အစရွိတဲ့ အသားေတြဟာ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္း က်န္းမာေရးမွာ အေရးပါတဲ့ ပရိုတိန္းဓါတ္ ႏွင့္ သံဓါတ္မ်ား ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္တဲ့ အစားစာေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ စားသံုးေပးသင့္ပါတယ္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ားအရ သံဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ အားနည္းသူမ်ားဟာ ဆံပင္ပါးျခင္းႏွင့္ ကိုင္လြန္နီခ်ီယား(koilonychia) လို႔ေခၚတဲ့ လက္သည္းေရာဂါ တစ္မ်ိဳးႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အမဲသားႏွင့္ ဆိတ္သားတို႔ကို မိမိတို႔ ရဲ႕ေန႔စဥ္ပံုစဥ္ အစားေသာက္ထဲ ထည့္သြင္း စားေသာက္ဖို႔ေတာ့ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ ၎အသားေတြမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မသင့္ေတာ္သည့္ ျပည့္ဝဆီမ်ားႏွင့္ အျခားဓါတ္မ်ား ပါဝင္ တာေၾကာင့္ အလြန္အကြ်ံစားသံုးပါက ႏွလံုးေရာဂါ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ကိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္ တာကိုေတာ့ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

၃။ မက္မြန္သီး

မက္မြန္သီးဟာ ပရိုတိန္း ဓါတ္ၾကြယ္ဝေသာ သဘာ၀အသီး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ရံုသာမက မဂၢနီဆီယန္ဓါတ္မ်ား ႀကြယ္၀စြာပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ ဆံပင္ႏွင့္ လက္သည္း က်န္းမာ လွပေရးအတြက္ အေထာက္ကူျပဳပါတယ္။ မဂၢနီဆီယမ္ဆိုတာ စိတ္ဖိအားမ်ားကို တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တဲ့ အဓိက ဓါတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဆံပင္ ကြ်တ္ျခင္း သည္ လူတစ္ဦး၏ ခံစားေနရေသာ စိတ္ဖိအားမ်ားေပၚတြင္ အဓိက မူတည္တာေၾကာင့္ မက္မြန္သီးက ဆံပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္ကူျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္သည္းမ်ားေပၚ တြင္ျဖစ္ေပၚ တတ္တဲ့ ေဒါင္လိုက္ အေရးေၾကာင္းမ်ားဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း မဂၢနီဆီယမ္ဓါတ္ မလံုေလာက္ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မဂၢနီဆီယမ္ ဓါတ္ကို အစိမ္းေရာင္အရြက္မ်ားႏွင့္ ပဲအခ်ိဳ႕ မွလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

၄။ ဘီယာ

ဘီယာကေတာ့ အမ်ိဳးသား ပရိတ္သတ္မ်ားအႀကိဳက္ ဆံပင္အေထာက္ကူျပဳ အစားစာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အစားေသာက္ႏွင့္ သီးႏွံဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳသည့္ အဖြဲ႕စည္းတစ္ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘီယာသည္ ဆီလီကြန္ဓါတ္ၾကြယ္၀သည့္ အစားစာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဘီယာမွာပါ၀င္သည့္ ဆီလီကြန္ဓါတ္ဟာ သတၱဳဓါတ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဦးရည္ျပား ေသြးသား လည္ပတ္မႈစနစ္ကို ေကာင္းစြာ အေထာက္ကူျပဳ တာေၾကာင့္ ဆံပင္က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာေကာင္းမြန္ တာကိုေတြ႕ရတယ္ဟု ဝါရွင္အေျခစိုက္ေလဆာ ကုထံုးေက်ာင္းႏွင့္ ဂြ်န္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ အေရးျပားေရာဂါေဗဒ ဆိုင္ရာဌာန တို႔မွ အႀကီးကဲျဖစ္သူ ရီဘက္ကာခိုင္ဇင္ က အတည္ျပဳေျပာၾကားထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆံပင္က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပ ကာ NewsWatch ဂ်ာနယ္အမ်ိဳးသား ပရိတ္သတ္မ်ား ဘီယာ အလြန္အက်ဴးေသာက္သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕ အဆိုအရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ဘီယာ တစ္ခြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးလွ်င္ ဘီယာ ၂ ခြက္ခန္႔ေသာက္သံုးပါက ေန႔စဥ္ လိုအပ္ေသာ ဆီလီကြန္ဓါတ္မ်ား လံုေလာက္ေစႏိုင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

၅။ ႏြားႏို႔

ႏြားႏို႔ဟာ ဆံပင္က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္ကူျပဳသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို သိရွိ၍မ်ား သမၼတႀကီးက ႏိုင္ငံ သားမ်ားကို ႏြားႏို႔ေသာက္ခိုင္း သည္လားဆိုသည့္ အခ်က္ကေတာ့ အေတြးပြားစရာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တိက်ခိုင္မာေသာ သက္ေသျပခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ႏြားႏို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ဗိုက္တာမင္ဒီ ႏွင့္ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း တို႔ဟာ ဆက္စပ္မႈရွိေနတာေၾကာင့္ပါ။ ဆံပင္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ား စုတြင္ ရွိေသာ ဗိုက္တာမင္ ဓါတ္ပမာဏသည္ ဆံပင္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ခ်ိဳ႕တဲ့သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုေတာ့ အေရျပားေလ့လာေရး ေဆးအဖြဲ႕မ်ားက အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏြားႏို႔အျပင္ မိမိတို႔၏ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ကာ အျခားေသာေဆးဝါးႏွင့္ သဘာ၀ ပစၥည္းမ်ားမွလည္း ဗိုက္တာမင္ဒီ ဓါတ္ကို ရယူႏိုင္ၾကပါတယ္။

၆။ ဥမ်ား

ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ အစရွိတဲ့ ဥမ်ားမွာ ပရိုတိန္းဓါတ္ႏွင့္ ဗိုက္တာမင္ဒီ ဓါတ္အခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္သည့္အျပင္ ဘိုင္အိုတင္ လို႔အမည္ရတဲ့ ဗိုက္တာမင္ဘီ အေရာေႏွာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဘိုင္အိုတင္ စဟာ ဆံပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ကာရာတင္ ဓါတ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဘိုင္အိုတင္ဓါတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ မ်ားဟာလည္း ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းကို ခံစားရတတ္တာေၾကာင့္ ဆံပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဥမ်ား စားသံုး သင့္ပါတယ္။


ေအာင္ဟိန္းခိုင္
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ဇာဇာထက္ ဘာေၾကာင့္ ၀တ္လစ္စားလစ္ ဓာတ္ပံုေမာ္ဒယ္ ျဖစ္လာသလဲ

Friday, October 24, 2014
“ပိုက္ဆံ ေပးၿပီးေတာ့ ႐ိုက္ပါရေစဆို တာေတာင္ နင့္႐ုပ္နဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ ပါ့မလား။ စဥ္းစားဦး၊ အဲလိုမ်ဳိး အရမ္းႏွိမ္တာ…”
--------
ပညာေရးအတြက္ ဂ်ပန္သြားဖို႔ ရည္ ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွာ ဂ်ပန္ စာ သင္ေနရင္း Sexy ဓါတ္ပံုမ်ားနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္မ်ားကို အားက်ၿပီး ဆရာဂၽြန္လြင္ ဆီမွာ သင္တန္း တက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ တေလွ်ာက္ သင္ခန္းစာမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားခဲ့ ဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖတ္သန္းခဲ့ကာ သင္တန္းဆင္းၿပီး ေက်ာင္းဆက္ တက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၁ မွာေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူ ေလျဖတ္ေရာဂါ ခံစားခဲ့ ရျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္သြားမည့္ အစီအစဥ္ကို လက္ေလွ်ာ့ကာ ေမာ္ဒယ္ေလာက ထဲ ေျခစံုပစ္ ၀င္ခဲ့ၿပီး ယေန႔မွာေတာ့ Sexy မ်ားနဲ႔ Sexy Party မ်ားမွာ မပါမၿပီး ဇာဇာထက္ ဆိုတဲ့ နာမည္တခုကို ရယူပိုင္ ဆိုင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ ဇာဇာထက္က သူမအတြက္ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္နဲ႔ မခံခ်င္စိတ္ေတြ အဓိကျဖစ္ေစခဲ့တာ နာမည္ႀကီး ဓာတ္ပံုဆရာ တေယာက္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ဇာ ဒီႏွစ္ပိုင္းထဲမွာ Sexy ပံုေတြ Sexy Party ေတြနဲ႔ ပိုေပါက္လာခဲ့တယ္။ ေနာက္ ဇာ ယံုၾကည္တာက ဇာ့ေက်ာမွာ ေန႔နံ မကိုက္ေပမယ့္ ဇာႀကိဳက္လို႔ထိုးထားခဲ့တဲ့ က်ား႐ုပ္ေလးေၾကာင့္လို႔လည္း ထင္တယ္။ ဇာ စလုပ္တုန္းကေတာ့ ေကာ့မန္႔ေတြ အမ်ားႀကီးရတာေပါ့ေနာ္။ တင္ကႀကီး တယ္၊ ခါးကႀကီးတယ္၊ ေဘာလံုး သမား ဆိုဒ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။ ဒါေတြကို ဇာ ဘယ္လိုမွ မခံစားရဘူး။ ဒါေပမဲ့ နာမည္ႀကီး ဓာတ္ပံုဆရာ တေယာက္ပဲ ေမာင္ႏွမလိုကို ခင္တာ။ သူက ႏြယ္ႏြယ္ထြန္းတို႔ ေပါက္ေန တဲ့အခ်ိန္မွာ ႐ိုက္ၿပီးရင္ ဘယ္သူ က ဘယ္လိုလွတာ… ျဖဴေဖြးႏုဖက္ေနတာပဲ … ဘယ္လို Sexy ျဖစ္တာဆိုၿပီး လာလာေျပာ တယ္။ အဲေတာ့ ဇာလည္း ႐ိုက္ခ်င္တာေပါ့ ေနာ္။ ပိုက္ဆံေပးၿပီးေတာ့ ႐ိုက္ပါရေစဆို တာေတာင္ နင့္႐ုပ္နဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။ စဥ္းစားဦး၊ အဲလိုမ်ဳိး အရမ္းႏွိမ္တာ…

အခု ဇာ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ျဖစ္လာတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မ ျဖစ္ေနၿပီဆိုၿပီး သူ႔ေဖ့စ္ဘြခ္မွာ သြား Add တယ္။ အရင္ကဆို သိပ္ခင္ခဲ့ၾကတာ။ ဒါေပမဲ့ ဇာ့ကို Sexy Model အေနနဲ႔ တကယ့္ကို ရြံရြံရွာရွာပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ တာ။ သူသာ ဇာ့ကို ခုခ်ိန္မွာ ႐ိုက္ ပါမယ္လို႔ဆိုခဲ့ရင္ ဇာ အခုမေျပာနဲ႔ ေနာင္ တသက္လံုးလည္း သူ႔ကို ဆို႐ိုက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူက ဘာကို Jealousy ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဇာ့ကို မုန္းေနမွန္း မသိဘူး။ သူက ဇာ့ကို ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ျဖစ္လာရင္ လည္ျဖတ္ခံလိုက္ မယ္ဆိုၿပီးေျပာခဲ့တာ။ ႐ိုက္လည္း ဇာ့ပံုနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ထြက္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တာ။ လူတိုင္းကို သူအဲလိုထင္လို႔မရဘူး ဆိုတာ ဇာျပခ်င္ တာ။ သူေျပာခဲ့တဲ့စကား တခြန္းက ဇာ့အတြက္ တြန္းအားေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ဇာအခုလိုျဖစ္လာေတာ့ သူမေခၚ ရဲေတာ့ဘူး” လို႔ ရင္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။

ဇာဇာထက္က ဓာတ္ပံုဆရာ နာမည္ေျပာဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ကို ၀တ္လစ္စားလစ္ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးလိုက္သူက နာမည္သံုးလံုးနဲ႔ လူငယ္ပိုင္းထဲက နာမည္ၾကီး ဓာတ္ပံုဆရာလို႔သာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။


MYN
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ေဆးစြမ္းထက္ေသာ ပ်ားသံပုရာ ေရေႏြးၾကမ္း

Friday, October 24, 2014
ပ်ားရည္ႏွင့္ သံပုရာသီး တို့ကို ေရေႏြးႏွင့္အတူ စိမ္ထားျပီး ၄င္းေရကို ေသာက္သံုးပါက တစ္္ေန့လံုး လန္းဆန္းေစျပီး အေမာေျပ ေစႏိုင္ပါတယ္။

သံပုရာသီးမွာ ပါ၀င္တဲ့ အက္စစ္ ဓါတ္ေၾကာင့္ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ မ်ားကိုလည္း
ေပ်ာက္ေစ ပါတယ္။ အခြံမွာပါ၀င္တဲ့ အခါးဓါတ္နဲ့ ပ်ားရည္ တို့ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ပိုလွ်ံေနတဲ့ အဆီဓါတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ပါသည္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ပါတယ္။

အဆိပ္အေတာက္ မ်ားကိုလည္း ေျပေပ်ာက္ေစသည့္ အတြက္ ေသြး၊ ေလ၊ ၀မ္းမွန္ေစျပီး အသား အေရကိုလည္း စိုေျပ၀င္းပ လာေစပါတယ္။

ပ်ားသံပုရာ ေရေႏြးၾကမ္း လုပ္နည္း

၁။ သံပုရာသီးကို အလံုးလိုက္ ဆားနဲ့ပြတ္ျပီး ေရေဆးလိုက္ပါ။

၂။ သံပုရာသီး တစ္လံုးကို ၄ ကြင္းရေအာင္ ပံုထဲကအတုိင္း လွီးလိုက္ပါ။

၃။ ေရေႏြးခြက္ တစ္ခုထဲသို့ ထည့္ပါ။

၄။ ပ်ားရည္ လက္ဖက္ဇြန္း ၂ ဇြန္းခန့္ ထည့္ပါ။

၅။ ေရေႏြး ေလာင္းထည့္၍ အဖံုး အုပ္ထားပါ။

နာရီ၀က္ခန့္ နွပ္ထားျပီးလွ်င္ ၄င္းေရက်က္ေအးကို ေသာက္ႏုိင္ပါျပီ။ အရသာက ခ်ဥ္ခါးေလးျဖစ္ေနမည္။ အခါး မေသာက္ႏိုင္ပါက ပ်ားရည္အနည္းငယ္ ထပ္ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ သၾကားမထည့္ရပါ။ ပထမတစ္ေရ ကုန္သြားလွ်င္ အခ်ဥ္ဓါတ္ႏွင့္ အခါးဓါတ္ မကုန္ေသးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ တစ္ေရ ထပ္ထည့္ျပီး ျပန္ႏွပ္ ထားနိုင္ ပါတယ္။

သံပုရာသီး တစ္လံုးကို ေရေႏြး ၃ ခါေလာက္ စိမ္ျပီး ေသာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သံပုယိုသီး ကိုလည္း အလားတူ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းမွာေတာ့ သံပုယိုသီးကို ပိုမိုသံုးစြဲ ၾကပါတယ္။

လန္းဆန္း အေမာေျပ၍ ခြန္အားတိုးကာ က်န္းမာရႊင္လန္းႏိုင္ၾကပါေစ။

ေနဆန္းေနာင္ (သက္ရွည္က်န္းမာ)
သက္ရွည္က်န္းမာ
 --------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ကင္းအဆိပ္ကိုႏိုင္သည့္ သဘာ၀ေဆးနည္း

Friday, October 24, 2014
ကင္းျမီးေကာက္၊ ကင္းေျခမ်ား၊ ကင္းမလက္မည္း စသည့္ ကင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အကိုက္ခံရလွ်င္ ေအာက္ပါ သဘာ၀ ေဆးနည္းျဖင့္ ကင္းအဆိပ္ကို ကုသႏုိင္ ပါသည္။

၁။ ၾကက္သြန္နီ (၃) လံုးကို မီးဖုတ္ပါ။

၂။ မီးဖုတ္၍ ႏြမ္းလာေသာ ၾကက္သြန္နီကို ေထာင္း ၍ အရည္ ညစ္ယူပါ။

၃။ ၄င္း ၾကက္သြန္ မီးဖုတ္အရည္ကို အကိုက္ခံရသည့္ ေနရာကို လိမ္းေပးပါ။

၄။ အဖတ္မ်ားကိုလည္း အနာေပၚကို အံုထားျပီး အ၀တ္ျဖင့္ စည္းထားပါ။

နာရီ၀က္ေက်ာ္လွ်င္ အဆိပ္မ်ား တေျဖးေျဖး ျပယ္သြားပါလိမ့္မည္။

ေနာက္တစ္နည္း
၁။ မန္က်ည္းေစ့ကို ေသြး၍ အရည္ကို အနာေပၚ လိမ္းေပးပါ။

၂။ သံလြင္ဆီကိုလည္း လိမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။

၄င္းေဆးနည္း (၃)မ်ိဳးသည္ ကင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ့၏ အဆိပ္မ်ားကိုႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေဆးနည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ ဆရာ၀န္တို့ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ ေနရာတို့တြင္ အေရးၾကံဳ လာခဲ့သည္ရွိေသာ္ တန္ဖိုး ရွိလွသည့္ လူ့အသက္ တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္တင္နိုင္ၾကပါေစ။


ဦးေနဆိုင္ (ပူတာအို)
ကိုးကား ။ ။ ရိုးရာေဆးျမီးတိုမ်ား၊ ျမန္မာ့ေဆးနည္းမ်ား
က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား
-------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

iOS 8 – iOS 8.1 ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိေသာ Jailbreak Apps ႏွင့္ Tweaks မ်ားစာရင္း

Friday, October 24, 2014

iOS 8, iOS 8.0.1 , iOS 8.0.2 , iOS 8.1 Device မ်ားကုိ Jailbreak ျပဳလုပ္ထားၾက သူမ်ားအတြက္ ယခုလတ္တေလာတြင္ iOS 8 – iOS 8.1 ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိေသာ Jailbreak Apps ႏွင့္ Tweaks မ်ား စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။

AlphaBadge
BatteryStatusBar
Barrel
BluePill
BlurryBadges
ClassicDock
CleverPin
CustomLS
Cylinder
Eclipse
FlipControlCenter
f.lux
Flex 2 Beta
HideMe7 works almost completely
iCleaner/Pro
LockHTML 3
Mobius
Nitrous
NewTerm
NoLockBounce
OpenSSH
OpenSSL
Phantom for Snapchat
Power Tap
PreferenceLoader
StatusHUD 2
SubtleLock (iOS 7)
SwipeSelection
SwipeExpander (Pop up keys are a tiny bit broken but other than that it works fine)
TabLess
TransparentVolume
Zeppelin

Ref: iphonehacks

အားလုံးပဲအဆင္ေျပၾကပါေစ။

Thet Naing Soe (Myanmar Mobile App Store)
https://www.facebook.com/thetnaing.mmas 
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook PageTwitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

မိခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ကေလးမ်ား၏ နာမက်န္းမႈကို တားဆီး ကာကြယ္ေပးႏိုင္

Friday, October 24, 2014
မိခင္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့ကူညီမႈေတြက ေရာဂါေတြကို တားဆီးကာကြယ္ေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ခုက ဆိုပါတယ္။

လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အေျခအေန နိမ့္က်မႈေတြက စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နာမက်န္းမႈေတြ ကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား ေစေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြကို ႀကီးမားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ၾကင္နာမႈ ေပးတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ မိသားစုမွ မိခင္ေတြဟာ သူတို႔ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္မွာ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမက်န္း မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း အေမရိကန္နဲ႔ ကေနဒါမွ သုေတသီေတြ က ဆိုပါတယ္။

သုေတသီေတြဟာ ကေလးဘဝမွာတုန္းက လူမႈစီးပြားအေျခအေန နိမ့္ပါးခဲ့တဲ့ အသက္ ၂၅ ႏွစ္နဲ႔ ၄၀ ၾကား လူ ၅၃ ေယာက္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ခုခံအား စနစ္တံု႔ျပန္မႈနဲ႔ ေရာင္ရမ္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြကို စမ္းသပ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေရာင္ရမ္းမႈက စိတ္က်ေရာဂါနဲ႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါေတြ အပါအဝင္ ေရာဂါမ်ားစြာမွာ အဓိက အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာမႈမွာ ပါဝင္သူေတြထဲက ၂၆ ေယာက္ဟာ သူတို႔ မိခင္ေတြက သူတို႔အေပၚမွာ ေႏြးေထြးမႈနဲ႔ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေသြးနမူနာကို စစ္ၾကည့္ရာ မိခင္ဆီမွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္မႈရတာ နည္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတဲ့ တျခားလူ ၂၇ ေယာက္ထက္ ေသြးထဲမွာ ေရာင္ရမ္းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြ ေလ်ာ့နည္းေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေတြ႕ရွိမႈက ဝင္ေငြနည္းမိသားစုမွ လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို တိုးျမင့္ေစဖို႔အတြက္ မိခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ၾကင္နာမႈက အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပဆိုေနၿပီး ကေလးငယ္ဘဝက အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ခံစားမႈေတြက လူႀကီးဘဝမွာ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသလဲ ဆိုတာကို ဆက္လက္ သုေတသန လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာသူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

Kegel Exercises အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း

Friday, October 24, 2014
ေလ့က်င့္ခန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ သင့္ေသာ ဆီးခံုတြင္း ႂကြက္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Kegel Exercises အေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပး သြားပါမည္။ Kegel Exercises မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ သင့္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

Kegel Exercises မွာ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕အတြက္ ကုစား ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ ထြန္းေစေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ဆီးမထိန္းႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို Kegel Exercises လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့ရာတြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ၌လည္း ပိုမိုေက်နပ္မႈ ရရွိႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပႆနာမ်ား အတြက္လည္း ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက Kegel Exercises ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေလ့က်င့္ခန္းသည္ သားအိမ္၊ ဆီးအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေပးထားေသာ ဆီးခံုတြင္း ေအာက္ခံႂကြက္သားမ်ား (Pelvic Floor Muscles) ကို သန္စြမ္းႀကံ့ခိုင္ေစသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းကို အခ်ိန္၊ ေနရာမေရြး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ကားေမာင္းရင္း၊ ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ေနရင္း၊ လဲေလ်ာင္းေနရင္း ေလ့ က်င့္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာပင္ Kegel Exercises ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ဆီးခံုတြင္း ေအာက္ခံ ႂကြက္သားမ်ားသည္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ျခင္း၊ သားသမီး ေမြးဖြားျခင္း၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ အဝလြန္ကဲျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႂကြက္သားမ်ား အားနည္း လာႏိုင္ပါသည္။ ဆီးခံုတြင္းရွိ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ေအာက္သို႔ကၽြံက်လာျခင္း သို႔မဟုတ္ နိမ့္က်လာျခင္းေၾကာင့္ ေနထိုင္ရသည္မွာ မအီမသာျဖစ္ျခင္းမွ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးအထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးႏွင့္ Kegel Exercises တို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆႏၵၿပီးေျမာက္မႈ မရွိႏိုင္ျခင္းကိုပင္ ကုသမႈေပးႏိုင္သည္။ Kegel Exercises ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဆီးသြားပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထိုင္လ်က္ သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းလ်က္ အေန အထားတြင္ ေနေပးပါ။ ဆီးခံုတြင္း ႂကြက္သားမ်ားကို က်ံဳ႕ညႇစ္ပါ။ ညႇစ္သည့္ အေနအထားမွာပင္ ငါးစကၠန္ ႔ၾကာေအာင္ ထိန္းထားေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ႂကြက္သားမ်ားကို ေလွ်ာ့ဆန္႔ပါ။ ငါးမိနစ္ ၾကာေအာင္ ေလွ်ာ့ဆန္ပါ။

အထက္ပါအတိုင္း ေလးငါးႀကိမ္ ဆက္လက္၍ က်ံဳ႕ညႇစ္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ဆန္႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္တြင္ က်ံဳ႕ညႇစ္ျခင္းကို ၁၀ စကၠန္႔ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္စဥ္ အသက္ ႐ွဴ ေအာင့္ မထားမိေစရန္ လိုအပ္သည္။ အသက္ကို ပံုမွန္အတိုင္း ႐ွဴသြင္း႐ွဴထုတ္ ျပဳလုပ္ေနရပါမည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးႀကိမ္ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္သည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း၊ တီဗီၾကည့္ရင္း၊ အျခားတစ္စံု တစ္ရာ ျပဳလုပ္ေနရင္း ဤေလ့က်င့္ခန္းကို အခ်ိန္ေနရာမေရြး လုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ပါသည္။

ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္းကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစ႐ံု သာမက လိင္ဆက္ဆံမႈ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။


Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ညလိမ္းခရင္မ္နဲ႔ ေဆာင္းရာသီ အသားအေရ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ

Friday, October 24, 2014
အခ်ိန္တန္ရင္ ႏုပ်ိဳျခင္းေတြ အိမ္ျပန္ ရမယ္ဆိုတာ လက္ခံေပမယ့္ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ မတိုင္ခင္မွာပဲ ရင့္ေရာ္ျခင္းေတြက လက္မခံႏိုင္ စရာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိန္တန္ေပမယ့္ အရြယ္တင္ၿပီး ႏုပ်ိဳေနတာဟာ အားက်ခ်င္ စရာပါပဲ။ ဒါေတြဟာ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ ဘဇာထုတ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ အသားအေရကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အခါမွာ ေန႔ခင္း အလင္းထြက္တဲ့ အခ်ိန္မွသာ ညအေမွာင္ ဆိုက္လို႔ေန အလင္းသုဥ္း ခ်ိန္မွာလည္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မွသာ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရာက်တယ္လို႔ မည္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အေရျပားရဲ႕ ႏုပ်ိဳမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာေတြကို ညဘက္က်မွသာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၿပီး တျခားအခ်က္ မ်ားစြာေၾကာင့္လည္း ပါဝင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္။

ေန႔ခင္းဘက္ကာလမွာ အသားအေရဟာ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ အပူဒဏ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္က ညစ္ညမ္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးဒဏ္စတဲ့ အခ်က္မ်ားစြာဟာ အသားအေရအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလင္းျဖာတဲ့ ညအခင္းေလးမွာလည္း အသားအေရ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုရင္း သိသင့္သမွ်ကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။

ညဘက္ အသားအေရ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ သိသင့္သည္မ်ား

၁။ ညစဥ္ အိပ္ရာမဝင္ခင္ မ်က္ႏွာကို ေဆးေၾကာၿပီးမွ အိပ္ပါ။ မိတ္ကပ္ လိမ္းထားတာ ရွိရင္လည္း မိတ္ကပ္ဖ်က္တဲ့ ဟာနဲ႔ ဖ်က္ၿပီးမွ အိပ္ရာဝင္ပါ။ Cleanser ဆိုရင္လည္း Mild cleanser ကိုသံုးေပးပါ။

၂။ Toner လည္းသံုးေပးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ မိတ္ကပ္ လိမ္းထားတဲ့သူကို Makeup remover နဲ႔ ဖ်က္တာေတာင္ တျခားအညစ္အေၾကး တစ္ခ်ိဳ႕ တင္က်န္ႏိုင္ေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။Toner က ဒီျပႆနာအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းေပးပါလိမ့္မယ္။

၃။ ညလိမ္း moisturizer ကို လိမ္းေပးပါ။ အသားအေရရဲ႕ ႏုပ်ိဳမႈနဲ႔ တင္းရင္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳေစ ပါတယ္။

၄။ မ်က္ႏွာျပင္ အေရျပားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ား အတြက္ အထူး သတိေပးခ်င္ တာကေတာ့ လည္ပင္း အေရျပားကိုလည္း အလားတူ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပး ဖို႔ပါပဲ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ဗစ္တိုးရီးယား ဘက္ခမ္းလို ႐ြက္တြတြ လည္ပင္း အေရျပားႀကီး ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံ ေနရပါလိမ့္မယ္။

ညဘက္ အသားအေရ ထိန္းသိမ္းနည္း အဆင့္ဆင့္

အဆင့္ ၁

ညဘက္ အသားအေရ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ cleanser ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဟဲဗီး ခရင္မ္ cleanser ကေတာ့ မိတ္ကပ္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ပါ။ မိတ္ကပ္ေန႔တိုင္း လိမ္းေလ့ရွိတဲ့ သူေတြ အတြက္ေပါ့။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ မနက္ဖက္က်ရင္ သစ္တဲ့ cleanser ပဲသံုးလို႔ရပါတယ္။ cleanser ယူၿပီးသြားရင္ မ်က္ႏွာ စသစ္ေတာ့မယ္။ အရင္ဆံုး ဆံပင္ေတြကို မ်က္ႏွာေပၚ မက်လာေအာင္ သပ္တင္ထား လိုက္ပါ။ ခရင္မ္cleanser နဲ႔ မ်က္ႏွာ တစ္ျပင္လံုးကို လိမ္းလိုက္ပါ။ လိမ္းရင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ ၿပီးရင္တစ္သွ်ဴးနဲ႔ ပြတ္ၿပီး သုတ္ေပးပါ။ အေပၚပိုင္းကို ပြတ္ၿပီး သပ္တင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္သံုးေနက် cleanserနဲ႔ သစ္ၿပီး ေရေအးနဲ႔ တစ္ဖန္ျပန္ေဆး ေၾကာေပးရပါမယ္။

အဆင့္ ၂

Toner ကို cleanser သံုးၿပီးေတာ့မွ သံုးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Tonerကို သံုးတဲ့ အခါမွာလည္း မိမိ အသားေရနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အမ်ဳိးအစားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒါမွ မဟုတ္ Toner မသံုးခ်င္ ရင္လည္း ရပါတယ္။ ႐ိုး႐ုိးေရေအးနဲ႔ပဲ ေဆးေၾကာေပးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ cleanser နဲ႔ သစ္ထားၿပီး လို႔ျဖစ္တယ္။) တျခား Tonerေတြကိုလည္း တို႔ဖတ္ေလးတို႔နဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္ပါေသးတယ္။ Toner သံုးတဲ့ သေဘာ က ပိုၿပီး သန္႔စင္ေခ်ာေမြ႕သြားေအာင္လို႔ ျဖစ္တယ္။

အဆင့္ ၃

ညလိမ္း moisturizerဟာ ေန႔လိမ္း moisturizer ထက္ပိုၿပီး heavier ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ၿပီး၇င္ moisturizer နည္းနည္းေလာက္ယူၿပီး မ်က္ႏွာ စက္ဝိုင္း ပံုသ႑ာန္ လိမ္းေပးပါ။ ၿပီးရင္ ႏွိပ္နယ္ေပးရပါမယ္။ ႏွိပ္ နယ္ေပးၿပီး သြားရင္ အိုင္းခရမ္လ္ ေလးလိမ္းေပးရပါမယ္။ (အိုင္းခရမ္ဟာ အသက္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ တာနဲ႔ စလိမ္းသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီ့ အသက္အရြယ္က စၿပီး အေရးအေၾကာင္းေတြ တြန္႔လာ တတ္တယ္လို႔ ပါပဲ။)

အသားအေရပိုင္ရွင္ အားလံုးအတြက္ ရန္သူမ်ား

၁။ အသားအေရအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ဟာ နံပါတ္တစ္ ကာကြယ္ထား၇မယ့္ ရန္သူျဖစ္ပါတယ္။ (၁၁) နာရီၾကားနဲ႔ ေန႔ခင္း(၂) နာရီ ၾကားတို႔ဟာ အသားအေရ အတြက္ အႏၲရာယ္ အရွိႏိုင္ဆံုး အခ်ိန္ေတြပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္ေတြ အျပင္ထြက္ရင္ Sum screen ေလးလိမ္းသြားေပးပါ။

၂။ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္လည္း အသားအေရရဲ႕ အေရာင္အဆင္းဟာ စကားေျပာႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားလာ ရရင္လည္း အသားအေရရဲ႕ အေရာင္အဆင္းဟာ မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲ လာႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ေအာက္ဆီဂ်င္မွ လြဲ၍ တျခားဓာတ္ေငြ႕ေတြဟာ အသားအေရအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းနဲ႔ တျခား ေလထု ညစ္ညမ္းတဲ့ ေနရာတို႔မွာ ေနထိုင္ က်င္လည္ျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ရွားေပးပါ။

၄။ လက္မ်ားနဲ႔ မ်က္ႏွာကို ပြတ္သပ္ျခင္းဟာလည္း မ်က္ႏွာ အသားအေရတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေစႏိုင္တဲ့ အက်င့္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဖဝါးေတြဟာ ပိုးမႊားေတြနဲ႔ တျခား အညစ္အေၾကးေတြကို အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္လာႏိုင္တဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပိုးမႊားေတြနဲ႔ တျခား အညစ္အေၾကးေတြကို ေရာက္ရွိေစႏိုင္တဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးကို ရင္မဆိုင္ရေအာင္ မ်က္ႏွာကိုလက္ျဖင့္ ပြတ္သပ္တဲ့ အက်င့္မ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားေပးပါ။

၅။ သင့္ရဲ႕ ေခါင္းအံုးကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ လဲလွယ္ေပးပါ။ ေဆးေၾကာေပးပါ။ ေခါင္းအံုးမွာလည္း ဆံပင္နဲ႔ ေလထဲက အညစ္အေၾကးေတြက တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာက္ရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

၆။ အလွကုန္တို႔ သံုးစြဲတဲ့ အခါမွာ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ အလွကုန္ေတြကို မသံုးစြဲမိေစပါနဲ႔။ ဝယ္ယူ လာတဲ့ အခါမွာလည္း ကိုယ့္အသားအေရနဲ႔ လိုက္ဖက္သင္ေတာ္တဲ့ အလွကုန္ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္သံုးစြဲျခင္း ဟာ အကိ်ဳးအာနိသင္ကို ပိုၿပီး ထိေရာက္ေစပါတယ္။


Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

Cooking Oils စားသံုးဆီ

Friday, October 24, 2014
1. Tint Swe Trans Fats က်န္းမာေရးႏွင့္ မသင့္ေသာ စားသံုးဆီ

2. Tin Lay ေရွးက ျမန္မာ ကုကၠိဳပင္စည္ ႀကီးေတြကို ဆီဆံု လုပ္ခဲ႔ၾကတာ။ သေဘၤာ ကုကၠိဳ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဆီဆံုနဲ႔ ဆီႀကိတ္တဲ႔အခါ တခ်ိဳ႕ႏြားက အသံုးျပဳလို႔ မရဘူး။ မူးေနတတ္ လို႔တဲ့။ ေလာကီ ဘံုသား ဆံုလည္ႏြားသို႔ ဆိုတာလို တလည္လည္ လွည့္ေန ရတာ။ ဆံုမွာထိုင္ၿပီး ႏြားေမာင္းေနရတဲ႔ သူလည္း မူးတာပါပဲ။

3. Kyaw Ngwe ဆရာေရ ခုမင္းရြာမွာေရာ ဗန္႔ခ်ီက ရြာအေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ ဆီၾကိတ္ဆံုေတြ ေထာင္ျပီး နဝလီ ၾကိတ္ေနၾကတယ္ဗ်ာ။ ႏြားနဲ႔မဟုတ္၊ တရုတ္အင္ဂ်င္နဲ႔။ ဆံုက ႏွစ္လံုးတြဲေတြ။ မေရာမေႏွာ ပဲဆီသန္႔သန္႔ ၾကိတ္သူရွိသလို စားအုံးဆီနဲ႔ ပေလးျပီးေရာင္းတဲ့ သူလည္း ရွိၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့မရီးမွာ အဲလိုဆီဆံုေထာင္ျပီး လုပ္ကိုင္ စားေနၾကလို႔ သန္႔သန္႔လုပ္ၾက၊ စားမကုန္ႏိုင္ဘူး လို႔ေျပာထားရတယ္။

4. Hla Myint ျပည္တြင္းကို တင္သြင္းေနတ့ဲ စားအုန္းဆီေတြဟာ စားသုံဖို ့မသင့္ျမတ္တ့ဲ အေၾကာင္း လႊတ္္ေတာ္မွာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး လာေရာက္ ရွင္းလင္းသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဘယ္ဆီေတြ ဘယ္လုိေကာင္းတယ္ေျပာေျပာ က်ဳပ္တို႔ ျပည္တြင္းက ထြက္တ့ဲ ဆီကို မမွီပါဘူး။ ဝန္ၾကီးက စားသံုသင့္ တယ္ေျပာေနေပမ့ဲ တဖက္ႏိုင္ငံက တရားမဝင္ တင္သြင္ေနတ့ဲ ဆီေတြမွာ ဓါတုေဗဒေဆးေတြနဲ ့ မြမ္းမံျပီး သူတုိ ့ႏိုင္ငံမွာအႏၲရာယ္ရွိလို ့စြန္ ့ပစ္မဲ့ဆီေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရေတာ့ က်ဳပ္တို ့ဒီလုိဆီမ်ိဳးကို စိတ္ခ်လက္ခ်ဘယ္လို လုပ္စားခ်င္ မလဲဗ်ာ။ ေအာက္ပိုင္းမွာ စားအုန္းဆီစိုက္ဖို ့ ဆိုျပီး ခရုိနီခရုိစိမ္းေတြ အတြက္ လယ္သမားေတြဆီက အဓမၼသိမ္းေပးထားတ့ဲ ေျမယာေတြ ထဲကစီမံကိန္းေတြ ဘယ္ေရာက္ သြားလို ့ခုလို စားအုန္းဆီေတြ သြင္းေနၾကရတာပါလဲ ဝန္ျဂီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။

ျမန္မာျပည္ထဲမွာေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္သားေတြ အတြက္ စားသံုးဆီေတြကို သုေတသန လုပ္ထားတာ လိုက္ရွာေပမဲ့ ျပည္တြင္းထဲက လုပ္တာကို လက္လွမ္း မမီေသးလို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ လုပ္ထားတာေလး ကိုသာ တင္ျပပါရေစ။

စားသံုးဆီေတြထဲမွာ အေရာင္လွေအာင္ ဓါတုဆိုးေဆးေတြ ထည့္တဲ့သတင္း ကေန႔မနက္ (ဘီဘီစီ) မွာေတြ႔ လို႔ မွ်ေဝလိုက္ေသးပါတယ္။ ဓါတုေဆးက ေဘးျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ စားသံုးဆီ ေကာင္း-မေကာင္းဆိုတာ အနံ႔အသက္နဲ႔ အေရာင္ၾကည့္ျပီး ေျပာမရပါ။ ဆီထဲမွာပါတဲ့ Total Fat (g) အဆီ (စုစုေပါင္း)၊ Saturated Fat (g) ျပည့္ဝဆီ ဘယ္ေလာက္လဲနဲ႔ Calories (ကလိုရီ) ဘယ္ေလာက္ရေစသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကိုၾကည့္ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ စားသံုးေနၾကတဲ့ စားအုန္းဆီကေန ျပည့္ဝဆီ အမ်ားၾကီးရေစတယ္။ ျပည့္ဝဆီ နည္းတာက က်န္းမာေရးအရ ေကာင္းတယ္။ အုန္းသီးကေန ထုတ္တဲ့ ဆီက ၃ မ်ိဳး ရွိတယ္။

ဆီအမ်ိဳးအစား၊ (ကလိုရီ)၊ အဆီ (စုစုေပါင္း)၊ ျပည့္ဝဆီ၊
- Coconut oil (ကလိုရီ) ၁၁၇၊ အဆီ (စုစုေပါင္း) ၁၃႕၆၊ ျပည့္ဝဆီ ၁၁႕၈၊ ျပည့္ဝဆီ အမ်ားဆံုး၊
- Palm kernel oil ၁၁၆၊ ၁၄၊ ၁၁၊ ျပည့္ဝဆီ အမ်ားဆံုး၊
- Palm oil ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၆႕၇၊ Palm oil ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၆႕၇၊ ျပည့္ဝဆီမ်ားတယ္၊

ျမန္မာေတြ အသံုးမ်ားတဲ့ တျခားဆီေတြ
- Flaxseed oil ပန္းႏွမ္းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၃၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Sunflower oil ေနၾကာဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၈၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Sesame oil ႏွမ္းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၉၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Soybean oil ပဲပုပ္ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၂၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Peanut oil ေျမပဲဆီ ၁၁၉၊ ၁၃႕၅၊ ၂႕၃၊ ျပည့္ဝဆီနည္းမပါ၊
- Cottonseed oil ဝါေစ့ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၃၊ ျပည့္ဝဆီမနည္းပါ၊

ျမန္မာေတြ အသံုးနည္းတဲ့ဆီေတြ
- Vegetable oil အသီးအႏွံဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊ ႕၉၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Almond oil မက္မြန္ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၁၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Grapeseed oil စပ်စ္ေစ့ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃႕၆၊ ၁႕၃၊ ျပည့္ဝဆီအနည္းဆံုး၊
- Hemp seed oil ေဆးေျခာက္ေစ့ဆီ ၁၂၆၊ ၁၄၊ ၁႕၅၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Walnut oil သစ္ၾကားသီးဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၁႕၅၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Avocado oil ေထာပတ္သီးဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊ ၁႕၆၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Olive oil သံလြင္ဆီ ၁၁၉၊ ၁၃႕၅၊ ၁႕၉၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Corn oil ေျပာင္းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၂၊ ျပည့္ဝဆီနည္းတယ္၊
- Smart Balance Margarine မာဂ်ရင္း ၈ဝ၊ ၉၊ ၂႕၅၊ ျပည့္ဝဆီမနည္းပါ၊
- Butter ေထာပတ္ ၁ဝ၂၊ ၁၁႕၅၊ ၇႕၃၊ ျပည့္ဝဆီမ်ားတယ္၊

Cholesterol in Cooking Oils စားသံုးဆီထဲမွာ (ကိုလက္စေထာ) ဘယ္ေလာက္ မ်ားသလဲကလဲ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးတယ္။ မ်ားေလ မေကာင္းေလ။ ယူနစ္အျဖစ္ parts per million (ppm) နဲ႔တြက္ပါတယ္။
- Soybean ပဲပုပ္ဆီ (26 ppm)
- Canola ပန္းႏွမ္းဆီ (53 ppm)
- Corn ေျပာင္းဆီ (57 ppm)
- Sunflower ေနၾကာဆီ (26 ppm)
- Safflower ပန္းေစ့ဆီ (7 ppm)
- Peanut ေျမပဲဆီ (54 ppm)
- Palm စားအုန္းဆီ (16 ppm)
- Coconut စားအုန္းဆီ (15 ppm)
- Palm kernel စားအုန္းဆီ (25 ppm)


ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ဇူလူးရိုးရာ လက္ထပ္ မဂၤလာပြဲ

Friday, October 24, 2014
ေတာင္အာဖရိက တိုက္၏ ဇူလူး တိုင္းျပည္တြင္ ၁၆-ရာစု အကုန္ပိုင္းေလာက္ စျပီး၊ ရိုးရာမဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲကို ျပဳလုပ္ လာခဲ့ ၾကပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ေယာက်္ားေလး တစ္ဦးသည္ မိန္းကေလးကို ႏွစ္သက္ သေဘာက်ပါက၊ ေယာက်ာ္းေလး ၏ အမ မွတဆင့္ ထိုမိန္းကေလးထံ ေရာင္စံု ပုတီးေစ့ေလး မ်ားျဖင့္ ခ်စ္စကား ပါးပါသည္။ မိန္းကေလးက သေဘာတူ သည့္ အေနျဖင့္ ထိုပုတီးေစ့ေလးမ်ားကို လက္ခံ ယူပါ သည္။

သတို ့သမီးက သူမ အိမ္ေထာင္ျပဳ လိုေၾကာင္းကို မိဘသို ့တိုက္ရိုက္ မေျပာဘဲ အေဖ့ညီမ(သို ့) အေမ့ ေယာင္းမ(သို ့) လက္ထပ္ျပီးေသာ အမ တို ့မွ တဆင့္ မိဘကို အသိေပးပါသည္။ သတို ့သားကလဲ ထုိနည္းအတိုင္း ၄င္း၏မိဘကို အသိေပးပါသည္။ ထို ေ့နာက္ သတို ့သမီး၏အိမ္တြင္ ၂-ဘက္မိဘ စည္းေ၀း လုပ္ၾကပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ သတိုးသား တက္ေရာက္ ခြင့္မရွိ ဘဲ၊ သတို ့သားကိုယ္စား “Idombo” (ေခၚ) ၾကားခံလူက တက္ေရာက္ရ ပါသည္။ သတို ့သမီး မိသားစုဘက္က သမီးကို တင္ေတာင္း ရမည့္ ပမာဏကို ထိုၾကားခံလူ သို ့ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ထိုေန ့မွာပင္ သတို ့သားဘက္က သတို ့သမီး၏ မိဘအား ေရႊစ/ေငြစ အနည္းငယ္ကို တိုကင္ သေဘာအေနျဖင့္ေပး ရပါသည္။ ေနာက္ တစ္ေန ့တြင္ အစည္းအေ၀းမွာ ေတာင္းဆို ထားေသာ ကြ်ဲႏြား အေရအတြက္၊ သတို ့သမီး မိဘမ်ားအတြက္ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ ဖိနပ္တို ့ကို ေပးရပါသည္။

ယေန ့ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ မွာေတာ့ ကြ်ဲႏြား တန္ဘိုးႏွင့္ညီ မွ်ေသာ ေငြပမာဏျဖင့္ တင္ေတာင္းၾကပါသည္။ ထို ့ျပင္ သတို ့သမီး၏ မိခင္ကလည္း သူမ၏သမီးကို ခ်ီးေျမွာက္သည့္အေနျဖင့္ သူမပိုင္ ကြ်ဲႏြားကို မဂၤလာ လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ေနာက္ တစ္ပတ္ခန္ ့ အၾကာမွာ ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳ ၾကပါေတာ့သည္။ ဇူလူးတို ့သည္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲကို သတို ့သား မိဘအိမ္တြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျပီး၊ ညေန ပိုင္းမွစ၍ ညသန္းေခါင္ယံထိ ဇူလူးရိုးရာ သီခ်င္းမ်ားဆို၍ ကခုန္ျမဴတူးၾကပါသည္။ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲတြင္ သတို ့သမီးက ဟန္းေရးျပသည့္အေနျဖင့္ အေရာင္ အေသြးမတူညီေသာ မဂၤလာ၀တ္စံု(၃)မ်ိဳးကို လဲလွယ္၀ တ္ဆင္ျပပါသည္။ ဦးေခါင္းတြင္ သူမ၏ သိုးေဘးဘီဘင္ လက္ထပ္ကတည္းက ေဆာင္းလာသည့္ အနီေရာင္ ပန္းပြားမဂၤလာဦးထုပ္ကို ေဆာင္း ေလ့ရွိျပီး၊ ထိိုဦးထုပ္တြင္ သူမမိခင္၏ ဆံပင္အနဲငယ္ကိုပါ ထဲ့၍ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။

ေျပာင္းဖူးသည္ ဇူလူးတိုင္းျပည္၏ ပင္မ အစားအစာျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ မဂၤလာပြဲတြင္လည္း ေျပာင္းဖူး ကို ဟင္းလ်ာပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တည္ခင္းေလ့ ရွိပါသည္။ "uPhutu" (ေခၚ) ေျပာင္းဖူး၊ အသားတို ့ျဖင့္ ခ်က္ ထားေသာယာဂု၊ "Isithambu" (ေခၚ) ေျပာင္းဖူးအႏွစ္ေပါင္း၊ "isit shulu" (ေခၚ) သိုးသားကင္၊ "umZumbe" (ေခၚ) ဗိုစားပဲေပါင္း၊ "iklabishi" (ေခၚ) ေဂၚဖီထု ပ္ဟင္းလ်ာ၊ "ithanga" (ေခၚ) ေရႊဖရံု သီးဟင္းလ်ာ တို ့ကို အမဲေရာင္အိုးၾကီး မ်ားထဲတြင္ထဲ့၍ တည္ခင္းေလ့ ရွိပါသည္။ "Isithelo" (ေခၚ) အာဖရိကသစ္သီးတစ္မ်ိဳးကို အခ်ိဳပြဲအျဖစ္ စားသံုး ေလ့ရွိၾကပါသည္။ မဂၤလာပြဲမတုိင္မီ အရက္အနဲငယ္ ကတည္းက ၾကိဳတင္၍ ျမက္ပင္ႏွင့္ေကာက္ပဲ သီးႏွံတို ့ကို အခ်ဥ္ေဖာက္ကာ "tshwala" (ေခၚ)ဘီယာကို ခ်က္ၾကပါသည္။ ထို ဇူလူးရိုးရာဘီယာကို မဂၤလာပြဲမ်ားသာ မက၊ ရိုးရာမိၾကီးဖၾကီး ကန္ေတာ့ပြဲမ်ားတြင္ လည္း ပူေဇာ္ပသေလ့ ရွိပါသည္။ ဇူလူးရိုးရာ ဘီယာသည္ ခႏၵာကိုယ္အတြက္ ခြန္အားျဖိဳးေမာက္ေစသည္ ဟု တစ္ကမၻာလံုးက အသိအမွတ္ျပဳ ထားပါသည္။


(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္္..ေရးသားမွ်ေ၀သည္)
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ကိုရီးယားရိုးရာ လက္ထပ္ မဂၤလာပြဲ

Friday, October 24, 2014
ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေရွးယခင္ ကာလမ်ား ကတည္းက၊ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းသည္ က်ား၊ မ ၂-ဦးတည္းသာ မဟုတ္၊ ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ား ကိုပါ ကိုယ္စားျပဳေသာ “ Taerye ” (ေခၚ) ၾကီးျမတ္ေသာ လက္ထပ္မဂၤလာ ထံုးတမ္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ ထားၾကပါသည္။ သားပ်ိဳ၊ သမီးပ်ိဳမ်ား အတြက္ ေအာင္ သြယ္ေတာ္ က႑ကလဲ အေရးပါ အရာေရာက္သလို၊ ေဗဒင္ ဆန္းက်မ္းကိုပါ အေလးထားေလ့ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ “ ဂ်ိဳေဆာင္ ” ေခတ္မ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက်္ား ပ်ိဳမ်ားသည္ ၄င္းတို ့ထက္ အသက္အေတာ္ အတန္ၾကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ လက္ဆက္ေလ့ ရွိပါသည္။

ယေန ့၂၁-ရာစု မွာေတာ့ အြန္လိုင္းမွ ၾကင္ဖက္ရွာၾကသလို၊ ေအာင္သြယ္ေတာ္ ကုမဏီ မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ခါ၊ ခ်ိန္းဆိုေတြ ့ဆံုေနၾကပါျပီ။ သားသမီးရတနာ ပြါးစီးေစရန္အတြက္ လက္ထပ္ မဂၤလာေန ့တြင္ သတို ့သား ဖခင္က၊ သတို ့သမီးကို အနီေရာင္ စြန္ပလြန္သီး ပစ္ေပါက္၍ ခ်ိီးေျမွာက္ရေသာဓေလ့၊ အျပန္အလွန္ သစၥာေစာင့္သိိမႈ ကိုေဖာ္ျပသည့္အေ နျဖင့္ မဂၤလာပြဲတြင္ ဘဲ (သို ့မဟုတ္) ဘဲငန္းအျဖဴ တစ္စံုကိုပါ ခန္း၀င္ပစၥည္းအျဖစ္ ထဲ့သြင္း ေသာဓေလ့၊ သက္ရွည္က်န္းမာေစရန္အတြက္ သတို ့သမီး၏ မဂၤလာ၀တ္စံုခါး စည္း တြင္ ၾကိဳးၾကာ အရုပ္ကေလးျဖင့္ တန္ဆာဆင္ ေသာဓေလ့… စသည္တို ့သည္ ယေန ့ထက္တိုင္ အရိုးစြဲေနေသာယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ပါသည္။

ေရွးယခင္က သတို ့သမီး၏ အိမ္ျခံ၀န္း ထဲတြင္ မဂၤလာပြဲ က်င္းပခဲ့ၾကေသာ္လဲ၊ ယေန ့ မ်က္ေမွာက္ ကာလ မွာေတာ့ ဘုရားေက်ာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္ စသည္ျဖင့္ အဆင္ေျပသလို ဧည့္ခံေနၾကပါျပီ။ ကိုရီးယား ရိုးရာအရ မဂၤလာဟင္းလ်ာမ်ားအျဖစ္ “bulgogi” (ေခၚ) အရသာပိုမိုႏူးညံံ့ေအာင္ ဆီ၊ ၀ိုင္၊ အေမႊးအၾကိဳင္တို ့ျဖင့္စိမ္ထားေသာ အမဲသားလႊာကင္ ၊ “galbi” (ေခၚ) အမဲနံရိုးဟင္းလ်ာ၊ “kimchi” (ေခၚ) မုန္လာဥနီ၊ ပင္လယ္စာမ်ား၊ဟင္းခတ္ငရုပ္သီးမႈန္ ့၊ငရုပ္ဆီ တို ့ေရာျပြမ္းေသာ ေဂၚဖီထုပ္ကင္ မ္ခ်ီခ်ဥ္ဖတ္၊ “gimbap” (ေခၚ) ဆန္စီး၊ၾကက္ဥ၊ ဂဏန္းသား၊အစိမ္းေရာင္ဟင္းရြက္၊ မုန္လာဥနီ တို ့ကို အရသာရွိေအာင္ ဟင္းခတ္မႈန္ ့အနဲငယ္ထဲ့ကာ တစ္လက္မ အရြယ္ တကိုက္ စာလွီးျဖတ္ထားေသာ ေရညွိထမင္းလိပ္၊ “Mandu” (ေခၚ) အသီးအရြက္ႏွင့္အသား တို ့ေရာျပြမ္းထားေသာ ဖက္ထုတ္ေပါင္း၊ မုေယာစပါးျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ဆန္မုန္ ့..စသည့္ဟင္းလ်ာတို ့ကို အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးေဖ်ာ္စပ္ထားေသာ အခ်ဥ္ရည္ခြက္ အမ်ိဳးစံု တုိ ့ျဖင့္ စားေလ့ရွိၾကျပီး၊ ကင္မ္ခ်ီၾကက္ခ်ဥ္စပ္ဟင္းရည္ (သုိ ့မဟုတ္) doenjang guk (ေခၚ) ပဲငပိဟင္း ရည္ (သို ့မဟုတ္) ပင္လယ္ေက်ာက္ပြင့္ ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို ့ျဖင့္ ျပဳတ္ထားေသာ ငါးပါးနီ ငေျခာက္ ဟင္းခ်ိဳ တို ့ျဖင့္ တြဲဖက္ဧည့္ခံေလ့ရွိသည္။ ကိုရီးယားပန္းသစ္ေတာ္သီးကေတာ့ အခ်ိဳပြဲတြင္ မပါမျပီးျဖစ္ ပါသည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္္..ေရးသားမွ်ေ၀သည္)
--
promise.pauk
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ဘာ့ေၾကာင့္ေဟာက္

Friday, October 24, 2014
အမ်ိဳးသမီး မ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အိပ္ေပ်ာ္ စဥ္ ေဟာက္တတ္ၾကျပီး၊ ပ်မ္းမွွ်အားျဖင့္ အ ရြယ္ေ ရာ က္သူ အမ်ိဳးသား ၄၅% က ေဟာက္ေလ့ ရွိၾကပါ တယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ကိုယ္ဟန္ အေနအထား ပံုစံ မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွာေခ်ာင္း၊ လည္ေခ်ာင္းစတဲ့ အသက္ ရႈလမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္ တစ္ရႈးမ်ား က်ဥ္းသြားကာ ေဟာက္သံ ထြက္လာ ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီလို ေဟာက္သံ က်ယ္ေလာင္ျခင္း ေၾကာင့္ အိပ္ေမာက်ေနစဥ္ မိမိ အသံေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ လန္ ့ႏိုးျခင္း၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းပိတ္၍ မြန္းၾကပ္ လန္ ့ႏိုးျခင္းျဖစ္ ကာ၊ ၾကာလာတာနဲ ့အမွွ် ႏွလံုး ကိုျပသနာျဖစ္ လာေစတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေဟာက္သံ နဲ ့အေလ့အက်င့္္ မရွိသူ ဥပမာ ၾကင္စဦး ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားမွာ ထိုဆူဆူညံညံ ေဟာက္သံေၾကာင့္ အိပ္စက္မႈကို အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစျပန္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဟာက္

(၁) လူလတ္ပိုင္း အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ လည္ေခ်ာင္းၾကြက္သားမ်ား တင္းမာျခင္းမရွိဘဲ ေပ်ာ့တြဲ က်ဥ္းေျမာင္း သြားေလ့ရွိလို ့၊ အမ်ိဳး သားမ်ား သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္မွာ စတင္ေဟာက္တတ္ၾကပါတယ္။ (၂*) *က်ားသဘာ၀မ်ိဳးရိုးဗီဇ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္* *ပံုအရ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားနဲ ့ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အမ်ိဳးသားေတြရဲ ့ႏွာေခါင္း နဲ ့လည္ေခ်ာင္းစပ္ၾကားရွိ အရည္ၾကိတ္ ကၾကီး မားေနတာ ေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္း ထဲရွိေလလမ္းေၾကာင္းက* *ပိုက်ဥ္းေျမာင္းသြားရာ၊ ေဟာက္ျခင္း ကိုျ ဖစ္လာေစပါတယ္။ (*၃*) ႏွာေခါင္းေပါက္ နဲ ့ဆက္ေနေသာ ဦးခြံရိုးအတြင္းမွအေခါင္းမွာ ပိတ္ဆို ့၍ေ သာ္လည္းေကာင္း၊ ထိပ္ကပ္နာစတဲ့ နာတာရွည္ႏွာေခါင္းေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ေၾကာင့္ လည္း ေဟာက္ေ စတတ္ပါတယ္။ (၄) အ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ အဆီမ်ားတဲ့တစ္ရႈးေတြ က အိပ္ ေပ်ာ္ေနစဥ္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ကို ပိတ္ဆို ့ထားလို ့ ေဟာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ *(*၅*)* အရက္ နဲ့ေဆးလိပ္အလြန္အကြ်ံ* *ေသာက္သံုးသူမ်ားက အေတာ္အသင့္ေသာက္သံုးသူေတြထက္ ညအိပ္ တဲ့အခါ ပိုမိုေဟာက္တတ္ၾက ပါတယ္။* *

သဘာ၀နည္းျဖင့္ ဒီလိုကုသ

(၁) **ကို္ယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ပါ။** *ပိန္တဲ့သူေတြလည္း ညအိ္ပ္တဲ့အခါ ေဟာက္တတ္ၾကပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကို္ယ္အေလးခ်ိ္န္မ်ား* *ျပီး၀လာတဲ့အခါ၊ လည္ပင္းတ၀ိုက္ ၀ိတ္တက္လာလို ့ ေန ့ဘက္မွာ မသိသာေပမယ့္ ညအိ္ပ္တဲ့အခါ လည္တိုင္ၾကြက္သားမ်ားကို ညွစ*္*၍အသက္ရႈရ*ျခင္း*ေၾကာင့္
ေဟာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
(၂) *အရက္ နဲ ့စိတ္ျငိမ္ေဆး၀ါးမ်ား မမွီ၀ဲရ။* ေဟာက္တတ္သူမ်ား ညအိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္ထက္ ၄ (သို ့မဟုတ္) ၅-နာရီၾကိဳ၍ အရက္ မေသာက္သင့္ပါဘူး။ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ လည္တိုင္ အတြင္းပိုင္းၾကြက္သား မ်ားကိုလွဳပ္ရွားေစကာ သိသိသာသာပို ေဟာက္ေစပါတယ္။ ထို ့နည္းတူ စိတ္ျငိမ္ေဆး၀ါးမ်ားကလည္း လည္တိုင္ အတြင္းပိုင္း ၾကြက္သားကို လွဳံ ့ေဆာ္ေပးလို ့မမွီ၀ဲသင့္ ေပ။
(၃) အိပ္စက္ပံု မွန္ကန္ပါေစ။** *ပက္လက္လွန္အိပ္ျခင္းက လွွ်ာတို၀င္သြားျပီး၊ လည္ပင္းရဲ ့ အတြင္း နံရံကို သြားေထာက္မိကာ၊ အိပ္ ေပ်ာ္သြားတဲ့အခါ ေဟာက္သံထြက္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပက္လက္ မအိပ္ဘဲ ေဘးသို ့ေစာင္းအိပ္ေပးပါ။
(၄) ပလုပ္(**အာလုပ္**)**က်င္းပါ။** *ညအိပ္ခါနီး ေရေအး ၁*-*ဖန္ခြက္ထဲမွာ ပူစီနံရြက္အဆီ တစ္စ က္ခ်၍ ပလုပ္*(*အာလုပ္*)*က်င္းျခင္းက မေဟာက္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။**
(၅) **အိပ္ခန္းသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ပါ။** *ေခါင္းအံုးစြပ္၊ အိပ္ယာခင္း၊ ေစာင္မ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္သန္ ့စင္ျခင္း နဲ ့ အိပ္ခန္းအတြင္း အနံ ့အသက္ ေကာင္းမြန္းေအာင္ ထားျခင္းျဖင့္ ေဟာက္ျခင္းကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ရာေရာက္ပါတယ္။ အိပ္ခန္းထဲမွာ ေခြး၊ ေၾကာင္တို ့၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ခြင့္မျပဳပါနဲ ့။
(၆) **ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။** *ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ကလည္း လည္ျမိဳတ၀ိုက္ အေျမွးပါးမ်ားကို ေရာင္ရမ္း ပိတ္ဆို ့ေစပါတယ္။ ညအိ္ပ္စဥ္ ေဟာက္ေလ့ရွိသူ အမ်ားစုဟာ ေဆးလိပ္ၾက သူမ်ားျဖစ္လို ့၊ က်န္းမာေရးကို ဘက္စံုေကာင္းမြန္ေစေအာင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။
(၇) **ေရေႏြးေငြ ့ရႈပါ။** *အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေနေအာင္ ညအိပ္ခါမ၀င္ခင္ ေရေႏြးေငြ ့ရႈပါ (သို ့မဟုတ္) ေရေႏြးပူပူထဲမွာ ဆား ခတ္၍ အေငြ ့ရႈရိုက္ပါ။
(၈) **ေခါင္းအံုးကိုဂရုစိုက္ပါ။** *မျမင့္လြန္းမနိမ့္လြန္းဘဲ ဦးေခါင္း- လည္ပင္း-ဇက္တို ့နဲ ့ အဆင္ေျပ တဲ့ ေခါင္းအံုးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္တတ္ ဖို ့လိုပါတယ္။ ၾကာလာတဲ့အခါ ေခါင္းအံုးေပ်ာ့ျပီး အိပ္စက္ပံု အေနအထား မမွန္ေတာ့ဘဲ ေဟာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ ဇက္ေၾကာတက္-အံုးလြဲ-လည္ပင္းနာ စသည့္ေနာက္ဆက္ တြဲ ေ၀ဒနာမ်ား မျဖစ္ရေအာင္ ၆-လတစ္ၾကိမ္ ေခါင္းအံုးအသစ္ လဲသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပန္းဂ်ံဳ(ေခၚ) အမည္းေရာင္ႏွံစားအေစ့တို ့ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေခါင္းအံုးက ေဟာက္ျခင္းကို အထိုက္အေလ်ာက္ သက္ သာေစပါတယ္။
(၉) **အားကစား ေလ့က်င့္ခဏ္း လုပ္ပါ။** **လမ္းေလွွ်ာက္*/*စက္ဘီးစီး စတဲ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေလ့က်င့္ ခဏ္းကစားျခင္းကလည္း ညဘက္ ေဟာက္ျခင္းကို ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစပါတယ္။
(၁၀)** ညအိပ္ယာ မ၀င္ခင္အစား မ်ားမ်ားမစားရ။** *ညစာေလ်ာ့စားပါ။ အိပ္ယာ၀င္ခါနီး ဗိုက္ျပည့္ တဲ့ အစာမ်ားစားျခင္းက က်ယ္ ေလာင္စြာေဟာက္တတ္လို ့ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ စားေသာက္ပါ။
(၁၁) **ေရေသာက္ရင္းျဖင့္ ႏွာေခါင္းထဲကိုေရျဖင့္မႈတ္ပါ။** *ညအိပ္ယာမ၀င္ခင္(သို ့မဟုတ္) တေရးႏိုး ထလာတဲ့အခါမ်ားမွာ ေရ ေသာက္ရင္း ႏွာေခါင္း အတြင္းေပါက္ရွိရာ အာေခါင္အေပၚပိုင္းကို ေရျဖင့္ မႈတ္ ထုတ္ေပးပါ။
(၁၂) **ဆရာ၀န္ျဖင့္တိုင္ပင္ပါ။** *အကယ္၍ အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းမထားႏိုင္ေသးဘဲ၊ မိမိကို္ယ္တို္င္ေရာ ေဘးလူကိုပါ အအိပ္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ ဆူညံ၍ေဟာက္ျမဲတမ္းေဟာက္ေ နေသးပါက ဆရာ၀န္နဲ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လိုအပ္ပါက CPAPစက္ (ေခၚ)ညအိပ္စဥ္ အဆက္မျပတ္ ေလလမ္းေၾကာင္း ပြင့္ေစေသာစက္ျဖင့္ တပ္ဆင္ရန္ ဆရာ၀န္ကညႊန္ၾကားပါလိမ့္မယ္။

(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္္..ေရးသားမွ်ေ၀သည္)
--
promise.pauk
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

Trans Fats က်န္းမာေရးႏွင့္ မသင့္ေသာ စားသံုးဆီ

Friday, October 24, 2014
ငယ္ငယ္က ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရင္ ဇာတိရြာကို သြား လည္ေနက်။ အိမ္တိုင္းမွာ ဆီၾကိတ္တဲ့ဆံု ဆိုတာရွိတယ္။ သစ္ပင္ ၾကီးၾကီးရဲ႔ ေအာက္ေျခ ပင္စည္ကို အလည္မွာ တြင္းေပါက္တခု ထြန္းျပီး ဆံုလုပ္တာပါ။ ဆံုထဲ ကို ေျမပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွမ္းျဖစ္ျဖစ္ထည့္၊ သစ္က်ဥ္ေပြ႕မွာ ဝါးကုိင္း တပ္ျပီး ႏြားတေကာင္ကို ဆြဲခိုင္းတယ္။ ဆံုေအာက္ေျခမွာ သစ္သားျပားၾကီးကို ခြေထာက္ လုပ္ျပီး ေထာက္ေပး ထားတာ မို႔ ႏြားက ပတ္ျခာလည္ သြားရတယ္။ သစ္သားျပားၾကီေပၚမွာ တက္စီးလိုက္ရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္။ ၾကာေတာ့ ႏွမ္းကေန ႏွမ္းဆီ၊ ေျမပဲကေန ေျမပဲဆီေတြ ထြက္လာျပီ၊ လူၾကီးေတြက ဆီစစ္စစ္က ေမႊးတယ္လို႔ေျပာတာကို နားမလည္ တတ္ေသးတဲ့ အရြယ္ကေပါ့။

တခ်ိန္က ဗမာျပည္ဟာ တကယ္ကို “ဆီကိုေရခ်ိဳး၊ ေဆးရိုးမီးလွံဳ” အဆင့္မွာ ရွိခဲ့တာပါ။ ဆီဆံုေခတ္ကေန ဆီစက္ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြေသာ ဆီဆိုတာေတြ ေပၚလာတယ္။ ေျမပဲထဲ၊ ႏွမ္းထဲ တျခား အေစ့အဆံေတြ ေရာရေတာ့တဲ့ေခတ္ ေရာက္လာတယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့ ဆီကိုေရခ်ိဳးဘို႔ ေနေန သာသာ လက္ဖက္ကိုဆမ္းဘို႔ေတာင္ မေလာက္ေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေရးလဲ စိတ္ဝင္စားတဲ့ဆရာဝန္မို႔ ယွဥ္ေျပာ ရရင္ ဆီေကာင္းသံုးႏိုင္ခဲ့တာက ပါလီမာန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ဆီအေရာသံုးရတာက (မဆလ) ေခတ္။ ဒိေနာက္ေခတ္မွာ ဘာေတြ ပိုဆိုးလာသလဲ၊ ဆီတခုတည္းသာ ၾကည့္ပါေတာ့။

အရင္တံုးက တိရစၧာန္အဆီထက္ အသီးအႏွံဆီက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ အခုအဲလိုေျပာတာ မတိက်ပါ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ မသင့္တဲ့ ဆီေတြဆိုတာ အဂၤလိပ္လို Trans fats (ထရန္႔ဆီ)၊ Trans fatty acids (ထရန္႔ဖက္တီးအက္စစ္) လို႔ ေခၚတယ္။ (ထရန္႔ဆီ) ဟာ ဝါေစ့ဆီ၊ ပဲပုတ္ေစ့ဆီေတြကေန ထုတ္တာပါ။ လူေတြ သမားရိုးက်စားသံုးခဲ့ၾကတဲ့ဆီကို လူေတြကဘဲ ျပဳျပင္ျပီး၊ (ထရန္႔ဆီ) လုပ္ၾကတာပါ။ သမားရိုးက်ဆီ ကို ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္တာတဲ့။ စလုပ္ခဲ့သူက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး။ ၁၉ဝ၂ ကေပါ့။

အဲလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ ဆီကျပစ္သြားတယ္။ ျပစ္ေတာ့ ဘာပိုေကာင္းလာလဲ ဆိုေတာ့ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ အသံုးခံတယ္။ ဒီဆီနဲ႔ေၾကာ္တဲ့ အစားအေသာက္ကလည္း အရသာတမ်ိဳး ထူးလာေစတယ္။ ျပန္ျပန္လဲ သံုးႏိုင္လို႔ တြက္ေျခလဲကိုက္တယ္။ မကုိက္တာကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ပါ။

နာမည္ၾကီး (ကိုလက္စေထာ) ဆိုး တိုးေစတယ္။ (ကိုလက္စေထာ) ကလည္း အဆိုး (LDL) နဲ႔ အေကာင္း (HDL)ဆိုျပီး၊ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိတာဘဲ။ လူေတြအတိုင္းပါဘဲ။ (ကိုလက္စေထာ) အဆိုးမ်ား ရင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းတဲ့ (စထုပ္ခ္) ရမယ္။ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား ၂ ရမယ္။ ေနာက္ျပီး အဝလြန္၊ အသဲေရာဂါ၊ ကင္ဆာ၊ (အဇာမိုင္ယား) ဆိုတဲ့ေရာဂါေတြကိုလည္း ျဖစ္ေစမယ္။ (အဇာမိုင္ယား) ဆိုတာက နာမည္ၾကီး ေဟာလီဝုဒ္မင္းသားကေန ႏွစ္ထပ္ကြမ္း (ေအာ္စကာဆု မဟုတ္ဘူး) သမတ ျဖစ္ခဲ့သူ (ေရာ္နယ္-ရီဂင္) အသက္ၾကီးေတာ့ ျဖစ္တာမ်ိဳးေျပာတာ။

ဒီလိုမေကာင္းပါလွ်က္ကနဲ႔ ဘာလို႔ ေပၚျပဴလာျဖစ္လာလဲဆိုတာ သိဘို႔လိုတယ္။ အရင္က (ထရန္႔ဆီ) မေကာင္းတာကို သိပ္မသိၾကဘူး။ သူငယ္ခ်င္းတို႔၊ လင္မယားတို႔လို ေပါင္းၾကည့္မွ သိတာမ်ိဳးေပါ့။

ကဇီဓါတ္၊ ပရိုတင္း (သား-ငါး-ပဲ) နဲ႔ ဆီ-အဆီဆိုတဲ့ သံုးမ်ိဳးကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ တဇြန္းခ်င္း တူတာေတာင္ ဆီ-အဆီ ကေနရတဲ့ (ကလိုရီ) ဟာ က်န္တဲ့အုပ္စုေတြထက္ ႏွစ္ဆမကေတာင္မ်ားတာ။ လူတေယာက္ဟာ ကိုယ္လိုတဲ့ (ကယ္လိုရီ) ရဲ႕ ဆယ္ပံုတပံုထက္ (ထရန္႔ဆီ) ကေနရတာက မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးမွတ္ပါ။

အစားအေသာက္ေတြမွာ အဆီဘယ္ေလာက္ပါတယ္ဆိုတာ ေရးျပီးမွ ေရာင္းရမယ္လို႔ ဥပေဒထုတ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာဆို သတိထားႏိုင္ပါမယ္။ ဘာဥပေဒမွ ဂရုမစိုက္တဲ့ႏိုင္ငံဆိုရင္ ကံသာလ်င္အမိ၊ ကံသာ လ်င္အဖ သေဘာထားျပီး၊ တရားနဲ႔သာ ေျဖေပေတာ့။

(ထရန္႔ဆီ) ကို စက္နဲ႔ ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ဘဲ နဂိုကတည္းက (ထရန္႔ဆီ) ပါတဲ့ဆီေတြဆိုတာလည္း ရွိပါ တယ္။ ႏြားႏို႔၊ အမဲ-ဆိတ္-သိုးအဆီ၊ ေထာပတ္၊ မာဂ်ရင္းေတြျဖစ္တယ္။

ဇာတိျမိဳ႕ရြာကေန ခ်င္းေတာင္ျဖက္ျပီး၊ ျဖတ္ထြက္ခဲ့ရတံုးက ကားလမ္းေဘးမွာ ေက်ာက္ဆံုထဲကို ခ်င္းႏွမ္း မဲမဲေတြတည့္ျပီး ၾကည္ေပြ႔ကုိ လက္နဲ႔ မေမာမပမ္း ေထာင္းျပီး၊ ဆီျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ခ်င္းမၾကီးေတြ ျမင္ ခဲ့ရဘူးတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ခုခ်ိန္မွာ (ကပီး) တို႔ ဆီေထာင္းႏိုင္ေသးရဲ႕လား။ ကြ်န္ေတာ့္ရြာမွာေတာ့ ဆီဆံုေပ်ာက္တာ ၾကာခဲ့ပါျပီေကာ။

လူေတြအားလံုး (ဂလိုဘယ္လိုက္) ျဖစ္ကုန္ျပီ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔အတူပါလာတဲ့ အစား အေသာက္ေတြမွာ (ထရန္႔ဆီ) ေတြပါတယ္။ (ဖရင့္ခ်္-ဖရိုင္း)၊ (ဒူးနတ္)၊ (ပက္စ္ထရီ)၊ (ပီဇာ)၊ (ကြတ္ကီးစ္)၊ အာလူး (ခ်စ္ပ္)၊ (ကင္ဒီ-ဘား)၊ ဟမ္းဘာဂါ၊ ၾကက္ေၾကာ္၊ (ေပါ့ပ္ကြန္)၊ (မာဂ်ရင္း-စတစ္)၊ ႕႕႕။

ကဲ ႕႕႕ (ေကအက္ဖ္စီ) တို႔၊ (မက္ေဒၚနယ္) တို႔၊ (ပီဇာ) တို႔ သြားစားႏိုင္သူမ်ား ကံေကာင္းပါေစ။

Dr. တင့္ေဆြ
၉-၄-ဝ၉ ေန႔ကေရးသည့္စာ။
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

နားေပါက္ႏွင့္ စအိုေပါက္မပါ ေမြးဖြားလာသည့္ မိန္းကေလးငယ္အား ခြဲစိတ္ ကုသရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား လိုအပ္ေန

Friday, October 24, 2014
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕တြင္ နားေပါက္ မပါသည့္အျပင္ စအိုေပါက္ပါ မပါသည့္ ထူးျခား ေသာ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး အား ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္က ေမြး ဖြားခဲ့ရာ အဆုိပါကေလးငယ္ ေဆး ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ေရး အတြက္ အလွဴ ရွင္မ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ မိန္းကေလးငယ္ကို ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ ကန္ေတာ္ေလးရပ္ေန မိဘမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ ဦးသန္းထြန္းေဝႏွင့္ ေဒၚ သီသီလိႈင္တို႔က ယင္းေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ ၂၈မိနစ္တြင္ ေနအိမ္၌ေမြး ဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထူးျခားသည့္အ ခ်က္မွာ မိန္းကေလးငယ္၏ ဘယ္ ဘက္နားတြင္ နားရြက္ႏွင့္ နားေပါက္ မပါသည့္အျပင္ စအုိေပါက္မပါရွိ ေသာေၾကာင့္ က်င္ႀကီးစြန္႔ရန္ ခက္ ခဲေနေၾကာင္း မိဘႏွစ္ပါး၏ ေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အလွဴရွင္မ်ားအေန ျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသရန္အတြက္ ကူညီ လွဴဒါန္းလိုပါက ဖခင္ျဖစ္သူ

ဦး သန္းထြန္းေဝ ဖုန္း-ဝ၉၃၃၂၉၂၄၇၅ ထံ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ွွ
#Democracytoday

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ကေလးမ်ား လည္ပင္း အက်ိတ္ထြက္ျခင္းမွာ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Friday, October 24, 2014
ကေလးမ်ား လည္ပင္း အႀကိတ္ ထြက္ျခင္းသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေရာဂါပုိးေၾကာင္႕ ျဖစ္ၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းေၾကာင္း နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းထုိက္ ၾကည္က ေျပာသည္။

''ကင္ဆာ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ ဘယ္ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားလဲ ဆုိေတာ့ အသက္ အရြယ္ေပၚမူတည္ ၿပီး ကေလးဘဝမွာလား၊ လူႀကီးဘဝ မွာလား၊ အမ်ဳိးသမီးမွာလား၊ အမ်ဳိး သားေတြ မွာလားဆုိတာ ထည့္စဥ္းစား ဖုိ႔လုိတယ္။ ကေလးေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ လည္ပင္းအက်ိတ္ထြက္ရင္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေရာဂါပုိးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ တာမ်ားတယ္။ ေမြးရာပါအက်ိတ္ေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္တာ မ်ားတယ္။ ကေလး ေတြမွာေတာ့ လည္ပင္း အက်ိတ္ေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္တာေတာ့ ရွိတယ္။ ရွားပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာ ဝင္းထုိက္ ၾကည္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါပိုးသည္ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗက္တီးရီးယားေရာဂါ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုပါက ျပည္တည္ ျခင္းပါ တြဲျဖစ္လာတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားစုသည္ ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

''မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလး ေတြ ႏွာေစးတယ္။ ေခ်ာင္းဆုိးတယ္။ လည္ပင္းနာတယ္ဆုိရင္ အက်ိတ္ ထြက္လာတတ္တယ္။ လည္ပင္းအ ေပၚဘက္ ေဘးဘက္မွာ အက်ိတ္ ထြက္လာတယ္။ ကိုင္လုိက္ရင္ နာလာ တယ္။ အဲဒါမ်ဳိးကေတာ့ နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းမွာ ေဆးျပၿပီး ေဆးဝယ္ ေသာက္လုိက္ရင္ သက္သာေပ်ာက္ ကင္းသြားႏုိင္တယ္။ ဗက္တီးရီးယား ေၾကာင့္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေဆးေသာက္ေပ မယ့္ မေပ်ာက္ဘဲ ျပည္တည္တာနဲ႔ပါ တြဲၿပီးေတာ့ ျဖစ္တတ္တယ္''ဟု ဆုိသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကေလးမ်ား ၏ လည္ပင္းဘယ္ညာတစ္ဘက္စီ တြင္ ေသးငယ္ေသာအက်ိတ္မ်ား ရွိ တတ္ၿပီး ယင္းအက်ိတ္မ်ားသည္ တစ္စင္တီမီတာထက္ မႀကီးပါက စိုးရိမ္ရန္မလုိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ လည္ပင္းအက်ိတ္သည္ လႏွင့္ခ်ီ ၾကာၿပီး ယင္းအက်ိတ္သည္ ႀကီးမည္ ဆုိပါက တီဘီအက်ိတ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''အက်ိတ္အရြယ္အစားေပၚ မူ တည္တယ္။ တစ္ခါတေလမွာေတာ့ အက်ိတ္က ေရာဂါပိုးဝင္ၿပီးသြားၿပီဆုိ ရင္ လုံးဝအရွင္းေပ်ာက္သြားတာမ်ဳိး လဲရွိတယ္။ အရွင္းမေပ်ာက္ဘဲ အထဲ မွာ ေက်ာက္နည္းနည္းတည္သြားတာ လဲ ရွိတယ္။ အဲအခါမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ မေပ်ာက္ဘဲ ၾကာေနတတ္တယ္။ ဒီ အလုံးက ႀကီးလဲ မႀကီးလာဘူး။နာ လဲ မနာဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိပါဘူး'' ဟု ေဒါက္တာဝင္းထိုက္ၾကည္က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

လည္ပင္းတြင္ အက်ိတ္ထြက္ လာသည့္ အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ရွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားျပား ေၾကာင္း သိရသည္။

''လည္ပင္းအက်ိတ္က လူႀကီး ေတြမွာဆုိရင္ ပုိးေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏုိင္ သလို ကင္ဆာေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အာေခါင္၊ အသံအိုး၊ အစာမ်ဳိျ>ြပန္ တို႔ကလာတဲ့ ပုိးေတြေၾကာင့္ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေဆးလိပ္တို႔၊ အရက္ တို႔ ေသာက္တဲ့သူေတြဆိုရင္ ပိုၿပီး သတိထားရမယ္''ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

အသက္ေလးဆယ္အထက္ အမ်ဳိးသားမ်ား လည္ပင္းအက်ိတ္ ထြက္ပါက ကင္ဆာျဖစ္ဖို႔ရန္အတြက္ ၈ဝရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ ေသခ်ာသည့္အ တြက္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး မႈမ်ားခံယူသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Democracytoday

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

Helen Adams Keller (June 27, 1880 – June 1, 1968)

Friday, October 24, 2014
Helen Keller ဟာ အလင္းမျမင္၊ အသံမၾကားတဲ့ အေမွာင္ေလာက မွာသာ စမ္းတဝါးဝါး ရွင္သန္ခဲ့ ရသူျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ မဆုတ္မနစ္ ဇဲြလံု႔လနဲ႔ အရႈံးမေပးတဲ့ စိတ္ဓာတ္က ထူးဆန္း အံ့ၾသမႈေတြကို ဖန္ဆင္းေပးခဲ့ ပါတယ္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔ ညေနမွာ Helen Keller ဟာ အိပ္စက္ရင္းနဲ႔ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့တယ္။ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္ အသက္ ၈၇ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ Kellerဟာ ေမြးဖြားၿပီး ၁၉လသား အရြယ္တည္းက မ်က္မျမင္၊ ဆြံ႔အနားမၾကား သူျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္ သူတစ္သက္ကို ထူးျခား ဆန္းၾကယ္မႈ အျပည့္နဲ႔ ျဖတ္သန္း ခဲ့ပါတယ္။

Helen Kellerကို ၁၈၈ဝခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Alabamaျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက Tuscumbia ဆိုတဲ့ၿမိဳ႕ မွာ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ သူတစ္ႏွစ္ခဲြသားအရြယ္မွာ အျပင္းဖ်ားနာခဲ့လို႔ မ်က္မျမင္၊ နားမၾကားသူျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ စကားေျပာႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္လည္း ဆံုးရႈံးခဲ့တယ္။ အဲဒီလို အေမွာင္ဘဝ အထီးက်န္ ကမာၻထဲမွာ ျဖတ္သန္းရင္း စာဖတ္၊ စကားေျပာတဲ့အလုပ္ကို သူသင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ထူးကဲတဲ့အဆင့္နဲ႔ Radcliffe Collegeကေန ဘဲြ႔ရခဲ့တယ္။ သူဟာ စာေပက်မ္းဂန္ႏွံ႔စပ္သူျဖစ္တဲ့အျပင္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ လက္တင္၊ ဂရိစတဲ့ ဘာသာစကား၅မ်ဳိးတတ္တဲ့ နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာ၊ ပညာေရးပညာရွင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကမာၻ႔အရပ္ရပ္ကို သူလွည့္လည္ၿပီး မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းေတြ အတြက္ ရန္ပံုေငြရွာခဲ့တယ္။ သူ႔တစ္ဘဝလံုးကိုလည္း မ်က္မျမင္သူေတြအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအေထာက္အပံ့နဲ႔ ပညာေရးမွာ ေပးဆပ္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ျပည္သူလူထုရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈကို သူရခဲ့သလို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆုေပးခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုလည္း ခံခဲ့ရတယ္။

ဆြံ႔အနားမၾကားသူတစ္ေယာက္အတြက္ အေမွာင္ေလာကကိုဖယ္ရွားၿပီး အလင္းဆီေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီး ဆံုးအခ်က္က စာတတ္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။ စာတတ္ရာကေန စာဖတ္တတ္ဖို႔အထိ သာမန္လူထက္ အင္အား ပိုစိုက္ထုတ္ရမယ္ဆိုတာကို Kellerသိခဲ့တယ္။ သူဟာ လက္ညိဳးကိုအသံုးျပဳၿပီး ဆရာမAnne Sullivan ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းကိုထိၿပီး လည္ေခ်ာင္းရဲ႕တုန္ခါမႈ၊ ႏႈတ္ခမ္းရဲ႕လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ မ်က္ႏွာအမူအရာကို သင္ယူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ အတိအက်မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ စကားလံုးတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ စကားတစ္ခြန္း ကို ေကာင္းစြာ အသံထြက္ႏိုင္ဖို႔ Keller အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ့က်င့္ခဲ့တယ္။ အရႈံးေရွ႕မွာ သူဒူးမေထာက္ခဲ့ပါဘူး။

၇ႏွစ္ ေက်ာင္းစေနတဲ့အရြယ္ကေန Radcliffe Collegeမွာ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့အထိ ၁၄ႏွစ္အတြင္း Keller ဟာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းနဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္သူေတြဆီ စာေတြအၿမဲေရးပို႔ ခဲ့တယ္။ ေရးတဲ့စာေတြထဲမွာ သူၾကားရတဲ့အရာေတြ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ခံစားခ်က္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သူနားေထာင္ရတဲ့ ပံုျပင္ေတြကို စိတ္ဝင္တစား ေရးသားထားပါတယ္။

သူေကာလိပ္တက္စက ျပဌာန္းစာအုပ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ မ်က္မျမင္စာအုပ္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္က စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာကို သူ႔လက္ေပၚ ခ်ေရးေပးခဲ့ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာသင္ယူဖို႔ တျခားေက်ာင္းသားေတြထက္ သူအခ်ိန္ေတြ ပိုေပးခဲ့ရတယ္။ တျခားေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းဝင္းျပင္ပမွာ ကစားေပ်ာ္ပါးေနခ်ိန္ သူက စာသင္ခန္းထဲမွာပဲ စာေတြကို ႀကိဳးစားသင္ယူေနခဲ့ရပါတယ္။

အေမွာင္ထဲကေန Kellerေလွ်ာက္လွမ္းထြက္ၿပီး ပညာေရးမွာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူျဖစ္ခဲ့တာက သူကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားမႈအျပင္ ဆရာမSullivanရဲ႕သင္ျပမႈေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။ Keller က “ကၽြန္မတို႔ အိမ္ကို ဆရာမSullivanေရာက္လာတဲ့ေန႔ဟာ ကၽြန္မတစ္သက္တာရဲ႕ အေရးပါဆံုးေန႔တစ္ေန႔ပါပဲ။ သူ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ တိုးျမင့္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာမ Sullivanက Kellerကို စာတတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့တယ္။ အရာဝတၳဳတိုင္းရဲ႕အမည္ကို သိေစခဲ့ တယ္။ ၿပီးေတာ့ “ေမတၱာတရား”ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကိုလည္း သိေအာင္ သင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Kellerဟာ ငယ္ငယ္က အျပင္းအထန္ဖ်ားနာၿပီးေနာက္ မႈန္ေတေတ၊ ရိုင္းစိုင္းစိုင္းေနတတ္သူျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပညာတတ္ယဥ္ေက်းသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုထူးျခား ဆန္းၾကယ္မႈထဲမွာ သူ႔ကို သင္ျပတဲ့ ဆရာမရဲ႕အားထုတ္မႈ၊ ေပးဆပ္မႈေတြလည္း ပါပါတယ္။ ဆရာမSullivanဟာ Kellerကို ဘာပဲသင္ေပးသင္ေပး ေကာင္းတဲ့ပံုျပင္နဲ႔ ဥပမာေပးသင္ၾကားသလို ကဗ်ာတစ္ပုဒ္နဲ႔လည္း ရွင္းျပတတ္ တယ္။ သူဟာ အေတြ႔အႀကံဳျပည့္ဝတဲ့ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ Kellerကို အခန္းထဲပိတ္ေလွာင္ ထားတာမ်ဳိး၊ ၾကက္တူေရြးႏႈတ္တိုက္ရြတ္သလိုမ်ဳိး သင္မေပးခဲ့ပါဘူး။

Kellerဟာ ခိုင္ၿမဲတဲ့ဇဲြနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ ခၽြတ္ယြင္းမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ ခၽြတ္ယြင္းမႈကို အံတုခဲ့တယ္။ ျမင္း စီး၊ ႏွင္းလႊာေလ်ာစီး၊ စစ္တုရင္ထုိးတာေတြ သင္ယူၿပီး ဘဝကိုေက်ေက်နပ္နပ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ တယ္။ ျပဇာတ္ေတြကို သူခံုမင္ခဲ့တယ္။ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္ေတြ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈရတာကို သူႏွစ္သက္ ခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲကေန သင္ယူႏိုင္တာေတြကို သူသင္ယူခဲ့တယ္။ Kellerဟာ အသက္ ၂၁ႏွစ္အရြယ္မွာ ဆရာမနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုးစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ “The Story of My Life” စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း၆ဝေက်ာ္အတြင္းမွာ စာအုပ္ေပါင္း ၁၄အုပ္ကို သူေရးသားထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့တယ္။

Kellerဟာ ဘဝရဲ႕စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ေလာကႀကီးကို သူေပြ႔ဖက္ခဲ့တယ္။ လူတကာအံ့ၾသရေလာက္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို သူတြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အေမွာင္ ထဲကေန လူ႔ဘဝရဲ႕အလင္းကို သူရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ၾကင္နာတဲ့လက္အစံုကို ကမာၻတစ္ခြင္ ဆီ သူဆန္႔ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

စိတ္ကူးအိပ္မက္မရွိသူက ဘဝဟာ ဆင္းရဲပင္ပန္းလြန္းတယ္၊ ေလွ်ာက္လွမ္းစရာ လမ္းမရွိဘူးလို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ စိတ္ကူးအိပ္မက္ရွိသူက ကမာၻကုန္က်ယ္သေရြ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကို ျဖန္႔က်က္တယ္။ နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕၊ လမ္းေၾကာင္းတခ်ဳိ႕နဲ႔ ကိုယ့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အရင္းစိုက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ တယ္။ စိတ္ကူးအိပ္မက္ရဲ႕ အေလးနက္ဆံုးအဓိပၸာယ္က လူေတြကို ဦးတည္ရာတစ္ခုရွိေစတယ္၊ ပစ္မွတ္ တစ္ခုရွိေစတယ္။ ဘဝလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ လူေတြကို မေရမရာ ေဝေဝဝါးဝါးမျဖစ္ေစဘူး။ စိတ္ကူး အိပ္မက္က လူကိုႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေစတယ္။ လူေတြ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ရျခင္းကလည္း စိတ္ကူး အိပ္မက္ ကို လက္ေတြ႔က်က် မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။

ထင္႐ွားသူတို႔၏ ဘဝပံုျပင္စာအုပ္မွ

ႏိုင္းႏိုင္းစေန
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

အခ်စ္နဲ႔ နားလည္မႈ

Friday, October 24, 2014
သင့္ကို နားလည္မႈ ေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္က အခ်င္းခ်င္း စိတ္လက္ ခ်မ္းသာေစတဲ့ အခ်စ္ကို သယ္ေဆာင္ ေပးလာႏိုင္သတဲ့။

သင့္ကို နားလည္မႈ မေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္က ေနာက္ဆံုးမွာ သင့္ကို ဆင္ေျခေတြးေတာစရာ တစ္ခုေပးပါသတဲ့။ အဲဒီေတြးေတာ စရာက "လူ႔ဘဝမွာ ခ်စ္တာထက္ နားလည္မႈ ရွိတာဟာ ပိုအေရး ပါတယ္" ဆိုတာ ပဲျဖစ္တယ္။

"သင့္ကို နားလည္တဲ့သူ ခ်စ္ပါေစ"ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေဟာင္း တစ္ပုဒ္မွာ သီခ်င္း စာသားတစ္ခုက.....

"ခ်စ္တယ္ ႀကိဳက္တယ္ ဆိုတာ တစ္ဘက္သားရဲ႕ ေနထိုင္မႈထဲ ဝင္ရံုတင္ မဟုတ္ဘူး.. အခ်င္းခ်င္းရဲ႕ဘဝထဲ ပိုဝင္ႏိုင္ရမယ္" လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အခ်စ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အဆင့္က "နားလည္မႈ "ျဖစ္တယ္။

"နားလည္တာလား၊ ခ်စ္တာလား"ဆိုတာကို လူေတြက ေရြးခ်ယ္မႈပုစာၦအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး လူအမ်ားက "ခ်စ္တယ္"ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ တတ္ၾကတယ္။ နားလည္တာထက္ ခ်စ္ရတာဟာ လူကို ပိုၾကည္ႏူးေစတယ္ လို႔ သူတို႔ထင္ၾက လို႔ျဖစ္တယ္။

တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ ခဲ့ပါဘူး...

မၾကာခဏျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ခ်စ္သူရည္းစားေတြ၊ လမ္းခဲြျပတ္စဲသြားၾကတဲ့ ခ်စ္သူ ရည္းစားေတြ ဟာ အခ်င္းခ်င္း မခ်စ္ၾကလို႔မဟုတ္ဘူး။ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈမေပးႏိုင္ၾကလို႔ျဖစ္တယ္။ လူ႔ေလာကထဲမွာ အခ်င္းခ်င္းနာက်င္ေအာင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ေနၾကတဲ့ လင္မယား၊ ခ်စ္သူစံုတဲြေတြဟာ မခ်စ္ၾကလုိ႔ မဟုတ္ ဘူး။ နားလည္မႈမရွိၾကလို႔ျဖစ္တယ္။

ခ်စ္သူျဖစ္ခ်ိန္မွာ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြကို နားလည္မႈေပးႏိုင္တယ္လို႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။ အသည္းကဲြလမ္းခဲြခ်ိန္ေရာက္မွ အရင္ကနားလည္ခဲ့တဲ့ "နားလည္မႈေတြ"ဟာ "နားလည္မႈ အလဲြ"ေတြဆိုတာကို သူတို႔သိၾကရတယ္။

မိန္းကေလးေတြက နားလည္မႈ မရွိဘူးလို႔ ေယာက္်ားေလးေတြက ထင္ၾကတယ္။

မိန္းကေလးေတြ ကိုယ္တိုင္က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ နားလည္မႈ ရွိတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။

ေယာက္်ားေလးေတြရဲ႕စိတ္ကို မိန္းကေလးေတြ နားမလည္ၾကဘူးလို႔ ေယာက္်ားေလးေတြက ထင္ၾကတယ္။ ဒါဟာ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ဒုကၡကို ေယာက္်ားေလးေတြ နားမလည္လို႔လို႔ မိန္းကေလးေတြက ထင္ၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္ ကမာၻမွာ နားလည္မႈရွိဖို႔က ခ်စ္ဖို႔ထက္ ပိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲခဲ့တယ္။

သင့္ကို နားလည္မႈေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္က သင္လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ သင့္ကို ခ်စ္တယ္။

သင့္ကို နားလည္မႈ မေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္က သူလိုခ်င္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ သင့္ကို ခ်စ္တယ္။

သင့္ကုိ နားလည္မႈ ေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္က တစ္ဝက္လုပ္ၿပီး ဆတိုးခံစားတယ္၊ ခ်စ္ရတာလည္း သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိၿပီး စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေစတယ္၊ သင့္ကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ခံစားေစတယ္။

သင့္ကို နားလည္မႈမေပးႏိုင္သူတစ္ေယာက္က ဆတိုးလုပ္ၿပီး တစ္ဝက္ပဲ ခံစားတယ္။ ခ်စ္ရတာလည္း စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္းေစတယ္၊ သင့္ကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈမေပးႏိုင္ဘူး။

သင့္ကို နားလည္မႈ ေပးႏိုင္တဲ့သူ သင့္ကို ခ်စ္ပါေစ...
ခ်စ္တယ္ဆိုတိုင္း နားလည္မႈေပးႏိုင္သူ မဟုတ္ပါဘူး။
အခ်စ္ကို အညံ့ခံ၊ အရႈံးေပးလိုက္ရတဲ့ လူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို အညံ့ခံၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးမွာ သူတို႔သေဘာေပါက္ လိုက္တာက "နားလည္မႈ မေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ဟာ ခ်စ္ေလ နာက်င္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ားေလ" ဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။

မူရင္းလင့္ --- http://www.duwenzhang.com/wenzhang/aiqingwenzhang/ganwu/20110822/197585.html

ႏိုင္းႏိုင္းစေန(Sunday, August 28, 2011)
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ေခါင္းတျခမ္း ကိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင္႔ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

Friday, October 24, 2014

 Swesone Media Group
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.comFacebook Page  Twitter   Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

အမ်ဳိးသားတို႔ ေနပူထဲ မသြားမီ ႏွင္႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္ သံုးေဆာင္ သင္႔ေသာ အစားအေသာက္မ်ား

Friday, October 24, 2014

 Swesone Media Group
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.comFacebook Page  Twitter   Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>
                 

သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေအာက္က Search Box ထဲမွာ ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ရိုက္ထည့္၍ ရွာေဖြပါ...