Latest Updates:

အရက္ေသာက္မႈ က်ဆင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယမကာ အေရာင္းဆိုင္ တစ္ဆိုင္၌ ယမကာ ၀ယ္ယူေနသူ တစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အရက္ယမကာ သံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အခ်က္ ငါးခ်က္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဩဂုတ္ လ ၂၈ ရက္ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အရက္ယမကာ သံုးစြဲမႈေလ်ာ့နည္းေရး မူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခ်က္ငါးခ်က္မွာ အရက္၀ယ္ ယူေရးကို ခက္ခဲေစရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ အရက္ ေရာင္းခ်မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အရက္ ေရာင္းအားျမႇင့္တင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ယေန႔ကာလမွာ အရက္ေသာက္သံုးမႈ ျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ပြား ၾကတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္၊ အရက္ယမကာ ေသာက္သံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ကို လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအရ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွာပါ စဥ္းစားရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္လာ ပါၿပီ။ မူ၀ါဒ႐ႈေထာင္က စဥ္းစားရင္ လက္ရိွျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ဟာ သက္ေရာက္မႈရွိရဲ႕လား၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဟာ လည္း မူ၀ါဒ ဆိုင္ရာကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သိႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာ သည္။ "အရက္သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တာက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ နယ္အဆင့္ေတြမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အသီးသီးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ တာ၀န္သိမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ ေတြ ပီပီျပင္ျပင္ရွိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာသည္။ အရက္သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးကို ယစ္မ်ဳိးဥပေဒတစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘဲ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို အျမဲေလ့လာဆန္းစစ္ေနမည့္ အမ်ဳိး သားအဆင့္ သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဌာနတစ္ခု(သို႔မဟုတ္) သုေတသနေဆာင္ ရြက္ေသာဌာနမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ လိုသည္ဟု လည္း ၎က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အရက္ ယမကာ ေသာက္သံုးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ဥပေဒအသစ္ေတြကို ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္ လက္ရွိ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေတြလည္း အားနည္းေနပါတယ္၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းသူ ေတြ အရက္မေသာက္ေရး အေရးယူမႈမ်ားမွ လြဲၿပီး အျခားအေရးယူမႈေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းသတ္ မွတ္မႈေတြမွာ အားနည္းေနပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အခြန္ကုိ ႏွစ္ဆတုိးျမႇင့္ေပးရန္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ အၾကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဆြ က ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြက အရက္ ေသာက္သုံးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လုိ႔ရတဲ့ အာဏာရွိသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ အခုလူေတြအရက္ ေသာက္သုံး မႈမ်ားလာတဲ့ အတြက္ အရက္ေသာက္သံုးမႈ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘယ္လုိ နည္း လမ္းေတြ လုပ္သင့္တယ္၊ ဘယ္လုိျပႆနာ ေတြရွိတယ္ဆုိတာကုိ အၾကံျပဳေပးလုိ႔ပဲ ရႏုိင္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း၏ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ အရက္ထုတ္ကုန္ မ်ားတြင္ အခြန္ ၂၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးေကာက္မည့္ အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ လႊတ္ေတာ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ုိင္မ်ား အတြက္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်မႈကုိ ၅၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံယမကာအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကမူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရသုိ႔ ယစ္မ်ဳိးခြန္ႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ ပုံမွန္ ေပးေဆာင္ေနရၿပီး ယခုထက္ပုိၿပီး အခြန္တုိးေကာက္လာပါက ျပည္တြင္းယမကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ အနည္းငယ္ထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ အရက္ေရာဂါကု စိတ္ေရာဂါ ဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ႀကီး၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အရက္ကုိ စတင္ သုံးစြဲသည့္ အသက္ အရြယ္ အုပ္စုကုိေလ့လာရာတြင္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ အရြယ္မွစ၍ အရက္ကုိေသာက္ သူ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ အရက္ေသာက္သုံးသည္ လူငယ္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ၾကား ျပႆနာျဖစ္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အိမ္တြင္းအႀကိမ္းဖက္မႈကုိ ျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္မွာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


Myanmar Times
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ »

တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယူအိုဘီက ပညာသင္ဆုေပးမည္

Wednesday, September 03, 2014
surfky.com
ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုတို႔ရွိ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ United Overseas Bank (ယူအိုဘီ)က တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ အိုင္ရန္၀မ္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္အတြက္ ဘဲြ႕ႀကိဳ ေက်ာင္းသား ၄၅ ဦး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို အေျခခံကာ ပါေမာကၡမ်ားက လူေတြ႕စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္ သည္။

ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိသားစုအတြင္း ေငြေၾကး အခက္အခဲ ရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား
အား ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ဒီပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ကတစ္ဆင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြမွာ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ လာ ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္"ဟု အိုင္ရန္၀မ္းက ေျပာသည္။

ပညာသင္ဆုကို ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာနယ္ပယ္တို႔၌ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ သံုးႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ကာ ၎တို႔အတြက္ ယူအုိဘီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၈,၀၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္လက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ သည္။


Myanmar Times
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Zenfone Root Apk !

Wednesday, September 03, 2014


အခုေနာက္ပုိင္း အသစ္၀င္လာတဲ့ ” Asus Zenfone ” ဆိုျပီးလာပါတယ္ အာ့ေကာင္ေလးေတြအတြက္ 

လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ အျမစ္တူးေပးႏိုင္မယ့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ေလး တင္ေပးခ်င္ပါတယ္ နာမည္ေလးကေတာ့ ” Zenfone Root ” တဲ့ 

ကြ်န္ေတာ္ စမ္းသပ္ျပီးတာကေတာ့ ” Zenfone 5 ” နဲ ့ ” Zenfone 6 ” က လုံး၀ အဆင္ေျပပါတယ္ 

အဲ့ဒါေၾကာင့္ အားလုံးလည္း လိုအပ္မယ္လို ့ထင္လို ့ျပန္လည္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ……… 


Download ( Zenfone Root Apk ! ) Mediafire Link 


ေအာ္ ….. ေမ့သြားလို ့ေနာ္ အဲ့ေကာင္ေလးကုိ အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ မိမိတို ့ဖုန္းကုိ အင္တာနက္ ပိတ္ေပးထားရပါမယ္ 

ဒီေကာင္ေလးကုိ အသုံးျပဳရင္ ေၾကညာေတြ တက္လာျပီး စက္က ခတၱ ဟန္းေနပါလိမ့္မယ္ ေစာင့္ျပီး ျပန္ထြက္ျပီးရင္ Reboot ခ်လိုက္ရင္ ရပါျပီ 

အဲ့လို မွမဟုတ္ပဲ အင္တာနက္ဖြင့္ထားမိရင္ ေၾကညာေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္တက္ေနျပီး အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္ပါလို ့ပါ


အားလုံးအဆင္ေျပၾကပါေစလို ့ ဆုေတာင္းရင္း………………. 
nyipaing39@gmail.com
ref;MMSD
-------------------------------------- 
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

King Root Setup v 2.2.1 For Window

Wednesday, September 03, 2014


Root tool ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတဲ့ အထဲ က မွ Vroot လို အသံုး၀င္တဲ့

Root tools ေလး ၁ခုပါ China ဖုန္းေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို Root ေပးႏိူင္ပါတယ္

ေတာ္ရံု vroot မေပါက္တာေတာင္ ေဖာက္ေပးႏိူင္ပါတယ္

အသံုးျပဳလိုတယ္ဆိုရင္ေအာက္မွာရယူႏိုင္ပါတယ္

Download Hereအဆင္ေျပပါေစ

Aung Khaing (MMAS)
ref;myanmarmobileapp.com/
-------------------------------------- 
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Rheumatism ေလးဘက္နာ

Wednesday, September 03, 2014
ခဏခဏေမး၊ မၾကာမၾကာ တင္ေပးေနရတဲ့ ေရာဂါ။ အရင္ ေရးထားတာေတြကို စုေပါင္းျပီး တပုဒ္ထဲ လုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နည္းနည္း ရွည္သြားတယ္။

ေျခႏွစ္ဘက္၊ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနာလို႔ “ေလးဘက္နာ” လို႔ ဗမာေတြက ေျပာၾကတယ္။ ဟိုအဆစ္-ဒီအဆစ္ ေျပာင္းနာတာမို႔ “ဟိုသြား-ဒီသြား အဆစ္နာ” လို႔ ေဆးစာမွာလာတယ္။ အနီးစပ္ ဆံုးက Rheumatism ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ (ရူမက္တစ္) အဆစ္နာ၊ (ရူမက္တစ္) အဖ်ား၊ (ရူမက္တစ္) ႏွလံုးေရာဂါ၊ စတာေတြကို ျခံဳေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက နဲနဲေတာ့ ေခတ္ေနာက္က်သြားပါျပီ။

အဆစ္နာ အမ်ိဳးအစားေပါင္းက ရာေက်ာ္ရွိတယ္။ အဆစ္နာတယ္ဆိုလိုက္ရင္ ေလးဘက္နာလို႔ဘဲ ထင္ၾကတယ္။ နဲနဲေတာ့မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆစ္နဲ႔မဆိုင္တဲ့ ႏွလံုး၊ အေရျပား၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုပ္ေတြမွာလည္း ျဖစ္တာေတြ ရွိေသးတယ္။ ေရာဂါခြဲေတြက မ်ားသလားမေမးနဲ႔၊ ၁ဝဝ-၂ဝဝ ရွိတယ္။ လည္ပင္းက်ီးေပါင္းတက္၊ ေဂါက္၊ အေရျပား၊ အရိုး၊ အဆစ္၊ တြယ္ဆက္(တစ္ရွဴး) ေရာဂါေတြ အမ်ားၾကီး ပါေနတယ္။ ေျခႏွစ္ဘက္၊ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း နာလို႔ “ေလးဘက္နာ” လို႔ေျပာၾကတယ္။ ဟိုအဆစ္-ဒီအဆစ္ ေျပာင္းနာတာမို႔ “ဟိုသြား-ဒီသြား အဆစ္နာ” လို႔ ေဆးစာမွာ လာတယ္။

အဆစ္နာတာသာမက ဖ်ားတာ၊ လည္ပင္းနာတာ၊ ႏွလံုးေရာဂါေတြလည္း ဆက္စပ္ေနတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေျခ၊ လက္၊ လည္ပင္း၊ ခါး၊ အဆစ္မွန္သမွ် ဒုကၡေပးတယ္။ အဆစ္နာအျပင္ အရြတ္နာ၊ အဆစ္ဖံုးနာ၊ အရြတ္ေၾကာနာ။ အမ်ားဆံုး ထိတာက အဆစ္ဖံုးေနရာ ေရာင္တာပါ။ ၾကြက္သားမွာ ျဖစ္ရင္ ဝတ္ေနၾက အဝတ္ေတာင္ အတင္ မခံႏိုင္ဘူး။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ကို “ကမၻာ့ အဆစ္နာေန႔” လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ လူ ၁ဝဝ မွာ ၁ ေယာက္ ျဖစ္ေနၾက တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ၃ ဆမ်ားတယ္။ ေသြးထဲမွာ အဆိပ္လို ကုိယ္နဲ႔ မသင့္တာရွိလာလို႔။ ရာသီဥတုနဲ႔ ဆိုင္တဲ့သူေတြက ဆိုင္တယ္။

တခ်ိဳ႕က ခုခံအားစနစ္နဲ႔ဆိုင္လို႔ (ေအာ္တိုအင္ျမဴး) ေရာဂါအုပ္စုမွာ ပါတယ္။ သူ႔ေအာက္မွာလည္း ေရာဂါမ်ိဳးစံု ပါတယ္။ မတည့္တာ ဝင္လာရင္ ခႏၶာကုိယ္က ခုခံ တိုက္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္။ “သူ႔လူနဲ႔ ကိုယ့္လူ မခြဲျခား တတ္ဘဲ၊ လူမွားျပီး၊ (ေအာ္တို-အင္ျမဴး) ေရာဂါျဖစ္လာရတယ္။” အဲဒီထဲက တခုကေတာ့ Rheumatoid arthritis (ရူမတြိဳက္) အဆစ္နာပါ။ ဒါကို ေလးဘက္နာလို႔ ေျပာတာမွန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ေလးဘက္မကပါ၊ အဆစ္ အမ်ားၾကီးမွာ ျဖစ္တတ္တယ္။ အဆစ္ အေသးစားေရာ အၾကီးစားပါ ျဖစ္တာ။

အဆစ္နာတာနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါ တြဲေနတတ္တာက အေရးပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ငယ္ငယ္-ရြယ္ရြယ္၊ ၅-၁၆ ႏွစ္ေတြမွာ ျဖစ္တတ္တယ္။ ႏွလံုးေရာဂါက (ရူမက္တစ္) အဖ်ားရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္တယ္။ Group A Streptococcus ဆိုတဲ့ (ဗက္တီးရီးယား) ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ Strep throat ဆိုတဲ့ လည္ပင္းနာနဲ႔ အဝါေရာင္ အဖ်ားေရာဂါေတြကို လက္ညွိဳးထိုးရတယ္။ ႏွလံုးေရာဂါဆိုတာကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေသးတယ္။ ေလးဘက္နာနဲ႔ ဆိုင္တာက အဆို႔ရွင္ေရာဂါေတြပါ။ MS က်ဥ္းတာ၊ MI က်ယ္တာ။

ေရာဂါရာဇဝင္နဲ႔ ဆရာဝန္ကေန စစ္ေဆးတာနဲ႔စမယ္။ စစ္ေဆးရင္ အဆစ္ေနရာမွာ နီေနမယ္၊ ေရာင္ေနမယ္၊ နာေန၊ တင္းေနမယ္၊ အဆစ္ထဲမွာ အရည္ပိုျဖစ္လာလို႔ ေရာင္ေနမယ္၊ အလံုးလို-အက်ိတ္လိုျဖစ္လာမယ္၊ တဖက္ထဲလဲျဖစ္ႏိုင္၊ ဘယ္-ညာလဲျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ လႈတ္ရွားရတာ အရင္ေလာက္မရ ျဖစ္လာမယ္၊ ကိုယ္ပူႏိုင္တယ္၊ အားယုတ္ေနမယ္။

လူ ၁ဝဝဝ မွာ ၆ ေယာက္မွာ RA ရွိတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက ၂-၃ ဆ ပိုတယ္။ အဆစ္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ က်န္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြကိုျဖစ္တာ ၁၅-၂၅% ရွိတယ္။ အဆုပ္မွာ ခဲေနတယ္။ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေရာင္ရမ္း ျဖစ္စဥ္တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးနဲ႔ေသြးေၾကာမွာ ေသြးလႊတ္ေၾကာမာ-က်ဥ္းလို႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္တာျဖစ္ ေစႏိုင္ တယ္။ ႏွလံုးအဖံုးလႊာ ေရာင္တာ၊ ႏွလံုးၾကြက္သားေရာင္တာ၊ ဘယ္ဘက္ေအာက္ခန္းအလုပ္မႏိုင္တာ၊ အဆို႔ရွင္ေတြ ေရာင္တာစတဲ့ ႏွလံုးေရာဂါေတြကိုလဲ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ အာရံုေၾကာ၊ မ်က္စိ၊ အသဲ၊ ထိခိုက္မႈနဲ႔ ေသြးအားနည္းတာေတြလဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Rheumatoid arthritis (RA) ရူမတြိဳက္ အဆစ္နာဆိုတာ (ေအာ္တိုအင္ျမဴး) ေရာဂါအုပ္စုမွာပါတယ္။ သူ႔လူနဲ႔ ကိုယ့္လူ မခြဲျခားတတ္ဘဲ၊ လူမွားျပီး၊ (ေအာ္တို-အင္ျမဴး) ေရာဂါျဖစ္လာရတယ္။ အဲဒီထဲက တခုကေတာ့ (ရူမတြိဳက္) အဆစ္နာပါ။ ဒါကို ေလးဘက္နာလို႔ ေျပာတာမွန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ေလးဘက္မကပါ၊ အဆစ္အမ်ားၾကီးမွာ ျဖစ္တတ္တယ္။ အဆစ္ အေသးစားေရာ အၾကီးစားပါျဖစ္တာ။ သူ႔ေအာက္မွာလည္း ေရာဂါမ်ိဳးစံုပါတယ္။ မတည့္တာဝင္လာရင္ ခႏၶာကုိယ္က ခုခံ တိုက္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။

(ရူမက္တစ္) ေရာဂါေသျခာေအာင္ ASO Test, Complete blood count, ECG, ESR ေတြလုပ္ရတယ္။ ASO ဆိုတာ Group A streptococci ကို ခုခံေပးမဲ့ (အင္တီေဘာ္ဒီ) ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ 160 Todd units per milliliter တနည္းေျပာရရင္ လူၾကီးဆို 200 units ေအာက္၊ ကေလးဆို 300 units ေအာက္ရွိတယ္။

အဲတာေတြအျပင္ Rhumatic factor (RF) positive ဒါမွမဟုတ္ Cyclic Citrullinated Peptide (CCP) antibody test လုပ္မယ္။ ရွိေနသူဆိုတာ Rheumatoid arthritis (RA) ျဖစ္ေနတာကို ေသျခာေစတယ္။ မရွိတိုင္း မျဖစ္ဘူး မဟုတ္ျပန္ပါ။ ၃ဝ% မွာ (RA) မေတြ႔ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္တာေစာေသးရင္ မရွိၾကဘူး။ Anti-CCP antibody ရွိေနသူက -၉၆-၉၈% ေသျခာတယ္။ မ်ားလာေလေလ အဆစ္ပ်က္စီးေနေလလို႔သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစမ္းသပ္နည္းမွာ အႏုတ္ျပေပမဲ့ ဒီေရာဂါမဟုတ္ဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

• Rheumatoid Factor (RF) ၇ဝ-၈ဝ% မွာ ရွိေနမယ္။
• (ESR) ျမင့္မားေနမယ္။
• (CRP) အသင့္ကေန မ်ားေနမယ္။
• Anti -CCP အသင့္ကေန မ်ားေနမယ္။
• Antinuclear Antibodies (ANA) အသင့္ကေန မ်ားေနမယ္။ SLE ျဖစ္ေနရင္ ၉၅% ေသျခာတယ္။
• Scleroderma ျဖစ္ေနရင္ ၆ဝ-၈ဝ% ေသျခာတယ္။ Sjogren’s syndrome ျဖစ္ေနရင္ ၄ဝ-၇ဝ% ေသျခာတယ္။ Rheumatoid arthritis ဆုိရင္ ၃ဝ-၅ဝ% ေသျခာတယ္။
• ေသြးျဖဴဥ မ်ားေနႏိုင္တယ္။
• Human Leukocyte Antigens (HLA) တခ်ိဳ႕မွာ ရွိတယ္။
• Uric Acid မ်ားေနႏိုင္တယ္။ ေဂါက္ျဖစ္ေနသူေတြမွာ ေသျခာတယ္။
• ဓါတ္မွန္နဲ႔ MRI လဲလုပ္ႏိုင္တယ္။

ဘယ္လိုကုသမလဲ
ေရာဂါရာဇဝင္နဲ႔ ဆရာဝန္ကေန စစ္ေဆးတာနဲ႔ စမယ္။ စစ္ေဆးရင္ အဆစ္ေနရာမွာ နီေနမယ္၊ ေရာင္ေနမယ္၊ နာေန၊ တင္းေနမယ္၊ အဆစ္ထဲမွာ အရည္ပိုျဖစ္လာလို႔ ေရာင္ေနမယ္၊ အလံုးလို-အက်ိတ္လို ျဖစ္လာမယ္၊ တဖက္ထဲလဲ ျဖစ္ႏိုင္၊ ဘယ္-ညာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ လႈတ္ရွားရတာ အရင္ေလာက္မရ ျဖစ္လာမယ္၊ ကိုယ္ပူႏိုင္ တယ္၊ အားယုတ္ေနမယ္။

ေဆးကုနည္း သံုးပိုင္းရွိတယ္။ (၁) နာေနတဲ့ေနရာကို ဒဏ္သက္သာေအာင္ လုပ္တာ၊ (၂) ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ-အလုပ္အကိုင္ ျပန္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကုသေပးတာနဲ႔ (၃) ခြဲစိတ္ကုသတာေတြပါ။ ေဆးဝါးမွာလဲ သံုးမ်ိဳး။ (၁) (စတီရြိဳက္) မပါတဲ့ NSAID အနာ သက္သာေဆး၊ (၂) (ေကာ္တီကိုစတီရြိဳက္) ေဆး၊ (၃) (DMARD) (ရူမက္တစ္) ဆန္႔က်င္ေဆး။

(ရူမက္တစ္) အဖ်ားျဖစ္ရင္ ပဋိဇီဝေဆး (Penicillin, Amoxicillin, Sulfadiazine, Erythromycin) တမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်က္ခ်င္း ေပးတယ္။ လကၡဏာေတြ သက္သက္သာအံုးေတာ့ ေဆးကို ၁ဝ ရက္အျပည့္ေပးတယ္။ နာတာ သက္သာေအာင္ Aspirin ေပးတယ္။ ေရာင္တာသက္သာေအာင္ Corticosteroids (စတီရြိဳက္) ေဆးေပးတယ္။ ပါးစပ္-လည္ပင္းနဲ႔ဆိုင္ရင္ ဆားရည္နဲ႔ ပလုပ္က်င္းရတယ္။ Throat lozenges ငံုရတယ္။ သူမ်ားကို ကူးေစႏိုင္လို႔ ၂-၃ ရက္ ေက်ာင္းမတက္ဘဲေန၊ လူၾကား-သူၾကားလဲ မသြားေစနဲ႔။

ဆိုးဝါးတဲ့ ႏွလံုးေရာဂါ ရမလာေအာင္ တာရွည္ခံ (ပနယ္စလင္) ထိုးရတယ္။ Benzathine Penicillin G 1.2 ျဖစ္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၁ လ တခါ၊ ၆ လၾကာ၊ ထိုးေလ့ရွိတယ္။ အဖ်ားက ျပန္ေပၚလာတတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပဋိဇီဝေဆး နည္းနည္းကို ၃-၅ ႏွစ္ၾကာ ေပးတတ္တယ္။

ကုသဘို႔ အေကာင္းဆံုးေဆးက Penicillin ျဖစ္တယ္။ Penicillin V စားေဆးေရာ Benzathine penicillin ထိုးေဆးပါ ေကာင္းတယ္။ ေစ်းလဲမၾကီးဘူး၊ ဒီပိုးမ်ိဳး သန္႔သန္႔ကိုႏိုင္တယ္၊ ေရရွည္ထိေရာက္တာကို သိထားျပီးျဖစ္ တယ္။ ဒီပိုးက ဒီေဆးကို ယဥ္တာမ်ိဳးလဲမျဖစ္ဘူး။ (ပနယ္စလင္) ေဆးဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကိုသံုးတာ အႏၲရာယ္ မရွိပါ။ မိခင္ႏို႔ထဲမွာ နည္းနည္း ပါေနႏိုင္ေပမဲ့ ႏို႔စို႔ကေလးကုိ မထိခိုက္ေစပါ။ Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin) ပနယ္စလင္စားေဆးကို (ရုမက္တစ္) အဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ဘို႔သံုးတယ္။

Strep-throat လည္ေခ်ာင္းနာ
Group A β-hemolytic streptococcal (GAS) tonsillopharyngitis လို႔ အတိအက် ေခၚရတယ္။ ျဖစ္ေစတဲ့ ဗက္တီးရီးယားနာမည္နဲ႔ အာသီး-လည္ေခ်ာင္းေရာင္ဆိုတာ ႏွစ္ခုကို တြဲေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါေသျခာေအာင္ Throat culture လည္ေခ်ာင္းက အက်ိအခြ်ဲကိုယူျပီး ရွိေနတဲ့ပိုးကို စစ္ေဆးရတယ္။ ကုသဘို႔ အေကာင္းဆံုး ေဆးက Penicillin ျဖစ္တယ္။ Penicillin V စားေဆးေရာ Benzathine penicillin ထိုးေဆးပါေကာင္းတယ္။ ေစ်းလဲမၾကီးဘူး၊ ဒီပိုးမ်ိဳး သန္႔သန္႔ကို ႏိုင္တယ္၊ ေရရွည္ထိေရာက္တာကို သိထားျပီးျဖစ္တယ္။ ဒီပိုးက ဒီေဆးကို ယဥ္တာမ်ိဳးလဲ မျဖစ္ဘူး။

(ပနယ္စလင္) မတည့္သူေတြကိုေတာ့ Cephalosporin နဲ႔ Clindamycin စားေဆး ဒါမွမဟုတ္ Azithromycin, Clarithromycin, Dirithromycin, Erythromycin, Roxithromycin, Telithromycin, Carbomycin A, Josamycin, Kitasamycin, Midecamycin, Oleandomycin, Solithromycin, Spiramycin နဲ႔ Troleandomycin စားေဆးေတြ ေပးႏိုင္တယ္။

တခါျဖစ္ဘူးသူဟာ ထပ္ျဖစ္ဘို႔မ်ားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေနရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကာကြယ္ေန ရမလဲ။ (၁) အရင္က ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ခံထားရသလဲ၊ (၂) ေနာက္ထပ္ ေရာဂါပိုး ဝင္ႏိုင္ေျခ၊ လူနာရဲ႕ အသက္၊ ႏွလံုးကို ထိခိုက္မႈ ရွိ-မရွိ၊ ဆိုတာေတြ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ကာကြယ္ေရးမွာလဲ (ပနယ္စလင္) က အေကာင္းဆံုး။ (ပနယ္စလင္) ဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကိုသံုးတာ အႏၲရာယ္မရွိပါ။ မိခင္ႏို႔ထဲမွာ နည္းနည္း ပါေနႏိုင္ေပမဲ့ ႏို႔စို႔ကေလးကုိ မထိခိုက္ေစပါ။

ေလးဘက္နာနဲ႔ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ား
ရုမတြိဳက္ အဆစ္နာကို ငွက္ဖ်ားေဆးေတြ ေပးျပီးကုသနည္းကို အသင့္အတင့္ ေရာဂါမြမ္းမံနည္းအျဖစ္ သံုးတယ္။
1. Chloroquine sulphate - Nivaquine / plasmoquine
2. Chloroquine phosphate - Chloroquine
3. Hydroxychloroquine – Plaquenil ေတြကို သံုးၾကတယ္။

ဒီေဆးေပးဘို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ နာေနတာ သက္သာမဟုတ္ဘဲ ေရာဂါျပီးစနစ္ကို ၾကည့္ရတယ္။ ေဆးကို တုန္႔ျပန္ မယ္ ဆိုရင္ ၂-၆ လအတြင္းမွာ သိသာပါမယ္။ ငွက္ဖ်ားေဆး တမ်ိဳးထဲေပးနည္းရွိသလို တျခား Methotrexate ေဆးနဲ႔ပါ တြဲေပးတာလဲရွိတယ္။ အဲလိုနည္းကေန Methotrexate ရဲ႕ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးနည္းေစတာေတြ႔ရတယ္။

ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြ = ေနေလာင္မခံႏိုင္၊ အေရျပား အစက္အေပ်ာက္ျဖစ္၊ အလာဂ်ီ အနီကြက္ျဖစ္၊ ပ်ိဳ႕ (အထူး သျဖင့္ ခါးတာစားမိရင္)၊ နားထဲအသံမည္၊ မ်က္စိၾကည့္မေကာင္း (ရွားပါး)။

ေဆးဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ
• Chloroquine - 4mg/kg chloroquine base
• Hydroxychloroquine - 6mg / kg

ခဏခဏအဆစ္နာရင္ အလုပ္အကိုင္ပါပ်က္မယ္။ ၾကာလာရင္ အထူးသျဖင့္ လက္ဆစ္ေတြက ပံုသဏၭာန္ ေျပာင္း သြားလို႔ ၾကည့္မေကာင္း ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အမ်ိဳးအေဆြထဲမွာ လူနာရွိရင္ “စိတ္ေတာ့ မပ်က္ပါနဲ႔” လို႔ အရင္ေျပာ ထားပါရေစ။ ရိုးရိုးသားသား ဝန္ခံရရင္ လံုးဝေပ်ာက္သြားေစရမယ္လို႔ ဆရာဝန္မ်ားက အာမမခံပါ။ ေဆးကုတာရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က နာေနတာေတြ သက္သာေအာင္၊ အထိခိုက္နည္းေအာင္၊ ဒုကၡိတျဖစ္မသြားေအာင္ သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရာဂါရွိတာကို ေစာေစာသိဘို႔လိုတယ္။ သိလို႔ အျပင္းအထံေဆးကုခံေပမဲ့ ေပ်ာက္ေစမယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ တာ ေဆာရီးပါ။

လူကသိပ္ဝေနရင္ အရိုး-အဆစ္ကို ဒဏ္မပိေစဘို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းေပးရတယ္။ နားခိုင္းတယ္။ လိုအပ္ရင္ တုတ္ေကာက္၊ ဂ်ိဳင္းေထာက္ သံုးရမယ္။ (ဖီဇီယို) ပညာရွင္တို႔ အလုပ္ျပန္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီသင္ၾကားေပးတဲ့ ပညာရွင္တို႔နဲ႔ ကုသရတယ္။ ဆိုးရင္ အဆစ္ထဲ (စတီရြိဳက္) ေဆးထိုးေပးရတတ္တယ္။ အဆစ္လႈတ္ရႈားမႈကို ထိခိုက္လာရင္ ခြဲစိတ္ရတယ္။

တခါျဖစ္ဘူးသူဟာ ထပ္ျဖစ္ဘို႔ မ်ားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေနရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကာကြယ္ေန ရမလဲ (၁) အရင္က ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ခံထားရသလဲ၊ (၂) ေနာက္ထပ္ ေရာဂါပိုးဝင္ႏိုင္ေျခ၊ လူနာရဲ႕ အသက္၊ ႏွလံုးကို ထိခိုက္မႈ ရွိ-မရွိ၊ ဆိုတာေတြ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ Penicillin V ပနယ္စလင္စားေဆးကို (ရူမက္တစ္) အဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ဘို႔ သံုးတယ္။ ကာကြယ္ေရးမွာလဲ (ပနယ္စလင္) က အေကာင္းဆံုး။ မတည့္ရင္ Sulfadiazine, Macrolide နဲ႔ Azithromycin, Clarithromycin ေဆးေတြ ေပးႏိုင္တယ္။

ေလးဘက္နာကုသနည္းေတြကို (RCT) လို႔ေခၚတဲ့ ေဆးကုသနည္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို စနစ္တက်ေလ့လာမႈ
(၁) ထိေရာက္တဲ့ ေဆးေတြ = Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs) = Adalimumab, Azathioprine, Chloroquine and Hydroxychloroquine, Ciclosporin (Cyclosporin A), D-penicillamine, Etanercept, Golimumab, Gold salts (sodium aurothiomalate, auranofin), Infliximab, Leflunomide, Methotrexate (MTX), Minocycline, Rituximab, Sulfasalazine (SSZ) ေဆးေတြ ေစာေစာေပးတာ သက္သာေစတယ္။

ငွက္ဖ်ာေဆးေတြ (Chloroquine and Hydroxychloroquine) ေပးတာ သက္သာတယ္။ Methotrexate (ကင္ဆာေဆး) ေပးတာ သက္သာေစတယ္။ Minocycline ေပးတာ သက္သာေစတယ္။ Sulfasalazine ေပးတာ သက္သာေစတယ္။ Corticosteroid ရက္တိုနဲ႔ နည္းနည္း ေပးတာ သက္သာေစတယ္။

(၂) ေကာင္းေစႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့ေဆးေတြ = Auranofin ေဆးဟာ (DMARDs) ေဆးေတြေလာက္ေတာ့ မထိေရာက္ဘူး။ မဆိုးပါ။ Leflunomide ေဆးကလဲ သက္သာေလာက္မယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ေရရွည္ေပးတာေတာ့ မေသျခာပါ။ (DMARDs) ေဆးေတြကို တမ်ိဳးနဲ႔တမ်ိဳးတြဲေပးတာလဲ ေကာင္းႏိုင္တယ္။

(၃) မသံုးသင့္ေတာ့တဲ့ ေဆးေတြ = Azathioprine, Ciclosporin, Cyclophosphamide, Corticosteroid lone term use, Parenteral gold, Penicillamine ေတြျဖစ္တယ္။


ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Earache နားကိုက္ရင္

Wednesday, September 03, 2014
1. ကြၽန္ေတာ္အသက္ ၂၇ ႏွစ္ပါ။ ည ၁၂ နာရီေလာက္ အိပ္ရာထဲ ၀င္ပါတယ္။ နားအရမ္းကုိက္လာလုိ႔ အိပ္မေပ်ာ္ပါ။ ကုိက္တာက ညာဘက္ နားပါ။ နားထဲႏုိက္တာမ်ဳိး ကလိတာမ်ဳိးလဲ မလုပ္ပါ။ ညဘက္ႀကီး ဆုိေတာ့။ ေဆးခန္း ျပဖုိ႔လည္း အဆင္မေျပပါ။ သက္သာေအာင္ လုပ္လုိ႔ရမယ့္ နည္းလမ္း႐ွိရင္ ေျပာျပေပးပါဆရာ။ ေတာ္ေတာ္ကုိက္လုိ႔ ဆရာဆီ လွမ္းေမးလုိက္တာပါ။ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္မွန္လည္း စဥ္းစားမရပါ။ မအိ္ပ္ခင္ကေတာ့ ဒီကုိဂ်င္ ၁ ျပားေသာက္ ထာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေခ်ာင္းဆုိးေျပာက္ေဆး အရည္လည္း ေသာက္ထား ပါတယ္။ နားက လုံးဝကုိ အထိမခံႏုိင္ေတာ့ပါ။
2. မိန္းကေလး၊ အသက္ ၂၉ အရြယ္၊ နားယားလို႔ နားၾကပ္ (နားကေလာ္) မိပါတယ္။ ဂြမ္းတံ၊ ၾကက္ေတာင္ေမႊး စသည္တို႔ကို သံုးမိပါတယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ နားထဲမွာ ေနရခက္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ နည္းနည္း ကိုက္လာသလိုျဖစ္လို႔ Kemose, Alexin ဆိုတဲ (အေရာင္ က်ေဆးႏွင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးဟု ဆိုၾကေသာေဆးမ်ား) ေဆးမ်ားကို မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိေသာက္ပါတယ္။ အဲလိုန႔ဲ မသက္သာခဲ့ပါဘူး။ Alexin ေတြေသာက္ေသာက္ေနလို႔ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ မနက္ပိုင္းေတြမွာ သိပ္မကိုက္လွေပမယ့္၊ ညေနပိုင္းႏွင့္ ညပိုင္းေတြမွာ မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကိုက္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရည္တစ္မ်ိဳး ထြက္လာပါတယ္။ နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းသြားျပပါတယ္။

နားကိုက္တာဟာ ကေလး-လူၾကီး အျဖစ္မ်ားတယ္။ ကိုက္တယ္-နာတယ္ဆိုတာ Inflammation (အင္ဖလေမးရွင္း) ေခၚတဲ့ ေရာင္ရမ္း ျဖစ္စဥ္ ရွိလာလို႔ပါ။ နားဆိုေတာ့ External auditory canal နားအျပင္ ဆံုးျပြန္၊ Tympanic membrane နားစည္ နဲ႔ Middle ear နားအလည္ပိုင္းေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ Tympanic membrane (Eardrum) နားစည္ေရာင္တာကို Myringitis လို႔ ေဆးစာနဲ႔ ေခၚတယ္။

- Otitis externa နားအျပင္ဆံုးမွာ နာတာကို ေခၚတယ္။ အေရျပားေရာင္သလိုသေဘာပါဘဲ။ ေရကူးသူေတြမွာ ျဖစ္တတ္လို႔ Swimmer's ear လို႔ ေခၚေသးတယ္။
- Middle ear နားအလည္ပိုင္း နဲ႔ Eardrum နားစည္ ေရာင္တာကို Otitis media ေခၚတယ္။
- Otitis externa အျပင္ပိုင္းေရာင္တာက Trapped moisture ေရခ်ိဳးရင္း၊ ေရကူးရင္း ေရေငြ႔ ပိတ္မိေနတာနဲ႔ Minor injury နဖါကေလာ္လိုကေန သာမန္ကာရွန္ကာ ခိုက္မိရာကေန ျဖစ္တာမ်ားတယ္။ တဆင့္တက္ျပီး Bacteria ဗက္တီးရီးယားေတြ ေပါက္ပြါးလာႏိုင္တယ္။ Fungus မိႈ (ဖန္းဂတ္စ္) ကေနျဖစ္တာ ရွားတယ္။
- Otitis media နားအလည္ပိုင္း ေရာင္တာကေတာ့ Virus ဗိုင္းရပ္စ္ Bacteria ဗက္တီးရီးယား ေတြကေန ျဖစ္ေစတယ္။ အေအးမိတာ၊ အသက္ရွဴလမ္း အထက္ပိုင္းေရာင္တာေတြကေန ဆက္ျဖစ္တတ္တယ္။ ျဖစ္ရင္ အထဲမွာရွိေနတဲ့ Eustachian tube နားအတြင္းျပြန္ ပိတ္ျပီး နားအလည္ပိုင္းကေန ပံုမွန္အရည္စီးသြားတာကို ပိတ္ပင္လိမ့္မယ္။ Allergies (အလာဂ်ီ)၊ မီးခိုး-ေဆးလိပ္ခိုးေငြ႔၊ ကေလးကို ပက္လက္ထားျပီး ႏို႔ဗူးတိုက္တာ၊ နားေရာင္တာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ မိသားစုဆိုတာလဲ ေတြ႔တတ္တယ္။
- Myringitis နားစည္ေရာင္တာက (အင္ဖက္ရွင္) ဝင္တာနဲ႔ ထိခိုက္မိတာေတြကေန ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္လာရင္ နာမယ္၊ ေရာင္မယ္၊ နီေနမယ္။

၁။ Otitis externa နားအျပင္ေရာင္ျခင္း
Earache နာတာ-ကိုက္တာက တေျဖးေျဖးဆိုးလာမယ္။ Pain နာတာထက္ Itch ကိုက္တယ္ ဆိုတာကို ပိုေျပာလိမ့္မယ္။ Ear helix နားရြက္ကို ကိုင္ဆြဲရင္ ပိုသိသာတယ္။
Hearing loss နားေကာင္းေကာင္း မၾကားရဘူး။
Ringing or buzzing sounds in the ear နားထဲမွာ ဆူညံသံေတြၾကားေနရမယ္။
Blocked or full sensation in the ear နားပိတ္ေနတယ္ဆိုတာကို ခံစားျပီး သိေနတယ္။
Swelling of the ear နားကလဲ ေရာင္ေနမယ္။
Thick drainage from the ear canal and helix နားထဲကေန ခပ္ျပစ္ျပစ္အရည္ေတြ ဆင္းမယ္။

၂။ Otitis Media နားအလည္ပိုင္းေရာင္ျခင္း
Pain in the ear နာတာကို အဓိကေျပာမယ္။
Hearing loss နားေကာင္းေကာင္း မၾကားရဘူး။
Ringing or buzzing sounds in the ear နားထဲမွာ ဆူညံသံေတြ ၾကားေနရမယ္။
Full or plugged sensation in the ear နား ျပည့္-ပိတ္ေနတာကို ခံစားျပီး သိေနတယ္။
Fever ကိုယ္ပူ (ဖ်ား) ႏိုင္တယ္။
Eardrum ruptures နားစည္ေပါက္သြားရင္ အထဲက Infected fluid မန္းရည္လိုဟာေတြ ထြက္က်လာမယ္။
Vomiting အန္တာ၊ Diarrhea ဝမ္းပ်က္တာ၊ Irritability အေနရအထိုင္ရခက္တာ၊ Poor feeding ကေလးဆိုရင္အစားပ်က္မယ္။ Poor sleeping အအိပ္ပ်က္မယ္။
Pain control နာတာသက္သာေဆး၊ Good hydration ေရမနည္းေအာင္ ေသာက္ေပးတာ နဲ႔ Humidity ေရေငြ႔ဓါတ္ ေကာင္းေစတာေတြကေန သူ႔ဖါသာ သက္သာသြားႏိုင္တယ္။
Otoscope နားၾကည့္ကရိယာနဲ႔ ၾကည့္ရင္ Ear canal နားအျပင္ျပြန္ဟာ Swollen and inflamed ေရာင္-ေဖါင္းေနတာကို ျမင္ရမယ္။ Thick drainage ခပ္ျပစ္ျပစ္ အရည္ထြက္ေနတာလဲ ရွိႏိုင္တယ္။

၃။ Bullous Myringitis နားစည္ေရာင္ျခင္း
Pain in the ear နားနာ-ကိုက္မယ္။ အေတာ္နာတယ္။ ေပါက္ထြက္သြားရင္ နာတာေလွ်ာ့မယ္။
Fever ကိုယ္ပူ (ဖ်ား) ႏိုင္တယ္။
Hearing loss နားေကာင္းေကာင္းမၾကားရဘူး။
Bloody drainage from the ear canal နားထဲကေန ေသြးယိုထြက္ႏိုင္တယ္။
Bullous myringitis နားစည္ေရာင္ေနတာကို Otoscope နဲ႔ၾကည့္ရင္ Eardrum ေရာင္ေနတာ၊ Fluid blisters အရည္နဲ႔ အပူဖူးလိုဟာေတြ ျမင္ရမယ္။

Otitis media နားအလည္ပိုင္းေရာင္တာကို Otoscope ကရိယာနဲ႔ ၾကည့္ေပမဲ့ မျမင္ႏိုင္ဘူး။ Eardrum အေျခအေနကိုေတာ့ ျမင္ႏိုင္တယ္။ ေရာဂါအစပိုင္းမွာ Serous otitis media အရည္ၾကည့္ေတြ စုေအာင္းေနမယ္။ နားစည္ေနာက္မွာ Air and fluid bubbles ေလဘူေဘာင္းေလးေတြကိုပါ ျမင္ႏိုင္တယ္။ အတြင္းဖိအား မ်ားလာရင္ ကရိယာကေန ေလနဲ႔ ကစားၾကည့္တဲ့အခါ Eardrum မေရြ႕ႏိုင္တာ သိရမယ္။ Eardrum က နီရဲ-ေရာင္ေနရင္ Acute otitis media ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္လာတဲ့ နားအလည္ပိုင္းေရာင္ျခင္းလို႔ ေရာဂါနာမည္တပ္မယ္။

Earache Treatment ဘယ္လိုကုသမလဲ
နားကိုက္ရင္ အိမ္မွာတင္လုပ္လို႔ရတာလဲရွိတယ္။ (အသဲမေကာင္းသူကလြဲရင္) Acetaminophen (ပါရာစီတေမာ) နဲ႔ (ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူေတြနဲ႔ ေသြးက်ဲေဆးေသာက္ေနသူေတြကလြဲရင္) Ibuprofen အနာ-အကိုက္ သက္သာေဆး တခုခုသံုးပါ။ နာတာသက္သာေအာင္ နားကို အပူကပ္ေပးႏိုင္တယ္။

Otitis externa နားအျပင္ေရာင္ျခင္းအတြက္ Eardrops နားထည့္ေဆးကို ၇-၁ဝ ရက္ထည့္ပါ။ နားထည့္ေဆးထဲမွာ Antibiotic ပါတာက ပိုးကိုေသစမယ္။ Steroid (စတီရြိဳက္) ပါတာက အေရာင္က်ေစမယ္။ တခါတေလ Oral antibiotic ပဋိဇီဝေဆး ပါးစပ္က ေသာက္ဘို႔ လိုႏိုင္တယ္။ ဒီအဆင့္မွာ မသက္သာေသးရင္ Otolaryngologist အထူးကု ဆရာဝန္ဆီ သြားပါ။

Otitis Media နားအတြင္းေရာင္ျခင္းအတြက္ တခ်ိဳ႕က ၂-၃ ရက္အတြင္း သက္သာမယ္။ လိုမယ္ထင္ရင္ Antibiotics ပဋိဇီဝေဆး ခ်က္ခ်င္းေပးမယ္။

Bullous Myringitis နားစည္ေရာင္ျခင္းအတြက္ Oral antibiotics ပိုးေသစားေဆး၊ Antibiotic ear drops ပဋိဇီဝ နားထည့္ေဆး နဲ႔ Pain medications အနာသက္သာေဆးေတြကိုဘဲ ေပးရမယ္။

သတိထားစရာေတြ -
ေရခ်ိဳး-ေရကူးျပီးရင္ နားကိုဂရုတစိုက္ ေျခာက္ေသြ႔ေပးပါ။ ေရကူးရင္ နားထဲ Earplugs နဲ႔ ပိတ္တားပါ။
နားဖါရွင္းတာကို ေတြ႔ရာပစၥည္း မသံုးပါနဲ႔။
Hair drier ဆံပင္ေျခာက္ ကရိယာကို အနိမ့္ဆံုးမွာ ထားသံုးပါ။ နားေနရာနဲ႔ ၁ ေပအကြာမွာထားပါ။

အျပစ္တင္ရင္လည္း ခံရပါမယ္။ ဆရာေျပာျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက Otitis externa နားအျပင္ေရာင္ျခင္းနဲ႔ ကိုက္ညီပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုက ေဆးပညာနဲ႔ နည္းစပ္မႈ လံုးဝမရွိလို႔ ဒီလကၡဏာ ဆိုရင္ ဘာေဆးေတြ ေသာက္ရမွာလည္းရွင့္။ အခု ဒီက ဆရာဝန္မ်ား ေသာက္ခိုင္းတဲ့ ေဆးက ေသာက္ရန္သင့္ပါရဲ႕ လားရွင္။ ဆရာစာထဲမွာ နားလည္မိသမွ် ဆိုရင္ နားထဲသို႔ထည့္ေသာေဆးကို ၇ ရက္မွ ၁ဝ ရက္အထိ ထည့္ရပါ မယ္လို႔ ပါပါတယ္။ အဲဒါ အမ်ိဳးအမည္ေလးပါ ေပးပါလား။ ဒီမွာ သံုးထားမိတဲ့ေဆးရည္က ထည့္မိရင္ (4း00) ေလာက္ၾကာရင္ နားပိုကိုက္လာတယ္။ မထည့္တဲ့ေန႔က လံုးဝမကိုက္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ တိုက္ဆိုင္မႈလား၊ ေဆးမွားေနလို႔လား။

ေဆာရီး။ ဆရာက စာေရး မေကာင္းဘူး။ ေနာက္ျပီး စာဖတ္သူေတြက အေျခခံေတြ အင္မတန္ ကြဲျပားၾကလို႔ ခ်င့္ခ်ိန္ရတာ သိပ္ခက္တယ္။ ေဆးပညာ သင္ယူသူေတြေရာ၊ ေဝဒနာသည္ေတြေရာ၊ စာဖတ္သူေတြေရာကို ရမ္းျပီး မွန္းေရးရတယ္။ မ်ားလြန္းရင္လဲ ဖတ္ခ်င္မ်ာမဟုတ္ျပန္ဘူး။
- Diclofenac နာမည္နဲ႔ေဆးဟာ နာတာ-ကိုက္တာကို သက္သာေစတဲ့ေဆး ျဖစ္တယ္။
- Clotrimazole နာမည္နဲ႔ေဆးဟာ မိႈ (ဖန္းဂတ္စ္) ကို သက္သာေစတဲ့ေဆးမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
- Norfloxacin ေဆးက ပိုး (ဗက္တီးရီးယား) ႏိုင္တဲ့ေဆးျဖစ္တယ္။
ေဆးထည့္လို႔ ပိုနာရင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေဆးျပီး ေဆးေပးတဲ့ဆရာဝန္ ညႊန္တာေတြ လိုက္နာသင့္ပါတယ္။

• Ear infections (1) နားပိုးဝင္ျခင္း (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/04/ear-infection.html
• Ear Infections (2) နားပိုးဝင္ျခင္း (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/ear-infections.html
• Earache နားကိုက္ရင္ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/earache.html


Dr. တင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Ear infections နားပိုးဝင္ျခင္း

Wednesday, September 03, 2014
သမီး အသက္က ၂၇ ပါ။ အခုျဖစ္တာက ႏွာေခါင္း ပိတ္ပါတယ္။ ႏွာလည္း အနည္းငယ္ေစးပါတယ္။ အစားအေသာက္ စားရင္ အနံ႔အရသာ ဘာမွကို မသိတာပါ။ ဘာနံ႔မွ မရပါဘူး ၁ဝ ရက္ခန္႔ ရွိေနပါျပီ ဆရာဝန္နဲ႔လည္း ျပပါတယ္။ ႏွာေခါင္း အနံ႔ မရတာက သက္သာ မလာပါဘူး။ တခါတရံ တဘက္က ပိတ္ေနပါတယ္။ ခြ်ဲလည္း ေတာ္ေတာ္ ထြက္ပါတယ္။ ခြ်ဲေပ်ာ္ေဆး SOLVIN လည္း ဆရာဝန္ ေပးတဲ႔အထဲမွာ ပါပါတယ္။ မျဖစ္ခင္က ေခ်ာင္း တခါတေလ ဆိုးလုိ႔ ဆရာဝန္ ျပပါတယ္။ အခု ေခ်ာင္းဆိုး သက္သာ သြားျပီး ႏွာေစးပါတယ္။ အရင္က CETIRINE တလုံးေသာက္ရင္ သိသာစြာ ေပ်ာက္ပါတယ္။ အခုက ခဏခဏေတာ႔ ႏွာမေခ်ဘဲ ႏွာပိတ္ ႏွာရည္က် ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္က မသက္သာလွ်င္ နား-ႏွာေခါင္း ဆရာဝန္ ျပရန္ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ရပါ႔မလဲ။ အနံ႔အာရုံ အရသာ မရွိ ျဖစ္ေနတာကို စိတ္ညစ္လွပါတယ္။

စိတ္ညစ္တဲ့သူ ျဖစ္ေနတာေတြက တဆက္ထဲပါ။ နားအလည္ပိုင္းကေန နားျပြန္နဲ႔ လည္ေခ်ာင္း ေနာက္မွာ လာဆက္ေနတယ္။ နား-ႏွာေခါင္း-လည္ေခ်ာင္း တေနရာမွာ တခုခုျဖစ္ရင္ ဆက္ျဖစ္တတ္တယ္။ ႏွာေစးနဲ႔ ေခ်ာင္းဆိုး ဆက္ေနတယ္။ ႏွာေစးလို႔ နားကို သက္ေရာက္တယ္။ အနံ႔ကိုပါ လာထိခိုက္တယ္။ Eustachian tubes ျပြန္ကဆို႔ေနလို႔ နားေရာင္တာ ျဖစ္တယ္။ ျပြန္ကို ေရာင္ေစ၊ ပိတ္ေစတာ ျဖစ္လာရင္ နားစည္ ေနာက္မွာရွိတဲ့ နားအလည္ပိုင္းမွာ အရည္ေတြ မ်ားလာတယ္။

အမ်ားဆံုးက အေအးမိတာကေန ဆက္ျဖစ္တာေတြပါဘဲ။ အေအးမိတာက အေနရခက္တဲ့အထဲ ဆက္ျဖစ္တာ ေတြက ေမးတဲ့သူမွာ ျဖစ္သလို ပိုဆိုးပါတယ္။ ေလျပြန္ေရာင္နဲ႔ နားေရာဂါရတာ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ပန္းနာ ျဖစ္လာတတ္တယ္။

Acute bronchitis ရက္တို ေလျပြန္ေရာင္တာလဲပါတယ္။ ဗက္တီးရီးယားကေနေရာ ဗိုင္းရပ္စ္ကေနပါ ျဖစ္ေစ တယ္။ Cough ေခ်ာင္းဆိုးမယ္၊ Mucus ခြ်ဲထြက္မယ္၊ ခြ်ဲကလဲ ျဖဴ-ဝါ-ေသြး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေဆးမပါဘဲ သက္သာသြားတယ္။ တပါတ္ေနလို႔ မေပ်ာက္ရင္ ဆရာဝန္လိုလာျပီ။

လည္ေခ်ာင္းနာနဲ႔ အာသီးေရာင္ေတြကလဲ အေအးမိတာနဲ႔ တြဲ-ဆက္ေနတတ္တယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ဗိုင္းရပ္စ္ ကေနေရာ ဗက္တီးရီးယား ကေနပါ ျဖစ္ေစတယ္။ Streptococcus bacteria ကေနျဖစ္တာကို Strep throat ေခၚတယ္။ (အလာဂ်ီ)၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ တျခား အေငြ႔အသက္ေတြေၾကာင့္ပါ အဲလိုလာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

နားကိုပိုးဝင္တာက ၈ဝ% ဟာ ဗိုင္းရပ္စ္ကေနျဖစ္တယ္။ ဒါဆိုရင္ ပိုးေသေဆး မလိုဘူး၊ မရဘူး။ Streptococcus ဗက္တီးရီးယားကေန ျဖစ္တာလဲ မနည္းဘူး။ နား နာမယ္၊ အဝါရည္၊ အရည္ၾကည္၊ အခြ်ဲရည္ ထြက္မယ္။ ကို္ယ္နဲနဲ ပူမယ္။ ပဋိဇီဝေဆးေတြလိုတယ္။

ဗက္တီးရီးယားကေနျဖစ္တဲ့ နာေရာင္တာအတြက္ ပဋိဇီဝေဆးေတြကေတာ့ -
• Penicillin Antibiotics ထဲမွာ Amoxicillin နဲ႔ Augmentin ေတြပါတယ္။
• Sulfonamide Antibiotics ေတြထဲမွာ Bactrim, Septra နဲ႔ Gantrisin ေတြပါတယ္။
• Cephalosporin Antibiotics ေတြထဲမွာ Ceclor, Ceftin, Cefzil, Vantin, Suprax နဲ႔ Lorabid ေတြပါတယ္။
• Combination Antibiotics ေဆးတြဲေပးတာေတြလဲ ရွိတယ္။ ဥပမာ Pediazole = Erythromycin + Sulfisoxazole

အသံုးမ်ားတဲ့ Ear drops နားထည့္ေဆးေတြကေတာ့ -
1. Betamethasone Eye/Ear Drops 0.1% w/v + 0.002%
2. Carboxy Methyl cellulose sodium -Eye 0.5%
3. Chloramphenicol Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
4. Ciprofloxacin Eye Drops 5ml & 10ml
5. Gentamicin Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
6. Neomycin Sulphate Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
7. Ofloxacin Eye Drops
8. Prednisolone Acetate Eye/Ear drop 5ml & 10 ml
9. Prednisolone Chloramphenicol Eye Drop 10ml
10. Soframycin Eye/Ear Drop 8ML

နားလမ္းပိုးဝင္တာ အလြန္အျဖစ္မ်ားတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြ ႏွာရည္ယိုရာကေန သိပ္ျဖစ္တတ္တယ္။ ကေလး အေအးမိသူထဲက ၆၁% မွာ နားပါ ေရာင္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈတခုက ဆိုတယ္။ နားေရာင္ေနတာ ေသျခာေအာင္ နားကို ဆရာဝန္ကေန Otoscope ကရိယာနဲ႔ ၾကည့္မယ္။

နားထဲမွာ နားျပြန္ရွိတယ္။ သူက နားအလည္ပိုင္းနဲ႔ လည္ေခ်ာင္း (အာေခါင္) ကို ဆက္ေပးထားတယ္။ ျပြန္မွာ ႏွာေခါင္းထဲ၊ လည္ေခ်ာင္းထဲမွာလိုမ်ိဳး အခြ်ဲရွိတယ္။ ဒါရွိေနလို႔ နားအလည္ပိုင္းကေန အရည္ရွိရင္ ထုတ္ေပးႏိုင္ တယ္။ နားထဲက ဖိအားကိုလည္း ထိန္းေပးတယ္။ နားစည္ ေကာင္းေနဘို႔က အေရးၾကီးတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေကာင္းေနတဲ့ နားစည္က ၾကည္လင္ေနရတယ္။ ပန္းေရာင္နဲ႔ မီးခိုးေရာင္ ေရာေနသလို ရွိရတယ္။ ပိုးဝင္ထား တာဆိုရင္ နီျပီး ေရာင္ေနမယ္။ အေအးမိတာ၊ တုပ္ေကြးမိတာနဲ႔ (အလာဂ်ီ) ရတာေတြကေန နားျပြန္ကို ထိခိုက္ ေစျပီး ေရာင္လာေစတယ္။

Fluid in the Ear နားထဲအရည္ဝင္ျခင္း
Eustachian tube နားျပြန္မွာ လာပိတ္ရင္ အလည္နားထဲ အရည္ေတြ ေအာင္းေနေတာ့မယ္။ ဗက္တီးရီးယားေတြ ဗိုင္ရပ္ေတြ ေပါက္ပြါး မ်ားျပားလာလိမ့္မယ္။ ေရာဂါရလာမယ္။ Pneumatic Otoscope ကရိယာနဲ႔ ေလနဲနဲ သြင္းၾကည့္ရင္ လႈတ္လာရမဲ့ နားစည္က အထဲမွာ အရည္ရွိေနရင္ မလႈတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

Ruptured Eardrum နားစည္ေပါက္ျခင္း
အရည္ေတြမ်ားလာရင္ ဖိအားမ်ားလာမယ္။ ၾကာေတာ့ နားစည္ေပါက္သြားမယ္။ Ruptured eardrum ျဖစ္ေနရင္ အျဖဴ၊ အဝါ၊ အညိဳ အရည္ထြက္လာမယ္။ နာတာကသက္သာလာမယ္။ သူ႔ဖါသူ ၂-၃ ပါတ္ေနရင္ ျပန္ပိတ္ႏိုင္ တယ္။ ခဏခဏ ေပါက္တာ ျဖစ္ရင္ေတာ့ နားအၾကားကိုပါ ရာသက္ပန္ ထိခိုက္ေစမယ္။ ဟာတပုဒ္ေရးထား ပါတယ္။

ကေလးငယ္ေလးေတြမွာျဖစ္ရင္ သိဘို႔ခက္တတ္တယ္။ မအိပ္ႏိုင္၊ မစားႏိုင္၊ အငိုမတိတ္ႏိုင္တာဆိုရင္ ဆရာဝန္ျပ ပါ။ နားပိုးဝင္ျခင္း လကၡဏာေတြကေတာ့ -
• Piercing pain နားကို ထိုးေဖါက္သလို နာမယ္။ လွဲလိုက္ရင္ ပိုနာမယ္။ အိပ္ေရးပ်က္မယ္။
• Trouble hearing နားအၾကားကို ထိခိုက္မယ္။
• Fever ကိုယ္ပူမယ္။ Fluid drainage from ears နားထဲက အရည္ထြက္မယ္။
• Dizziness ေခါင္းမူးမယ္။ Congestion နီရဲေနတာျမင္ရမယ္။

အိမ္မွာ လုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ Warm washcloth အပူကပ္ေပးပါ။ Ear drops နားခပ္ေဆးလိုမယ္။ Painkillers အနာသက္သာေဆးတမ်ိဳးမ်ိဳး လိုမယ္။ ဥပမာ Ibuprofen နဲ႔ Acetaminophen ေဆးေတြ။

ဘာဆက္ျဖစ္လာႏိုင္သလဲ
• Scarring of the eardrum with hearing loss နားစည္ အမာရြတ္ျဖစ္မယ္။ အၾကားထိခိုက္မယ္။ Speech and language developmental problems စကားေျပာ ေနာက္က်မယ္။ Meningitis ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္မယ္။

Ear Tubes နားထဲ ပိုက္ထည့္ေပးျခင္း
Recurrent ear infections or fluid က ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေပ်ာက္ရင္ ကေလးစကားေျပာတာ ေႏွးေစမယ္။ Eardrum ကို Tubes ပိုက္ကေလး တပ္ထားေပးႏိုင္တယ္။ Middle ear အလည္နားထဲက အရည္ကို ထုတ္ေပးေနလို႔ သက္သာေစမယ္။ ၈-၁၈ လအထိ ထည့္ထားတတ္တယ္။ သူ႔ဖါသူ ထြက္က်လာတတ္တယ္။

Surgery to Remove the Adenoids တက္ေစ့ေတြေရာင္ရင္ ခြဲထုတ္ႏိုင္တယ္။
Adenoids ေတြဆိုတာ လည္ေခ်ာင္း ေနာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ Glands (ဂလင္း) ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြေရာင္လာရင္ Eustachian tubes ကို ထိခိုက္ေစမယ္။ Adenoidectomy ခြဲထုတ္သင့္တယ္။

ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ
အေအးမမိေအာင္ေနပါ။ လက္ခဏခဏေဆးပါ။ ကေလးကို ကာကြယ္ေဆးေတြ စနစ္တက်ထိုးပါ။ အေအးမိတာ လိုဘဲ (အလာဂ်ီ) ကေန နားပိုးဝင္ႏိုင္တယ္။

Swimmer’s Ear ေရကူးသူေတြနား
ေရကူးေနရင္းယင္း ေရျဖစ္ျဖစ္၊ အမႈံ-အမိႈက္ျဖစ္ျဖစ္ နားထဲဝင္ျပီး ျပန္မထြက္ရင္ ဗက္တီးရီးယားေတြ ေပါက္ပြါး ေစႏိုင္တယ္။ နားအျပင္ပိုင္းမွာ နာတာ၊ ေရာင္တာ၊ ယားတာေတြျဖစ္လာမယ္။ ေရကူးတာက မဟုတ္ဘဲ တျခား အေျခအေနေတြကေနလဲ အဲလိုျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ နားသန္႔ရွင္းေပးရင္ ထိခိုက္ရာကေနလဲ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ Medicated ear drops နားေဆးခပ္ပါ၊ နားကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။

Ear infections ဝင္တဲ့ ကေလး ၅ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္သာလိုတယ္။ က်န္ ၄ ေယာက္မွာ ၄၈ နာရီ ေနရင္ ေကာင္းသြားႏိုင္တယ္။ ကေလးရ့ဲကိုယ္ခံစနစ္ကေန ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ Bacterial ear infection အတြက္ ပဋိဇီဝေဆးေတြက အသံုးက်တယ္။ Virus ေၾကာင့္ျဖစ္ရင္ အသံုးမဝင္ဘူး။

Antibiotics for Ear Infections နားပိုးဝင္ရင္ ဘယ္လို ပဋိဇီဝေဆးေတြသံုးႏိုင္သလဲ
1. Penicillins = Amoxicillin = Augmentin

2. Sulfonamides = Bactrim and Septra, Gantrisin

3. Cephalosporins = Cefdinir (Third generation oral cephalosporin), Cefixime (Suprax), Cefpodoxime = Vantin (Third generation cephalosporin), Ceftriaxone (Third generation cephalosporin), Cefuroxime = Ceftin (Second generation parenteral cephalosporin), Cefzil (Cefprozil), Lorabid = Loracarbef (Second-generation cephalosporin antibiotics)

4. Erythromycins
5. Clarithromycin (Macrolide antibiotic)
6. Azithromycin
7. Combination Antibiotics for Ear Infections = Pediazole (Erythromycin + Sulfisoxazole)


Dr. တင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Hydrocele မုတ္ေရာဂါ

Wednesday, September 03, 2014
ေဆးအဂၤလိပ္စာမွာ ‘ဟိုက္ဒရိုဆီးလ္’ ေခၚတယ္။ Processus vaginalis နဲ႔ Patent processus vaginalis လို႔ အေခၚမ်ိဳး ထပ္ရွိေသးသလို ျမန္မာလိုလဲ ‘မုတ္ေရာဂါ’၊ ‘မုတၲေရာဂါ’၊ (ကန္ေတာ့ပါ) ‘ေဘာၾကီတာ’ လို႔လဲ ေခၚၾကတယ္။

အျဖစ္ အေတာ္မ်ားပါတယ္။ ေမြးကေလးေတြမွာလဲ မနည္းလွပါ။ ကြ်န္ေတာ့္ လက္ရွိေဆးခန္းေလး တခုမွာ တတ္သိပညာ မေနသာ ဆိုသလို ခြဲစိတ္တာေလးေတြ တတ္အားသမွ် လုပ္ေပးျပီး (ၾကြားခ်င္ခ်င္လဲ ရွိတာမို႔) ‘ဘေလာ့ခ္’ နဲ႔ ‘ေဖ့စ္ဘြတ္’ မွာ ပံုေလးေတြ တင္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ခန္း ဝတ္စံုနဲ႔ ခြဲေနတဲ့ ပံုေတြ႔တိုင္း အထင္ေတာ္ မၾကီးၾကပါနဲ႔ ဆရာဝန္တိုင္း လက္ေတြ႔ခြဲတာ စိတ္တာ လုပ္ရရင္ ဒီေရာဂါနဲ႔ စၾကရတာမ်ားတယ္။ ဒီေရာဂါနဲ႔ ‘ဖိုင္မိုးဆစ္’ ေခၚတဲ့ ပန္းငံုတာ ႏွစ္မ်ိဳးက ခြဲရတာလြယ္လို႔ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စရာေတြကလဲ စိုးရိမ္စရာနည္းတယ္။

ေယာက္်ားအစိ ေခၚတဲ့ တက္စတိစ္ ဟာ သေႏၶသားဘဝတံုးက ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာစျဖစ္လာျပီး ေမြးကာနီးမွ ကပ္ပယ္ အိတ္ေခၚ ‘ဆခရိုတမ္’ ထဲ ဆင္းလာတယ္။ ဆင္းလမ္းပိတ္မသြားရင္ အရည္ေအာင္းတာျဖစ္လာလို႔ မုတ္ေရာဂါ ျဖစ္ေစတယ္။ ‘ဟိုက္ဒရို’ ဆိုတာက ေရ ျဖစ္ျပီး ‘ဆီးလ္’ ဆိုတာက အိတ္။ ေရအိတ္လို႔ ေျပာတာပါ။ အူက်တာနဲ႔လဲ တခ်ိဳ႕မွာ တြဲျဖစ္ေသးတယ္။ ကေလးငယ္ေလးေတြမွာျဖစ္ရင္ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ အလိုလိုေပ်ာက္ပါမယ္။

အသက္ရလာမွ ျဖစ္တာမ်ိဳးက က်ားအစိကိုဖံုးေပးထားတဲ့အိတ္ထဲမွာ ရွိေနရမဲ့ အရည္ပါးပါးေလးက ရွိသင့္တာထက္ မ်ားမ်ာလာလို႔ျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔ အဲလိုမ်ားလာလဲ မေျပာတတ္ပါ။ က်းအေစ့ နဲ႔ အေၾကာေရာင္ရမ္းရာကေနလဲ အရည္မ်ားျပီး ဆက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အေမွာင္ခန္းထဲမွာ မီးပုေလြလို ပိုက္ေလးတဖက္ကေန ၾကီးေနတဲ့မုတ္ကိုေထာက္ထားျပီး မုတ္တဖက္ကေန လက္ႏွိပ္မီး အလင္းေရာင္ထိုးထားရင္ အလင္းကိုေကာင္းေကာင္းျမင္ႏိုင္တယ္။ အရည္ကၾကည္ေနလို႔ပါ။ မၾကည္ ရင္ေတာ့ တမ်ိဳး ျဖစ္ေနလို႔ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဆန္ေဆးရည္လိုလို၊ ႏြားႏို႔ေရာင္လိုလို ေနာက္ေနမယ္။ အလင္းေရာင္ ျဖတ္သန္း ဘို႔ခက္တယ္။ ကင္ဆာဆို အဲလိုေနမယ္။ ေနာက္ျပီး Wuchereria bancrofti or Brugia malayi ပိုးကေနျဖစ္ျပီး ျခင္ကတဆင့္ကူးတဲ့ ဆင္ေျခေထာက္လိုေရာဂါျဖစ္ရင္လဲ အဲလိုဘဲ။

ျဖစ္ေနရင္ အရြယ္အစားၾကီးေနမယ္။ မနာဘူး။ အစိပါလိုက္ၾကီးေနမယ္။ တဖက္ထဲေရာ ႏွစ္ဖက္လံုးပါျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လူကို ဘာမွ အႏၲရာယ္မေပးပါ။ ၾကီးေနလို႔ အေနရခက္မယ္။ သူမ်ားေတြက ေျပာင္ေလွာင္မယ္။ အဝတ္အစား ခက္မယ္။ အုန္းသီး ေလာက္ၾကီးလဲ မခြဲဘဲေနႏိုင္ပါမယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အေတာ္အျဖစ္မ်ားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အထဲမွာေနရတံုးက ဒီေရာဂါလူနာေပါင္း ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ခြဲခဲ့ ရသလဲ ေရတြက္မထားပါ။ ရာဂဏန္းရွိႏိုင္တယ္။ ေဆးရံုမွာ ဆရာဝန္ ဘာခြဲတာလဲ စပ္စုၾကလို႔ ဒီေရာဂါကို ခဏခဏ ခြဲရဖန္ မ်ားတာလဲသိလို႔ ထပ္ျပီး ကန္ေတာ့လိုေျပာပါရေစ၊ ‘လဥဆရာ’ တဲ့။ “လက္ဦးဆရာ၊ မည္ထိုက္စြာ၊ ပုဗၺာစရိယ၊ မိႏွင့္ဖ” ဆိုတဲ့ အသံုးကိုယူျပီး ေျပာၾကတာေပါ့။

Hydrocele repair ျပဳျပင္နည္းမွာ မခြဲတဲ့နည္း နဲ႔ ခြဲနည္းရွိတယ္။ အမွန္က ခြဲမွသာ ေပ်ာက္ပါမယ္။ မခြဲတဲ့နည္းေတြ စမ္းခဲ့ၾကတယ္။ စုပ္ထုတ္တာ။ ခဏဘဲ ထပ္ျပီး ၾကီးလာမယ္။ စုပ္ထုတ္ျပီး ေဆးတမ်ိဳးမ်ိဳး ဥပမာ အိုင္အိုဒင္းေဆး ထိုးထည့္ေပးနည္။ အရြယ္အစားမၾကီးရင္ ရတယ္။ ၾကီးေနတာဆိုရင္ ခြဲမွသာေပ်ာက္တယ္။

ခြဲနည္းကို Hydrocelectomy ေခၚတဲ့ အရည္ထြက္ရာပင္ရင္း အိတ္ကို ျဖတ္ထုတ္နည္းသံုးတယ္။ မသမားရိုးက် နည္းက အရည္ေတြကိုထြက္ေစျပီး အရည္အိတ္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ခ်ဳပ္ေပးတယ္။ အရည္ထြက္ရာ မ်က္ႏွာျပင္က အျပင္မွာမို႔ အရည္ေအာင္းစရာ အိတ္ရယ္လို႔မရွိေတာ့ဘဲ ထြက္သမွ်ကို စုပ္ယူေနလို႔ ထပ္မျဖစ္ေတာ့ပါ။ အဲတာကို Radical cure အျပီးအပိုင္ကုသနည္းလို႔ ေခၚေလ့ရွိတယ္။ ခြဲစိတ္နည္းရဲ႕ ပင္ရင္းနာမည္က ခပ္ဆန္းဆန္းမို႔ စာေမးပြဲ အတြက္သာ မွတ္ထားရတယ္။ Jaboulay procedure ကို ‘ဂ်ပိုးေလး’ လို႔သာ ေျပာင္ေခၚၾကတယ္။

စာအစမွာေရးခဲ့သလို ျမန္မာျပည္မွာ အျဖစ္မ်ားတယ္ဆိုေပမဲ့ အိႏၵိယကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကလူေတြထဲမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ကလာသူက ၉ဝ% ရွိတယ္။ သူတို႔အထဲမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ထဲကလူေတြေလာက္ အျဖစ္မမ်ားတာ သတိထားမိတယ္။ ခ်င္းကေလးေတြမွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုးက Phimosis ပန္းငံုတာ။ ဗမာေတြထက္ ႏွစ္ဆမက မ်ားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ခပ္ဆန္းဆန္းဘဲ၊ ခ်င္းေမြးကာစ မိန္းကေလးေတြ Imperforate hymen ဗဂ်ိဳင္းနား အေပါက္ မပါတာလဲ ဒီမွာ မ်ားမ်ားေတြ႔တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အရာကိုျဖစ္ျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်တာ စိတ္မေစာသင့္ပါ။ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ ေတြ႔တာတခုထဲၾကည့္ျပီး ဒါက ဒီလိုဆိုလိုက္ရင္ မမွန္ဘူး။ တျခားေနရာမွာ ဒါကဟိုလိုျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေလေလ ေကာင္းေလေလ။ ေဒါင္စံုကၾကည့္ႏိုင္ေလေလ အမွန္နဲ႔ နီးစပ္ေလ။ ပညာစံု ကံုလံုျပည့္ဝၾကပါေစ။

1. Hernia အူက်-မက် သိပါရေစ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/08/hernia.html
2. Phimosis and Circumcision ပန္းအဖ်ား လွီးျဖတ္ေပးျခင္း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/07/phimosis-and-circumcision.html
3. Epididymitis and Orchitis က်ား အေစ့-အေၾကာေရာင္ျခင္း http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/07/epididymitis-and-orchitis.html
4. Varicose veins ေသြးျပန္ေၾကာထံုးျခင္း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/06/varicose-veins_04.html


ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Phimosis and Circumcision ပန္းအဖ်ား လွီးျဖတ္ေပးျခင္း

Wednesday, September 03, 2014
၂-၉-၂ဝ၁၄ ကေန႔ ယမုန္နာ ေဆးခန္းေလးမွာ Hernia (ဟာနီယာ) လို႔ေခၚတဲ့ အူက်တဲ့ ေရာဂါကို ခြဲစိတ္ကုသ ေပးရတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္က လာတဲ့ လူနာေတြထဲမွာ အူက်တာ အေတာ္ၾကီးကို ရွားတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲ တံုးက ဆိုရင္ ခြဲစိတ္တဲ့ေန႔တိုင္း (ဟာနီယာ) လူနာ အျမဲလိုလို ပါတတ္တယ္။ ခ်င္းလူနာေတြထဲမွာ အျဖစ္မ်ား လြန္းတာက ေယာက္်ားေလးေတြမွာ ေမြးရာပါ ပန္ငံုတဲ့ေရာဂါ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲတံုး က ေတြ႔ရတာထက္ ၃-၄ ဆ ကိုမ်ားတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ ေရးခဲ့ ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္ေသးတာက ခ်င္းဒုကၡၡသည္ ေတြထဲမွာ ေမြးကာစ မိန္းကေလးေတြမွာ Imperforate hymen (ဟိုင္မင္) ေခၚ အပ်ိဳေမွးပိတ္ေနတာက ျမန္မာျပည္မွာ ေတြ႔ခဲ့တာထက္ ၂-၃ ဆပိုမ်ားတယ္။

Phimosis ပန္းငံုတယ္ဆိုတာ က်ားအဂၤါရဲ႕ထိပ္ပိုင္း ကြမ္းသီးေခါင္းကိုဖံုးထားတဲ့ Foreskin (Prepuce) အေရျပားက ဆြဲလွန္လို႔ မရေအာင္ ပိတ္ေနတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အကုန္လံုး ပြင့္သြားေအာင္ လွန္လို႔ မရႏိုင္ေလာက္တာကို ေခၚတယ္။ ေမြးကတည္းကေန ျဖစ္တာပါ။ ပန္းအဖ်ားက ဆီး ေကာင္းေကာင္း ထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပြင့္ေနရ မယ္။ ငယ္တံုးမွာ အတြင္းပိုင္း သြားကပ္ေနတာကို အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာ အေပၚဆြဲတင္ရင္ ပြင့္လာရပါမယ္။ ကေလးကို စမ္းၾကည့္တာနဲ႔ ဆြဲဖြင့္ရင္ ပြင့္လာႏိုင္ေျခကို သိတယ္။ အတင္းေတာ့ ဆြဲဖြင့္မေပးရပါ။

လူပ်ိဳေပါက္ဆို ကြမ္းသီးေခါင္း အကုန္ဖြင့္လို႔ရရမယ္။ နဂိုအေနမွာ ၃ ပံု ၁ ပံုေလာက္ ဖံုးေနရင္ ေကာင္းတယ္။ ဖြင့္မရတာ အသက္ၾကီးအထိ မေနသင့္ဘူး။ Circumcision ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ပါ။ ကေလးဆိုရင္ ဆီးသြားလို႔ ခက္ျပီး၊ ငိုလာရင္ အသက္ငယ္ပါေစ ခြဲပါ။ ၾကာရင္ အညစ္အေၾကး ေအာင္းေနတတ္တယ္။ အဆီဥေလးေတြလဲ ျဖစ္လာ တတ္တယ္။ အသာအယာ၊ လိုအပ္ရင္ ထံုေဆးနဲ႔ ရွင္းထုတ္ေပးရမယ္။ ပန္းေခါင္းေလး ျပာေနတာ ေတြ႔လာရမယ္။ ေသြးေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္ခဲ့ရလို႔ပါ။ လုပ္ေပးျပီး၊ ျပန္ေကာင္းသြားမယ္။

ပန္းငံုတာ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ ရပါတယ္။ ေကာင္းတာက ခြဲစိတ္ ျပဳျပင္သင့္တယ္။ (၁) ၾကာရင္ မဆိုေကာင္းစကား ကင္ဆာ မျဖစ္ဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ (၂) ဆက္ဆံတဲ့အခါ ပြင့္ေနတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ကေလးမရေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ မပါဘူး။

အေမရိကား (၅၅-၆၅%)၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ေတာင္အာဖရိကား၊ ယူေက တို႔မွာ ေမြးစကေလး ပန္းျဖတ္ေပး တာကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အားေပးခဲ့တယ္။ ရည္ရြယ္တာက ပိုးမႊားနဲ႔ ေရာဂါ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ဒီအေလ့ နည္းလာေနပါတယ္။ ကိုရီးယားမွာမ်ားတာက အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးလို႔ အက်င့္ရလာတာပါ။ စပိန္၊ ဒိန္းမတ္၊ (ကိုလမ္ဘီယာ) တို႔မွာ အနည္းဆံုး လုပ္ၾကတယ္။

သမိုင္းေၾကာင္း
ဟိုေရွးေရွး BC ၁၃၆ဝ အီဂ်စ္ ယဥ္ေက်းမႈေခတ္ကတည္းက ရွိခဲ့တယ္လို႔ အရုပ္ေတြၾကည့္ျပီး သိရတယ္။ အဲဒီတံုးက ေခတ္စားခဲ့တဲ့ Sacrifice ယဇ္ပူေဇာ္မႈ သေဘာအရ ၾကီးေကာင္ဝင္ေတာ့မဲ့ ေယာက္်ားေလးကို ဒီလိုလုပ္ထားရင္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္မႈ နည္းေစေအာင္၊ မိန္းမေတြကုိ ဆြဲေဆာင္မႈ နည္းေစေအာင္၊ သန္႔ရွင္းေရး ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိမယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အာေရဗ် ကြ်န္းဆြယ္မွာ ေနၾက တဲ့ ေရွးေဟာင္း Semitic လူမ်ိဳးအားလံုးက အကုန္အစင္ မဟုတ္ေတာင္ အမ်ားက လုိက္နာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကပါသတဲ့။ ဒါေပမဲ့ မဟာအလက္ဇန္းဒါး ဒီေနရာ ေဒသေတြကို ေအာင္ႏိုင္တဲ့အခါ ဂရိေတြက ဒီနည္းကို မၾကိဳက္လို႔ အေလ့အထ နည္းသြားေစခဲ့ပါတယ္။

ဘာသာေရး
WHO အဆိုအရ တကမာၻလံုးမွာ ၃ဝ% ေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ား ပန္းအဖ်ား လွီးျဖတ္ေပးတာ လုပ္ၾကရတယ္။ အဲဒီအထဲက ၇ဝ% ကေတာ့ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ပါသတဲ့။ ေဆးပညာအရ လိုအပ္လို႔ လုပ္ေပးရတာ ရွိသလို ဘာသာေရးအရ လုပ္ၾကရတာလဲ ရွိတယ္။ Judaism မွာ Commandment from God အရ လုပ္ၾကရျပီး၊ Islam အရ Qu’ran မွာ မပါေပမဲ့ အမ်ားအားျဖင့္ Sunnah လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တရပ္လို႔ သတ္မွတ္ျပီး၊ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အာဖရိကမွာလဲ ကက္သလစ္ မဟုတ္တဲ့ ခရစ္ယန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားက လုပ္ေစတာပါဘဲ။ ၁၉၃၄ ကတည္းက Gomco clamp ဆိုတဲ့ ကရိယာကို သံုးတယ္။ ေမြးစကေလးအတြက္ Plastibell ကရိယာ ဆိုတာကို ၁၉၅၉ ကတည္းက သံုးတယ္။ ပလပ္စတစ္ ကြင္းေလး တခုပါ။ အခု ကရိယာေတြ မသံုးဘဲ ခြဲစိတ္ တာက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဘာသာေရးအရ လုပ္ၾကရာမွာ ေရွးကဆိုရင္ အသံုးအေဆာင္ ကရိယာေတြကို ခန္႔ညားလွ တဲ့ သားေရဖံုး ေသတၲာနဲ႔ ထည့္တယ္။ ဂ်ဴးေတြကေတာ့ ေငြထည္ေတြ သံုးျပီး၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝတ္စံုေတြ ဝတ္ရတယ္။ ၈ ရက္ ေျမာက္ေန႔မွာ လုပ္ရတယ္။ မလုပ္ဘဲ ေသသြားသူကိုေတာင္ မသာမခ်ခင္ လုပ္ေပးတာလဲ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က အကအခုန္ေတြေတာင္ ပါတာေသးတာ။

၁၂-၇-၂ဝ၁၂ ဘီဘီစီ သတင္းအရ ဂ်ာမဏီမွာ (ကိုလံုး) တရားရံုးတခုက စီရင္ခ်က္တခုခ်ခဲ့တယ္။ ၄ ႏွစ္သားေလး ကို ပန္းအဖ်ားျဖတ္ေပးရာကေန ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လို႔ တရားရံုးေရာက္တယ္။ ခြဲစိတ္ေပးတဲ့ ဆရာဝန္ အျပစ္လြတ္ ပါတယ္။ စီရင္ခ်က္မွာ ထူးျခားခ်က္က "သူ႔ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပုိင္း ဆက္လက္တည္တန္႔ေနမႈဟာ ကေလးရဲ႕ အခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ မိဘေတြ၊ ဘာသာေရးေတြရဲ႕ အထက္မွာ ရွိတယ္။" ဒီတရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂ်ဴး နဲ႔ အစ္စလမ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ ေနာက္တရက္မွာ ဂ်ာမန္အစိုးရက လုပ္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေျပာရတယ္။ တရားရံုးက ဥပေဒကိုၾကည့္၊ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးကိုၾကည့္၊ ဘာသာေရးက ဘာသာေရးကိုၾကည့္။ ဆရာဝန္ေတြက ေဆးပညာဘက္က ၾကည့္ၾကတယ္။

အဆိုး-အေကာင္း၊ လုပ္သင့္-မသင့္ ျငင္းေနၾကပါတယ္။ ပန္းျဖတ္လို႔ မေကာင္းက်ိဳးဆက္ရတာကို ေလ့လာရင္ ကိန္းဂဏန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ဝ႕ဝ၆% ကေန ၅၅% အထိ ေသြးယိုတာနဲ႔ ပိုးဝင္တာျဖစ္တယ္။ ေနရာေဒသ ေတာ့ ကြာပါတယ္။ ၁၉၉၉ က ႏိုက္ဂ်ီရီးယားမွာ ကေလး ၄၈ ေယာက္ကို ဆန္းစစ္ေတာ့ ေသြးယိုတာ ၅၂%၊ ပိုးဝင္တာ ၂၁% ေတာင္ရွိတယ္။ အေမရိကားမွာ ကေလးေပါင္း ၃၅၄၂၉၇ ေယာက္ကို ေလ့လာေတာ့ ဝ႕ဝ၁% ကေန ဝ႕ဝ၂% ရွိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္တယ္။ အခုေျပာေနတာေတြက လက္ငင္း ဆိုးက်ိဳးေတြသာျဖစ္ျပီး၊ ရွာရွားပါးပါး ေနာင္မွာ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ တစ္ရွဴးေတြ ေရာင္တာ၊ ေသြးမေလွ်ာက္တာနဲ႔ အမာရြက္ျဖစ္တာ၊ ထိပ္ဝက်ဥ္းသြားတာ။ တျခားဟာေတြလဲ ရွိေသးတယ္။

ေယာက္်ားရဲ႔ ပန္းဖ်ားျဖတ္ေပးလို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္၊ မရွိဘူးလဲ ျငင္းၾကတာဘဲ။ ၁၉၉၉ မွာ အေမရိကန္ ကေလးေဆးပညာ အကယ္ဒမီကေန ေျပာတာက၊ လိင္ဆက္ဆံေရးမွာ ထိခိုက္မႈ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိႏိုင္သတဲ့။ ၂ဝဝ၂ မွာ သုေတသန တခုက မိေမြးတိုင္းရွိတဲ့ က်ားအဂၤါမွာ ေထာင္ခ်ီတဲ့ အာရံုေၾကာေတြ Fine touch receptors and other highly erogenous nerve endings ရွိေနတာကို ပန္းျဖတ္တာ လုပ္လိုက္လို႔ ပ်က္စီးသြား ေစတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အေမရိကန္ မိသားစုဆရာဝန္မ်ား အသင္းကေတာ့ ၂ဝဝ၇ မွာ ဒါ မေရရာပါဘူးတဲ့။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ပန္းျဖတ္ေပး လိုက္ရင္ ပန္းထိပ္ဖ်ားက Cornified ျဖစ္သြားလို႔ ထူသြား၊ ထံုသြားတယ္။ အာရံုခံ နည္းသြားေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်နပ္မႈကို သြားမသက္ေရာက္ ပါဘူးတဲ့။ ၂ဝဝ၆ မွာ ျဗိတိန္ BMA က ေျပာတာ ကေတာ့ ပန္းျဖတ္ရလို႔ ခြဲစိတ္ရတာဟာ ေဆးပညာ အရေရာ စိတ္ပိုင္းပါ သက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္တဲ့။

ခြဲစိတ္နည္း
အေရျပားျဖတ္ရာမွာ မ်ားသြားတာနဲ႔ နည္းသြားတာ ျဖစ္တတ္တယ္။ မ်ားတာလဲ မေကာင္း၊ နည္းတာလဲ မေကာင္း ပါ။ ကာကြယ္မႈနဲ႔ စိုစြပ္ေစတဲ့ အလုပ္ကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္မယ္။ ခြဲစိတ္ျပဴျပင္ျပီးတာနဲ႔ ျပန္ဆြဲဖံုးလိုက္ရင္ ၃ ပံု ၁ ပံု အုပ္ေနမွ ေကာင္းတယ္။ အေပၚဖံုးအေရျပားရဲ႕ ေအာက္ပိုင္း။ အလယ္တည့္တည့္မွာ လိင္တံရဲ႕ေခါင္းကို လာဆက္ထားတဲ့ ေနရာကို Frenulum လို႔ေခၚတယ္။ ဒီေနရာမွာ Meissner's corpuscles ေခၚတဲ့ စပါယ္ရွယ္ အာရံုေၾကာေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရွိတယ္။ အေရျပားျဖတ္ေပးတာ လုပ္လိုက္ရင္ ဒါမ်ိဳးေတြ အေတာ္ ပါသြားတတ္တယ္။ Frenulum ကို ခ်န္ထားမွ ေကာင္းပါတယ္။ ျဖတ္ျပီးျပီးခ်င္ ၾကည္လိုက္ရင္ေတာ့ အဖုအထစ္ ရွိေနသလို ျမင္ရေပမဲ့ ခ်န္းထာတာ ေနာင္အတြက္ ေကာင္းတယ္။

ျဖတ္ေပးတာ နည္းရင္လဲ ကုေပးတာ အရာ မေရာက္ဘူး။ ထပ္လုပ္ခ်င္ လုပ္ရတတ္တယ္။ သိပ္ငယ္တဲ့ ကေလးကို လုပ္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ ျဖတ္ထုတ္မလဲ ဆံုးျဖတ္ရတာ ပိုခက္တယ္။ ထံုေဆးနဲ႔ခြဲရင္ ကေလးက ျငိမ္ေနတာ မဟုတ္လို႔ ပို ခက္တယ္။ ေမ့ေဆးေပးတာလဲ အထူးဂရုစိုက္ရတဲ့ အရြယ္ပါ။ ခြဲစိတ္အျပီး သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ေဆးထည့္ တာလဲ အေရးပါတယ္။ ခြဲျပီး ဂရုအစိုက္ နည္းရင္ မက်က္ေသးတဲ့ အေရျပားေတြက မေတာ္တဲ့ ေနရာခ်င္း သြားဆက္ ေနရင္ တံတားလို ျဖစ္သြား တတ္ေသးတယ္။

ကေလးကို အဲလိုပန္းျဖတ္ေပးဘို႔ မိဘေတြက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ေတာ့ တခ်ိဳ႕က မိဘေတြ ကေလး အေရး သိပ္စြက္ဖက္ လြန္းတယ္လို႔ ျမင္သူေတြရွိတယ္။ လူဆိုတာ အျငင္းသန္တဲ့လူက ျငင္းရမွ အိပ္ေပ်ာ္၊ စားေကာင္းပံုရတယ္။ ေမြးစကေလးေတြကို လုပ္ေပးရင္ ထံုေဆး မသံုးတာကုိ ကန္႔ကြက္တာေတြ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ပန္းျဖတ္ေပးတာမွာေရာ သားဦးဖြါးလို႔ မေအညွစ္ေနတံုး ေမြးလမ္းခ်ဲ႕ရာမွာေရာ ထံုေဆးမသံုး တာကို ဆန္႔က်င္တယ္။

၁၉၉၉ မွာ အေမရိကန္ ကေလးေဆးပညာ အကယ္ဒမီကေန ထံုေဆးမပါဘဲ လုပ္တာမွာ နာက်င္မႈ ေဝဒနာေၾကာင့္ ကေလးမွာ စိတ္ထိခိုက္မႈ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ခံတယ္။ ဆြီဒင္မွာ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တံုးက ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ၾကြမ္းက်င္တဲ့ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၊ ေမ့ေဆးဆရာဝန္ေတြကသာ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတယ္။ ေထာက္ခံတယ္။ (သူတို႔က ေထာက္ခံခ်က္ေတာ့ မေတာင္းပါ။) ဒါကို ဂ်ဴးေတြကေတာ့ မေက်နပ္ဘူး။ ဒီလိုလုပ္တာဟာ နာဇီေခတ္ေနာက္ ဂ်ဴးေတြကို အေစာ္ကားဆံုးလို႔ ေျပာတယ္။ ဆြီဒင္အစိုးရက ေခါင္းမာတယ္။ (ေခါင္းေကာင္းတာပါ) ၂ဝဝ၅ မွာ ျပန္ဆန္စစ္ျပီး၊ ဆက္အတည္ျပဳတယ္။

အေကာင္းဖက္ကလဲ ေျပာတယ္။ မလုပ္ရင္ ဆီးလမ္းပိုးဝင္တာက ၁ဝ% ပိုျဖစ္တယ္။ STDs လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြ အျဖစ္နည္းတယ္။ ေနာင္မွာ လိင္တံကင္ဆာျဖစ္တာ နည္းႏိုင္တယ္အထိ လုပ္ေရးဘက္က လူေတြက ဆိုတယ္။

ပန္းငံုတာျဖတ္ျခင္းနဲ႔ HIV
ပန္းငံုတာျဖတ္ေပးရင္ ေယာက္်ားလိင္အဂၤါ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနတတ္တဲ့ (ဗက္တီးရီးယား ကြန္ျမဴနတီ) ကို ေျပာင္းလဲ ေစတာမို႔ HIV ကို ကာကြယ္ရာက်တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ Translational Genomics Research Institute (TGen) နဲ႔ Johns Hopkins University ေတြက သုေတသနက “အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳး ဆက္စပ္မႈ ဆိုတာ ပန္းငံုတာ ျဖတ္ျခင္းနဲ႔ HIV မွာ သိသာတယ္တဲ့။ စမ္းသပ္တာကလဲ ပန္းငံုတာ ျဖတ္တာ အေလ့နဲျပီး၊ HIV အျဖစ္မ်ား လွတဲ့ ဆာဟာရ ေအာက္ပိုင္း ေနရာေတြမွာ။ သက္သာတာ ၄ဝ% ရွိတယ္။ ဆိုခ်င္တာက ပန္းငံုျဖတ္သူ ေယာက္်ားထဲမွာ ၁ဝဝ ဆို ၄ဝ က HIV အျဖစ္ နည္းတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲလို ပန္းအေရျပား ျဖတ္ေပး တာေၾကာင့္ ဗက္တီးရီးယားေတြရဲ႕ Ecosystem ေျပာင္းသြားလို႔တဲ့။ ဒီေတာ့ ေယာက္်ား လုပ္သူကေန သူနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ မိန္းမကို Bacterial vaginosis ဆိုတဲ့ ေမြးလမ္း ပိုးဝင္တာ နည္းသြားေစလို႔တဲ့။ ေလမၾကိဳက္တဲ့ ဗက္တီးရီးယား Anaerobic bacteria ေတြကို ရွင္းျပစ္ရာက်တယ္။ ကပ္ကပ္သပ္သပ္ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ျမဴးကပ္စ္ ထြက္တဲ့ အေပၚဖံုး Mucosal tissue က နည္းသြားလို႔ ဆက္ဆံေနတံုး မိန္းမကိုယ္က ထြက္တဲ့အရည္ Vaginal secretions နဲ႔ေတြ႔ဘိုလဲ နည္းေစတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရွိခ်င္ရွိေနမဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ နဲ႔ Target immune cells ခုခံအား ဆဲလ္ေတြ အျပန္အလွန္ျပဳတာလဲ နည္းေစတယ္။”

Dr. Cindy M. Liu အဆိုအရ Circumcision လုပ္လိုက္တာေၾကာင့္ ပန္းကို ထိပ္ဖ်ားမွာဖံုးေနတဲ့ အေရျပား ေအာက္လႊာ Inner foreskin ဟာ မာေက်ာလာတယ္။ Keratinization ျဖစ္တာလို႔ ေခၚတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Target immune cells ကို ကာကြယ္မႈ ပိုရေစတယ္။ ေနာက္ျပီး အဲလိုျဖတ္လိုက္လို႔ စိုစြတ္မႈနည္းျပီး (ေအာက္စီဂ်င္) ပိုရေစလို႔ ေလမၾကိဳက္တဲ့ပိုး Anaerobic bacteria ေတြနည္းေစတယ္။ ဒီအေကာင္ေတြရွိေနရင္ Target immune cells ေတြကို HIV ဒဏ္ ခံရေစႏိုင္တယ္။ ဗက္တီးရီးယား အဆိုးနဲ႔အေကာင္း အေရအတြက္ ေျပာင္းသြားတယ္။

WHO နဲ႔ UNAIDS ရဲ႕ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ကထုတ္ျပန္ခ်က္၊ အေမရိကန္ CDC က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ Circumcision လုပ္တာဟာ HIV ရတာကို သိသိသာသာ နည္းေစတယ္လို႔ဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္နည္းက နဲနဲသာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္လို႔ တျခားကာကြယ္နည္းေတြကို အစားထိုးလို႔ မသင့္ဘူလို႔ ဆိုပါတယ္။

ပန္းငံုေနသူ မိန္းမယူလို႔ ရပါသလား
အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးရဘို႔လည္း မထိခိုက္ပါ။ စိတ္ပိုင္းကိုလည္း မထိခိုက္ပါ။ ခံစားမႈမွာေတာ့ နည္းခ်င္ နည္းႏိုင္တယ္။ ကုိယ့္အတြက္ ေျပာတာပါ။ ဒါလဲ သီအိုရီအရသာ ေျပာတာ။ အဲလိုျဖစ္ေနတဲ့ ျမာေပြသလား မေမးနဲ႔ဆိုသူ တေယာက္ ေတြ႔ဘူးတယ္။ အနာက်က္ဘို႔ ၅-၇ ရက္သာ ၾကာမယ္။ မေျဖရတဲ့ခ်ဳပ္ရိုးလည္း သံုးခ်င္ သံုးႏိုင္တယ္။ ဆက္ဆံဘို႔ေတာ့ ၂ ပါတ္ထက္ မေစာေလ ေကာင္းေလးပါ။ အခုအရြယ္မွာ ျပင္ရတာ ငယ္သူေတြနဲ႔ မတူတတ္ဘူး။ ကပ္ေနတာေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ရွင္းေပးရအံုးမယ္။ အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ကို အားကိုးပါ။

ဆန္းတာေတြ သိခ်င္ေသးရင္
Modified Penis ပန္းအဖ်ား အဆန္းအျပားလုပ္ျခင္းကို ဖတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ဘေလာ့ခ္ ပ်က္သြားလို႔ သိခ်င္သူေတြ ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ဒိထက္ဆန္းတာလဲရွိေသးတယ္။ Female circumcision မိန္းကေလးေတြကို မိန္းမကိုယ္ လွီးျဖတ္ ေပးျခင္းဆိုတာ သူမ်ားဆီမွာ ရွိတယ္။ အာဖရိကားမွာ လုပ္ေနၾကတာ ၾကာလွပါျပီ။ မိန္းကေလးရဲ႕ မ-အဂၤါကို လွီးျဖတ္ ထုတ္ျပစ္တာပါ။ ဒီနည္းမွာလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး။ Clitoris အစိဆိုတာကို လွီးထုတ္တာ ရွိသလို၊ ႏုတ္ခမ္း သားကို ထုတ္တာလဲ ရွိတယ္။ ၁၉၇၉ ေရာက္မွ က်န္းမာေရးရႈေဒါင့္ကေန ေျပာဆိုလာၾကရတယ္။ အခုလဲ မေပ်ာက္ေသးပါဘူး။ ေဆးပညာအရေျပာရရင္ မလုပ္သင့္တာပါ။

Surgery ခြဲစိတ္ပညာ
ပန္းငံုတာကိုျပဳျပင္ေပးတဲ့ (ေအာ္ပေရးရွင္း) က (ဗဲရီး-မိုင္နာ)ပါ။ ခြဲစိတ္ရတာ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဆရာဝန္ကိုသာ အားကိုးပါ။ “ေရွ႕ေနပ်ိဳမွ၊ သမားအိုမွ” ဆိုတာရွိတယ္။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတဲ့ သူေတြက အေသးစိတ္ ကအစ ၾကိဳျမင္တတ္တယ္။ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ တေယာက္ရဲ႕ ရွိအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္း ၃ ရပ္ ေျပာစမွတ္ရွိတယ္။ Lady’s hand, Eagle’s eyes, Lion’s heart (၁) မိန္းကေလးေတြရဲ႕ လက္မ်ားလို ညင္သာ သိမ္ေမြ႔ရမယ္။ (၂) သိန္းငွက္မ်က္စိလို စူးရွျပီး ျမင္ႏိုင္စြမ္း ေကာင္းရတယ္။ (၃) ေနာက္ဆံုး ျခေသၤ့တို႔ထံုးႏွလံုးမူပါဆိုတာ ပိုအေရးၾကီး တယ္။ သားေကာင္ကို ဖမ္းရင္ သားေကာင္ၾကီးကို စိုက္ထုတ္တဲ့ လံု႔လနဲ႔ ယံုကေလးကို စိုက္ထုတ္ရတဲ့လံု႔လ အတူတူထားရတယ္။

ဓါတ္ပံု = ၂ဝ-၆-၂ဝ၁၃ ေန႔က ယမုန္နာေဆးခန္းမွာ ပန္းအဖ်ားငံုျခင္းကိုခြဲေပးေနစဥ္၊ ဆရာမ မခ်ိဳေခ်ာင္းနဲ႔ ေဆးမွဴး ကိုေဇာ္သ္န္းတို႔က ကူညီၾကတယ္။


ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Cramps ႄကြက္တက္ျခင္း

Wednesday, September 03, 2014
• ဆရာ သမီးကမႀကာခဏ ႀကြက္တက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ Calcium လဲ စစ္ၿပီးပါၿပီ။ ဘာမွမၿဖစ္ဘူးလို႔ ေၿပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကြက္တက္တာနဲ႔ အေႀကာေတြ ကတ္တာ ခဏခဏၿဖစ္ပါတယ္။ ေအးရင္ ပိုၿဖစ္ပါတယ္။ ဘာေႀကာင့္ ၿဖစ္တာလဲ သိခ်င္ပါတယ္ ဆရာ။
• အသက္ ၃၆ ႏွစ္ပါဆရာ။ ႕႕႕႕႕ ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေန ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ထားတာ ၃ လ ေက်ာ္ ရွိပါျပီ။ အရင္ထဲက ေၿခသလံုးေၾကာ တက္တတ္တဲ့ ေရာဂါရွိပါတယ္။ အခုကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ခ်ိန္မွာ ပိုတက္ပါတယ္။

ေဘာလံုးသမားေတြ ႄကြက္တက္တာကို ဝါသနာအိုးတိုင္း ျမင္သိၾကတယ္။ ေဘာလံုး မကန္ဘူးတဲ့သူေတြ အိမ္မွာေနရင္း၊ ႄကြက္တက္ တာေတြလည္း အမ်ားၾကီးဘဲ။ ေျခသလံုးနဲ႔ ေပါင္က ႄကြက္သား အျဖစ္မ်ားဆံုးဘဲ။ အလြန္မတန္ နာလွတယ္။ အိပ္ေနရင္း နာတာမ်ိဳးက ေျခ-လက္ကို အေညာင္းဆန္႔ ရာကေန ႄကြက္သားမွ်ဥ္ နည္းနည္းမွာ နာလာတာ။ ၾကီးသူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္လို႔ မွတ္ၾကေပမဲ့ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ေတြလည္း ျဖစ္တာဘဲ။ ေအးတဲ့အခ်ိန္ ပိုျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရင္လဲ ႄကြက္တက္တယ္။

ဘာလို႔ျဖစ္လဲဆိုတာ ဆရာဝန္က အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါ။ မတိမက် ေျပာရရင္ေတာ့ လွခ်င္-သန္ခ်င္လို႔ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာ၊ အားကစားလုပ္တာမွာ ႄကြက္သား ပန္းသြားရလို႔ပါ။ အားလည္း မကစားသူေတြမွာ အဝလြန္လို႔၊ ေရနဲ႔ ဓါတ္ဆား နည္းသြားလို႔၊ ရာသီ-ေသြးဆံုး၊ ေဟာ္မုန္း နည္းသြားလို႔၊ ေသြးအေလွ်ာက္ နည္းလို႔၊ အာရံုေၾကာ-ႄကြက္သား တခုခုျဖစ္လို႔၊ “လို႔” ေတြကုိသာ အျပစ္ဖို႔ပါေလ။ Statins (ကိုလက္စေထာ) က်ေဆး၊ ဆီးခ်ိဳက်ေဆးနဲ႔ လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္း နည္းသူ ေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။

ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ျဖစ္တဲ့ႄကြက္သားကို တအားတင္းေအာင္ လုပ္ေပးပါ။ ေျခသလံုးျဖစ္ရင္ ေျခမကို အေပၚဆန္႔ေပး သင့္တယ္။ တအားႏွိပ္တာမ်ိဳး၊ ဆန္႔ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေပးျပီးရင္ ႄကြက္သားကို သူ႔အေၾကာအတိုင္း ခပ္ေဖါ့ေဖါ့ ဆက္ႏွိပ္ေပးပါ။ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ကူတဲ့လူေတြထက္ ခံရတဲ့လူက ဘာလုပ္ေပးရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုတာ ပိုသိတယ္။

ေရေႏြးနဲ႔ ေရခ်ိဳးတာ ေကာင္းတယ္လို႔ ေအးတဲ့တိုင္းျပည္က ဆရာေတြက အၾကံေပးတယ္။ ပူေလာင္၊ အိုက္စပ္တဲ့ ေနရာမွာ ေနရသူေတြအတြက္ ဒီအၾကံက မဟန္ဘူး။ နာတဲ့ေနရာ ႏွိပ္ျပီးတာနဲ႔ ေအးတာကပ္ပါ။ ေရ၊ ORS ဓါတ္ဆားရည္ တိုက္ပါ။ ေရေသာက္ မနည္းပါနဲ႔။ ေရပုလင္း မထားဘဲ၊ အားကစား မလုပ္နဲ႔။ ဘယ္ကစား လုပ္လုပ္၊ ေသြးပူေအာင္ အရင္လုပ္ပါ။ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ ျပင္းျပင္းထံထံ မလုပ္ခင္၊ ေျဖးေျဖး-မွန္မွန္ လုပ္ပါ။

ဓါတ္ဆားေတြ ၾကြယ္ဝတဲ့ အစာေတြ စားသံုးရမယ္။ ေမးရင္ စာရင္းရွည္ၾကီး ရွိတယ္။ လူစားတာေတြပါဘဲ။ (ကယ္လ္စီယမ္) ၾကြယ္တာေတြက ပင္လယ္ငါး၊ ဒိန္ခဲ၊ တို႔ဖူး၊ မံုလာစိမ္း။ (ပိုတက္ဆီယမ္) ၾကြယ္တာေတြက အုန္းရည္၊ ငွက္ေျပာသီး၊ ဆီးသီး၊ လိမ္ေမာ္သီး၊ စပ်စ္သီး၊ ဖရံု၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ကြမ္းသီးေဂၚဖီထုပ္၊ အာလူး၊ ပဲသီးေတာင့္၊ မံုလာဥ။

ျဖစ္တတ္သူမ်ား အိပ္ရင္ ေျခေထာက္ေအာက္က အခုအခံ ထားသင့္တယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနတံုး ေျခမ-ေျခေထာက္ ေအာက္စိုက္ေနရင္ ျဖစ္တတ္တယ္။ မအိပ္ခင္ ဘယ္မွမေရြ႕တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ စက္ဘီးစီးတာ ကာကြယ္ရာ က်တယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ေျခသလံုးေတြကို ဆုပ္နယ္ခံျပီးမွ အိပ္ရရင္ ဇိမ္လည္းက်တယ္။ ႏွိပ္ေပးသူလည္း ပိုက္ဆံမရရင္ ကုသိုလ္ရတယ္။ တက္မဲ့ ႄကြက္လည္း မတက္ႏိုင္ဘူး။

Nocturnal Leg Cramps ညအိပ္ေနစဥ္ ၾကြက္တင္ရင္
နာတဲ့ေနရာကို ေျခသလံုးႄကြက္သားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ျပီးဆြဲပါ။ ေျခထာက္ကို အေပၚဆီကို ဆြဲယူပါ။ နာတဲ့ေျခေထာက္နဲ႔ မတ္တပ္ရပ္ပါ။ အပူျဖစ္ျဖစ္ အေအးျဖစ္ျဖစ္ တင္ေပးပါ။

ဘယ္ေဆးကမွ အတိအက်ေပ်ာက္မယ္လို႔ အာမခံခ်က္ မရွိပါ။
• Calcium ကယ္လ္စီယန္ေသာက္ပါေျပာရတာမ်ားတယ္။
• Quinine sulfate ကြီနင္း ငွက္ဖ်ားေဆးကို အမ်ားဆံုးညႊန္းတယ္။
• Chloroquine phosphate ငွက္ဖ်ားေဆး၊
• Diphenhydramine hydrochloride (Benadryl) အင္တီဟစ္တမင္းေဆး၊
• Meprobamate, Equanil, Robaxin ႄကြက္သားေျပေလွ်ာ့ေဆး၊
• Verapamil hydrochloride (Calan, Isoptin, Verelan)
• Carbamazepine အတက္ေရာဂါ-ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါေဆး၊ ေၾကာက္စိတ္အတြက္ေဆး၊
• Phenytoin (Dilantin), Dilantin, Epilentin, Eptoin အတက္ေရာဂါ-ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါကုေဆး၊

Leg cramps ေျခေထာက္ ႄကြက္တက္ျခင္း
- အလိုအေလွ်ာက္ ေျခေထာက္ ႄကြက္သားေတြမွာ ကြက္ျပီး၊ ရုတ္တရက္နာတာကို ေခၚတယ္။ ညပိုင္းမွာ ျဖစ္တာ မ်ားတယ္။
- ဘာလို႔ျဖစ္သလဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေသးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတာေတြ ရွိတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ ကိုယ္လက္ လႈတ္ရွာ-အားကစား၊ ဓါတ္ဆား-မွ်ေျခပ်က္ျခင္း၊ အဖ်ားပိုင္း အာရံုေၾကာ-ေသြးေၾကာ-ႄကြက္သား ေရာဂါမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ စစ္ယူမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း နဲ႔ တခ်ိဳ႕ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ဘာလို႔ ျဖစ္မွန္း မသိတာ လဲ ရွိတယ္။ အသက္ၾကီးလာေလ အျဖစ္မ်ားေလ။
- (RCTs) စတစ္တက်ေလ့လာမႈ ၁၂ ခုလုပ္ခဲ့တယ္။
- အနာသက္သာေဆးမ်ား၊ အတက္သက္သာေဆးမ်ား၊ (ကယ္လ္စီယမ္) ဓါတ္ဆား၊ ေျခေထာက္ကို ၾကပ္ၾကပ္ စည္းတဲ့ ေျခအိတ္၊ (မက္ဂနီဆီယမ္) ဓါတ္ဆား၊ ဗီတာမင္နဲ႔ ဓါတ္ဆားမ်ား၊ (ကြီနင္း) ေဆး၊ (ကြီနင္း + (သီယိုဖိုင္လင္း)၊ (ဆိုဒီယမ္-ကလိုရိုက္)၊ ကိုယ္လက္ဆန္႔တန္း-ေလ့က်င့္ခန္း ေတြကို စမ္းသပ္ခဲ့တယ္။

- (ကြီနင္း) ငွက္ဖ်ားေဆးကေန သိသိသာသာ သက္သာေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆးကို ဘယ္ေလာက္ အေလးခ်ိန္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ေပးရမယ္ဆိုတာ အတိအက် မသိရေသးဘူး။
- (ကြီနင္း) နဲ႔အတူ (သီယိုဖိုင္လင္း) ေဆးပါတြဲေပးရင္ (ကြီနင္း) တမ်ိဳးထဲေပးတာထက္ ပိုျပီးသက္သာမယ္လို႔ ယူဆတယ္။
- Quinine ေဆးေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္မမွန္တာ၊ ေသြးမံႈနည္းတာ၊ ေဆးနဲ႔ မတည့္တာေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ pregnancy ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြနဲ႔ လံုးဝမသင့္တာေတာ့ သိၾကျပီးသားပါ။
- အနာသက္သာေဆးေတြ၊ အတက္သက္သာေဆးေတြ၊ (ကယ္လ္စီယမ္) ဓါတ္ဆား၊ ေျခေထာက္ကို ၾကပ္ၾကပ္ စည္းတဲ့ ေျခအိတ္၊ (မက္ဂနီဆီယမ္) ဓါတ္ဆား၊ ဗီတာမင္နဲ႔ ဓါတ္ဆားေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို အေသအျခာ မေျပာႏိုင္ပါ။

Randomized Controlled Trial (RCT) ေဆးကုသနည္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို စနစ္တက် ေလ့လာမႈအရ ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ေတြ
၁။ Quinine ငွက္ဖ်ားေဆး၊ (ကြီနင္း) ေပးတာဟာ ညအခ်ိန္ ႄကြက္တက္တာကို ၄ ပါတ္မွာ သက္သာေစတာ အတိအက် သိရတယ္။
၂။ Quinine + Theophylline ေဆးတြဲေပးတာက ပိုသက္သာေစတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား နည္းနည္းေလး သာ ေတြ႔ရေသးတယ္။
၃။ Analgesics အနာ-အကိုက္ သက္သာေဆးေတြေပးလို႔ ႄကြက္တက္တာကို သက္သာေစတယ္ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ အေထာက္အထား မရွိေသးပါ။
၄။ Vitamin E ဗီတာမင္ အီး ေပးလို႔ ႄကြက္တက္တာကို သက္သာေစတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား မရွိပါ။
၅။ Magnesium salts ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတံုး ႄကြက္တက္တာအတြက္ Magnesium lactate, Magnesium citrate ေပးတာ ၃ ပါတ္ေနရင္ သက္သာေစတယ္လို႔ အေထာက္အထား ေတြ႔ရတယ္။
၆။ Calcium Salts ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတံုး ႄကြက္တက္တာအတြက္ (ကယ္လ္စီယမ္) ေပးရင္ သက္သာေစတယ္ ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား မရွိပါ။
၇။ Multivitamins and minerals ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနတံုး ႄကြက္တက္တာအတြက္ ဗီတာမင္ေတြနဲ႔ ဓါတ္ဆားေတြ ေပးရင္ သက္သာေစတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား မရွိပါ။


Dr. တင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

Japanese encephalitis ဂ်ပန္-ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါ

Wednesday, September 03, 2014
1. ဆရာရွင့္ ဂ်ပန္ဦးေနွာက္ေရာင္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ဆိုတာ လသား ကေလးေတြမွာ ထိုးလို႔ရလားဆရာ။ အခု ရခိုင္မွာ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုလို႔ပါ။ ကေလးေတြပဲ အျဖစ္မ်ားတယ္ ဆိုလို႔။
2. ဂ်ပန္-ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါအေၾကာင္း အေသး စိတ္ သိခ်င္လို႔ပါ။ ၂ဝ၁ဝ ခုနစ္လပိုင္းက က်မေမာင္ ေလး ဒီေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၃၄ တံုးက ဂ်ပန္-ပညာရွင္ Hayashi ကေန စေတြ႔လို႔ Japanese B encephalitis လို႔ နာမယ္ေပးခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးကြဲ ၄ မ်ိဳး ရွိတယ္။ ဂ်ပန္-ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါ Japanese encephalitis virus (JEV) က (ဗိုင္းရပ္စ္) ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ Arbovirus မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ Culex tritaeniorhynchus နဲ႔ Culex vishnui groups ျခင္ကေနကူးတယ္။ လူကေန လူကို မကူးပါ။ ျခင္က စပါးခင္း ေတြမွာ ေပါက္လို႔ ေတာပိုင္းမွာ ေရာဂါမ်ားတယ္။ ျမင္း၊ ဝက္၊ ငွက္ေတြကလဲ ပိုးသယ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဇြန္လကေန စက္တဘၤဘာလအတြင္း ျဖစ္တာ မ်ားတယ္။

(အာစီယန္) ေရာဂါလို႔ ေခၚရမလားဘဲ။ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ စကၤာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအိုစ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘရူႏိုင္းလ္၊ ASEAN ၁ဝ ႏိုင္ငံလံုးမွာ ျဖစ္တယ္။ တရုပ္၊ တိုင္ဝမ္၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ သိရိလကၤာ၊ ၾသစေတးလ်၊ ပါကစၥတန္၊ ပါပူအာ-နယူးဂီနိ၊ ပစိဖိတ္ကြ်န္းေတြမွာလဲ ျဖစ္တယ္။

ေယာက္်ားေလးက မိန္းကေလးေတြထက္ နဲနဲ (၁႕၅ း ၁႕ဝ) ပိုျဖစ္တယ္။ ပိုးဝင္ရံုဝင္တာက လူရြယ္ပိုင္းမွာ အျဖစ္မ်ားျပီး၊ လကၡဏာ ေပၚတာက ကေလး (၂-၁ဝ ႏွစ္) ေတြနဲ႔ အသက္ၾကီးသူေတြမွာ ပိုမ်ားတယ္။ လူ ၂၅ဝ ျဖစ္ရင္ ၁ ေယာက္သာ လကၡဏာျပတယ္။

တျခား St. Louis encephalitis and West Nile encephalitis ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါေတြနဲ႔ ဆင္တူတယ္။ ပိုးရွိတဲ့ျခင္ ကိုက္ခံရရင္ နီးစပ္ရာ (လင့္ဖ္-ႏုတ္) တက္ေစ့ေတြဆီ ေရာက္မယ္။ ေနာက္ ေသြးထဲကို ပိုးေတြ ေရာက္မယ္။ ႏွလံုး၊ အဆုပ္၊ အသဲ နဲ႔ တျခား ေနရာေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔မယ္။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာရံုေၾကာဆီ မေရာက္ခင္ ရက္နဲနဲနဲ႔ ေကာင္းသြားႏိုင္တယ္။

ပိုးရွိတဲ့ျခင္ ကိုက္ခံရျပီးေနာက္ ၄-၁၅ ရက္မွာ လာျဖစ္တယ္။ ဖ်ားမယ္၊ ေခါင္းကိုက္မယ္၊ ခ်မ္း-တံုမယ္၊ ပ်ိဳ႕-အန္မယ္၊ ၾကြက္သားေတြ နာမယ္။ လည္ပင္း ေတာင့္တင္းေနမယ္။ အားယုတ္ေနမယ္၊ ၾကာရင္ စိတ္အေျခအေန ထိခိုက္ လာတယ္။ စိတ္ရႈတ္ေထြးေနမယ္၊ စိတ္မတည္ျငိမ္တာကေန တက္တဲ့အထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကေလးေတြျဖစ္ရင္ ၆ဝ% ကတက္တယ္။ လက္တံုတာ၊ အလိုလိုကိုယ္-လက္လႈတ္တာ၊ စကားမေျပာခ်င္တာ၊ (ရီဖလက္စ္) တံု႔ျပန္မႈ လြန္ကဲေနမယ္၊ မ်က္စိအထဲမွာ ေရာင္မယ္။ (ပိုလီယို) သူငယ္နာ-အေၾကာေသနဲ႔ ဆင္တူတယ္။

ကံမေကာင္းသူေတြမွာ ဦးေႏွာက္ထဲက Thalamus (သဲလ္မတ္စ္)၊ Basal ganglia (ေဘဆယ္လ္-ဂင္ဂလီယာ)၊ Brain stem (ဘရိန္း-စတမ္)၊ Cerebellum (ဆယ္ရီဘယ္လမ္) Hippocampus (ဟစ္ပိုကင္းမ္ပတ္စ္) နဲ႔ Cerebral cortex (ဆယ္ရီဘရယ္-ေကာတက္စ္) ေတြကို ေရာက္မယ္။

စစ္ေဆးရင္ M protein နဲ႔ E protein ေတြေတြ႔မယ္။ ေသြးနဲ႔ ခါးရိုးဆစ္ထဲက အရည္ စစ္ေဆးတာနဲ႔ ေရာဂါကို ေသျခာ ေစရတယ္။ ေမြးမဲ့ကေလးကို ကူးတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ျဖစ္လာသူထဲက ၅-၁ဝ% ေသဆံုးႏိုင္တယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ေနရာေတြမွာ ၃၅% ေသဆံုးႏိုင္တယ္။ တကမာၻလံုး ၁ ႏွစ္ကို တေသာင္း ေသရတယ္။ အာရွမွာ တႏွစ္ကို လူနာသစ္ ၃ ေသာင္းကေန ၅ ေသာင္း ေတြ႔ေနရတယ္။ ေသဆံုးႏံႈး ၁ဝဝဝ မွာ ၃ ေယာက္ကေန ၆ဝဝ အထိရွိတယ္။

(ဗိုင္းရပ္စ္) က ျဖစ္တာမွန္သမွ် တိက်တဲ့ ကုသေဆး မရွိပါ။ ေထာက္ကူမႈေတြသာ လုပ္ေပးရပါတယ္။ ကုသေဆးသစ္ Rosmarinic acid, Arctigenin, Curcumin, Minocycline ေတြလဲ စမ္းသပ္ေနပါတယ္။

တခါျဖစ္ဘူးရင္ တသက္စာ ကာကြယ္ျပီးသား ခံႏိုင္ရည္ရသြားတယ္။ ကေန႔အထိေပၚတဲ့ ကာကြယ္ေဆးက Genotype III virus ကို အေျချပဳထားတာျဖစ္တယ္။ အဂၤလန္မွာ ကာကြယ္ေဆး ၃ မ်ိဳးသံုးတာထဲက IXIARO သာ တရားဝင္ ျဖစ္တယ္။ ၂ ခါထိုးရမယ္။ ေနာက္ေဆးသစ္ေတြလဲ စမ္းေနပါျပီ။

ျဖစ္တဲ့သူရဲ႕ေနာင္အလားအလာဆိုတာ ျဖစ္ေစတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးအစား၊ အသက္၊ ကိုယ္ခံက်န္းမာေရး စတာေတြေပၚ မူတည္တယ္။ ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္ ထိသူေတြမွာ ေနာင္မွာလဲ နားအၾကားခ်ိဳ႕ယြင္းတာ၊ စိတ္ လႈတ္ရွားမႈရွိေနတာ၊ ကိုယ္တျခမ္း အားနည္းတာေတြ က်န္ေနႏိုင္တယ္။ ျဖစ္တဲ့သူထဲက ၃၃-၅ဝ%မွာ အာရံုေၾကာ ထိခိုက္မႈ က်န္ေနတတ္တယ္။ ၁ ႏွစ္ေလာက္အထိ ၾကာႏိုင္တယ္။ တက္တာ၊ လႈတ္ရွားမႈခ်ိဳ႕ယြင္းတာ၊ ၇၅% ေလာက္မွာ ၅ ႏွစ္ အထိ နဲနဲေလး က်န္ေနႏိုင္ေသးတယ္။ ဗီတာမင္ ဘီ၊ Nrurobion ေဆးေတြ ေသာက္ႏိုင္တယ္။ အထူးကုဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသေနသင့္တယ္။

JE vaccine ကာကြယ္ေဆး
ေရာဂါျဖစ္ပြါးရာေဒသကို ခရီးသြားရရင္ ထိုးေပးတယ္။ တလ ဒါမွမဟုတ္ တလေက်ာ္ေနမယ္ ဆိုမွသာလိုတယ္။ အဲတာလဲ ျဖစ္ေနၾကရာသီမွသာ လိုပါတယ္။


Dr. တင့္ေဆြ
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ေနခ်ိန္တြင္ အူရီဒူး၏ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္

Wednesday, September 03, 2014
ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို က်ပ္ ၁၅ဝဝ ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ အူရီဒူး၏ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းအား က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာ ေၾကာင္း သိရသည္။

အူရီဒူးက ဖုန္းေျပာခႏႈန္းထားကို ၎တို႔၏ ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ အျခား ေအာ္ပေရတာ ဖုန္းမ်ားသို႔ ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာေၾကာင့္ တစ္မိနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅ဝ ထက္ ပိုမိုသက္သာသည္ဟု ယူဆစရာျဖစ္ေသာ္လည္း မိနစ္အေပၚ အေျခခံ၍ ျဖတ္ေတာက္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ပိုမိုကုန္က်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္ MPT ဖုန္းနဲ႔သံုးတုန္းကေတာင္ တစ္ရက္ကို က်ပ္ ၁ဝဝဝ၊ ၂ဝဝဝ ေလာက္ပဲ ကုန္က်တယ္။ အူရီဒူးဖုန္းနဲ႔ သံုးၾကည့္ေတာ့ မွ တစ္ရက္ကို က်ပ္ ၅ဝဝဝ၊ ၆ဝဝဝ ေလာက္ ကုန္က်ေနတယ္။ သူက တစ္မိနစ္နဲ႔ တစ္စကၠန္႔ ဆိုလည္း ႏွစ္မိနစ္စာ က်ပ္ ၇ဝ ျဖတ္သြားတယ္”ဟု အူရီဒူးဖုန္းကို စမ္းသပ္ သံုးစြဲၾကည့္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးၿငိမ္းခ်မ္း က ၾကံဳေတြ႕ရပံုကို ေျပာျပသည္။

ဖုန္းေျပာမႈအမ်ားစုမွာ တစ္မိနစ္၊ ႏွစ္မိနစ္ဝန္းက်င္သာရွိၾကၿပီး အူရီဒူး၏ ေကာက္ခံမႈပံုစံမွာ ပိုမိုသက္သာျခင္းမရွိဘဲ ပိုမိုကုန္က်ေနေၾကာင္း သံုးစြဲသူမ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

အူရီဒူးက ပံုမွန္အင္တာနက္အသံုးျပဳခကို ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္မွစ၍ 1Mb လွ်င္ ၂၅ က်ပ္မွ ၁ဝ က်ပ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ် ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း Package Plan ႏႈန္းထားမ်ားမွာမူ အေျပာင္းအလဲ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သာမန္သံုးစြဲသူမ်ားပင္ တစ္လတာသံုးစြဲမႈမွာ 1Gb,2Gb ဝန္းက်င္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုပမာဏ ဝန္းက်င္ သံုးစြဲသူမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ေငြျဖည့္ကတ္အတြက္ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ၊ က်ပ္ ၁၅ဝဝဝ ဝန္းက်င္သာ သံုးစြဲသူမ်ားျဖစ္ရာ အူရီဒူး၏ အင္တာနက္သီးသန္႔အတြက္ က်ပ္ ၁၂ဝဝဝ ဆိုေသာႏႈန္းထားမွာ မ်ားျပားသည့္ ပမာဏတစ္ခု ျဖစ္ေန ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အူရီဒူးႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔က ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိၿပီး မၾကာမီတြင္ တယ္လီေနာကလည္း ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေဈးႏႈန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင္ေျပ ေသာ အရာကိုသာ သံုးစြဲသူမ်ား ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။


Eleven news
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပိုဆိုးလာတဲ့ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို အစိုးရမင္းေတြ ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေနၾကေတာ့ မွာလား

Wednesday, September 03, 2014
အခ်ိန္ကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မနက္ ၇ နာရီခြဲ ကၽြန္ေတာ္ ေနထိုင္ရာ ေျမာက္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕ေလးမွာ စထြက္ ကတည္းက ၾကံဳေတြ႔ရသည္က အ၀ိုင္းၾကီးဆိုေသာ ေနရာမွာ အဆမတန္ ယာဥ္ပိတ္ဆို႔ ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ကားသမား အားလံုးကို ၾကည့္လိုက္ေတတာ့ မ်က္ႏွာ မ်ားက သုန္သုန္မႈန္မႈန္ ။ သူလို ကိုယ္လို အလုပ္ကို အခ်ိန္မမွီမွာ စိုးတာနဲ႔ အေရးၾကီးကိစၥမ်ား ေနာက္က်မွာ စိုးသည္ႏွင့္ ပူေလာင္ေသာက ေရာက္ေနေသာ မ်က္ႏွာ မ်ားႏွင့္ ပင္ျဖစ္သည္ ။ ျမိဳ႕ထဲကို ေရာက္ဖို႔ လမ္း ၃ လမ္း သာရွိသည္ ။ လမ္း၀ေအာက္ကေန သြား၍ ေ၀ဇယႏၱာ လမ္းအတိုင္းသြား ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာေအးလမ္းေၾကာ အတိုင္းသြား ဒါမ်မဟုတ္ ျပည္လမ္းကေနသြား ဒါပဲျဖစ္ သည္ ။ ၃ လမ္းစလံုးသည္ ေန႔စဥ္ ရံုးတက္ရံုးဆင္း ခ်ိန္သာမက အခ်ိန္တိုင္းလိုလို ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ေနေလ့ ရွိပါသည္ ။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ ေမးခြန္းေတြ ေမးခ်င္လာသည္ ။

၁ ။ ေန႔စဥ္ ပိုဆိုးလာေနေသာ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း
၂ ။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္ မသိက်ိဳးႏြံ ေန႔စဥ္ျပဳေနရသနည္း
၃ ။ ဘာေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ရသနည္း
၄ ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း တကယ္မရွိတာလား ရွိရဲ႕သားနဲ႔ မလုပ္ေပးၾကတာလား
၅ ။ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ဘာေတြ နစ္နာသြားသလဲ

အမ္အာတီေတြ ဘာအာတီေတြ ညာအာတီေတြ ခဏထားပါ ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္မွာ ေန႔စဥ္ သြားလာေန ရတဲ့ျပည္သူေတြအဖို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို မွန္အနက္ၾကီးေတြတပ္ျပီး အဲကြန္းဖြင့္ထားတဲ့ ဇိမ္ခံ ကားစီးေနေသာ လူၾကီးမင္းမ်ား သိဖို႔ေကာင္းလွပါတယ္ ။ VIP ဆိုေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ဆိုေသာ အရာ ၊ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေတြမွ မႈတ္ေသာ ၀ီစီတံ တညံညံႏွင့္သြားလာေနၾက အစိုးရလူၾကီးမင္းတို႔ ထိုအခ်က္အလက္ ကို ၾကံဳေတြ႔ဖူးၾကမည္မထင္ ။ တစ္ခါေလာက္ တာ၀န္ရွိသူ အာဏာပိုင္အစိုးရမင္းတို႔အေနနႏွင့္ လိုင္းကားတိုးမစီးတာေတာင္ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ လမ္းေၾကာင္းရွင္းမပါပဲ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို စနည္းနာ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္ ။ နံပါတ္ ၁ တြင္ ေမးထားေသာ ေမးခြန္းအတုိင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈသည္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္း ။ အစိုးရအာဏာပိုင္လူၾကီးမင္းေတြလား ၊ ေန႔စဥ္ သြားလာေနေသာ ျပည္သူေတြလား ၊ ဘတ္စ္ကား သမားေတြလား ၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္းသူေတြလား ၊ တက္စီအေမာင္းသမားေတြလား ၊ မထသ လား ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနလား စည္ပင္သာယာလား ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ကိုသိခ်င္မိသည္ ။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို အာဏာရ အစိုးရျဖစ္ေစ လူထု တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရျဖစ္ေစ အစိုးရမင္းသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္ ။ ထို အစိုးရမင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားတိုင္း လိုလို ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္ ။ တာ၀န္မရွိဟုဆိုလွ်င္ အစိုးမင္းမ်ားမွာ ဘာေတြ တာ၀န္ရွိသနည္း ။ ေသခ်ာပါသည္ ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္လာေနေသာ First Priority (ပထမဦးစားေပး ) အဆင့္ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆ ပါသည္ ။

မီဒီယာမ်ားမွျဖစ္ေစ Social Network မ်ား မွျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေနျခင္းကို အျမဲတင္ျပေနခဲ့ပါသည္ ။ သို႔ေသာ ္ဘယ္ေလာက္ပဲ ေရးသည္ျဖစ္ေစ တင္ျပသည္ျဖစ္ေစ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ မသိက်ိဳးႏြံျပဳေနၾကဆဲ ပင္ျဖစ္သည္ ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တာ၀န္မရွိဟု ယူဆေနၾကျခင္းေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ၾကည့္ေနၾကျခင္းေပေလာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွပင္သိေပလိမ့္မည္ ။ အဓိကကေတာ့ လူေတြ မွာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းသာျဖစ္ေပလိမ့္မယ္ ။ သူမ်ား ဘယ္ေလာက္အခက္အခဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အခက္အခဲမျဖစ္သေရြ႕ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ ကိုယ့္တြင္တာ၀န္မရွိဟူေသာ တာ၀န္မဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနသေရြ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သည္ စင္ကာပူကို မွီဖို႔မဆိုထားႏွင့္ ဒံုရင္းကဒံုရင္း လူေနထူထပ္ သည္းသည္း ကားၾကပ္စိတ္ရွုပ္စရာ ျမိဳ႕ၾကီးသာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ။

ဘာေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ရသနည္း ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ေျဖခ်င္ေနတာၾကပါျပီ ။ မိုးရြာလည္းလမ္းပိတ္သည္ မီးပြိဳင့္စနစ္ေတြ Timing မကိုက္၍ လမ္းပိတ္သည္ ဘတ္စ္ကားေတြ မွတ္တိုင္မွာ ပိတ္ရပ္၍ လူေစာင့္တင္ေန၍ လမ္းပိတ္သည္ အိမ္ကားေတြမ်ားလာ၍ လမ္းပိတ္သည္ ။ လမ္းေတြက်ဥ္း၍ လမ္းပိတ္သည္ ။ လမ္းေပၚ ေစ်းသည္ေတြ တက္ေရာင္း၍ လမ္းပိတ္သည္ ဘုရားဘုရား ကၽြန္ေတာ္ ေတြးၾကည့္တာတင္အေတာ္မ်ားသည္ ။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ေန႔စဥ္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမရွိၾကေတာ့ဘူးလား ။ အျမန္လမ္းေတြ ေျပးဖို႔ေတြ ဘီအာတီေတြ အမ္အာတီေတြ ခဏထားၾကပါ မိုးပ်ံရထားေတြေကာင္းကင္ရထားေတြ ေျမေအာက္ ရထားေတြ ခဏထားၾကပါဦး အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အရာေတြကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတကယ္မရွိၾကတာလား ။ ရွိပါသည္ ။ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္ ။ ရွိလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ မေျဖရွင္းေပးၾကသနည္း ဟုတ္ကဲ့ တာ၀န္မဲ့ေသာ စိတ္ဓါတ္ေတြကိန္းေအာင္းေနျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္ ။ တစ္ခ်က္ခ်င္းကို ျပန္လည္တင္ျပပါမည္ ။

၁ ။ မိုးရြာလို႔လမ္းပိတ္သည္ အမွန္ေတာ့ ဆင္ေျခဆင္လက္သာျဖစ္သည ္။ မိုးရြာတုိင္းလမ္းပိတ္စရာမရွိပါသည္ ။ အႏၱရာယ္ျဖစ္မွာစိုး၍ ကားအရွိန္ကို ေလ်ာ့ခ်လိုက္၍ ကားသြားေႏွးသြားျခင္းသာျဖစ္ႏုိုင္သည္ ကားေတြ ဘီးလွိမ့္လို႔ မရေလာက္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔စရာအေၾကာင္းမရွိပါ ။ ေဟာ .... အေျဖေတြ႔ပါျပီ မိုးနည္းနည္းရြာလိုက္တိုင္း လမ္းေပၚ ေရတင္ေသာ စနစ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ဘာေၾကာင့္ စနစ္ဟူေသာ စကားကို ထည့္ေျပာရသနည္း ။ မိုးရြာလွ်င္ ေရတင္သည္ ကို ေျဖရွင္းရန္ ေရႏွုတ္ေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစား အဘယ္ ဥာဏ္ၾကီးရွင္က ေခ်ာ္ေတာေငါ့၍ လမ္းသားေတြျမွင့္ရမည္ဟု ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္သြားသည္မသိ ကြန္ကရစ္ထုထည္အျမင့္ၾကီးႏွင့္ လမ္းေတြ ခင္းလိုက္ၾကသည္ ။ သူတို႔စိတ္ထဲ လမ္းျမင့္ရင္ ေရမတင္ဟု ေတြးေန ပံုရသည္ ။ မိုးက နာရီ၀က္ေလာက္ရြာသည္ ေရေတြျပန္တင္သည္ ကားေတြပိတ္သည္ ဒံုရင္းကဒံုရင္းသာ ျဖစ္ေန ေလေတာ့သည္ ။

၂ ။ မီးပြိဳင့္စနစ္ေတြ ဒါေတာ့ကၽြန္ေတာ္သိပ္နားမလည္ခ်င္ ရန္ကုန္မွ မီးပြိဳင့္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္လက္ထဲတြင္ နီခ်င္သလို စိမ္းခ်င္သလို လုပ္လို႔ရသည္ ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတြ႔ဖူးၾကသလေတာ့မသိပါဘူး တစ္ခါကဆိုလွ်င္ မီးပြိဳင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ အနီအ၀ါအစိမ္း ၃ ခုစလံုး လင္းေနတာေတြ႔ရသည္ ။ ကားေတြက မထြက္ရဲၾက ။ ဘယ္ထြက္ ရဲမလဲ မေတာ္ ရႊီ ဆိုျပီး အသံထြက္လာမွျဖင့္ လိုင္စင္အသိမ္းခံရရင္ သိမ္းခံရ ဒါမွမဟုတ္ အိတ္ကပ္ထဲက ပို္္က္ဆံ တခ်ိဳ႕ေတာ့ပါသြားမည္ျဖစ္သည္ ။ ကမၻာ့ အံ့ၾသစရာအေကာင္းဆံုးမီးပြိဳင့္စနစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ရွိပါသည္ ။ စီမ္းေနရင္း တန္းလန္းက ကိုယ့္အလွည့္မွ တစ္ခါတည္း တန္းနီခ်င္နီသြားသည္ အ၀ါကို ဘယ္လို ေက်ာ္သြားမွန္းမသိ ကိုယ္က အ၀ါဆိုျပီး ေကြ႕ေၾကာျဖတ္မည္ၾကံေတာ့ ခဏေလးနဲ႔နီသြားလို႔ Back ျပန္ဆုတ္ရတာေတြရွိသည္ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသစရာ မီးပြိဳင့္စနစ္ ဥာဏ္ၾကီးရွင္မ်ား ထြင္ထားေသာ မီးပြိဳင့္စနစ္ဟု ေန႔စဥ္ေတြးေနမိေတာ့သည္ ။

၃ ။ ဘတ္စ္ကားေတြ မွတ္တိုင္မွာ အၾကာၾကီးရပ္၍ လူေစာင့္တင္လို႔လမ္းပိတ္သည္ ။ အမွန္ေတာ့ ဘတ္စ္ကားေတြ ကို သိပ္မေျပာခ်င္ပါ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လူေပါင္းမ်ားစြာ ကို ေန႔စဥ္တင္ေဆာင္ေနရေသာ ယာဥ္လိုင္းေတြ မရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခခံလူတန္းစားေတြအဖို႔ ေျခက်င္ေလွ်ာက္မွသာ ျမိဳ႕ထဲေရာက္ႏို္င္မည္ျဖစ္သည္ ။ လိုင္းကားတစ္စီးတြင္ လူငါးဆယ္တင္ႏုိင္သည္ဆိုပါစို႔ အိမ္စီးကား တစ္စီးတြင္ လူ ၂ ေယာက္စီးလွ်င္ လိုင္းကား တစ္စီးက အိမ္စီးကား ၂၅ စီးစာႏွင့္ညီမွ်ပါသည္ ။ ဒါေၾကာင့္ လိုင္းကားေတြ လမ္းကိုပိတ္ျပီး လူရပ္တင္တာမ်ိဳး မျဖစ္ရေလေအာင္ Bus stop ေတြကို ယာဥ္ ၃ စီးစာ အနည္းဆံဳး လမ္းေဘးမွ ခ်ဲ႕၍ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါသည္ ။ မွတ္တိုင္တိုင္းလိုလို လုပ္ရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါသည္ ။ လမ္းပိတ္ေလ့ရွိေသာ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ပို၍ လုပ္ရ မည္ျဖစ္သည္ ။ လယ္ေတြ ေျမေတြသိမ္းေနမည့္အစား ထိုသို႔အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေစခ်င္သည္ ။ အိမ္ကားေတြမ်ားလာတာကေတာ့ ဘယ္လို မွမတတ္ႏိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာက လည္း ေငြေလးနည္းနည္းစုမိျပီဆိုလွ်င္ ေနစရာမရွိရင္မရွိပေလ့ေစ ကား၀ယ္စီးမည္ ဆိုသည့္ လူအမ်ားၾကီး ပင္ျဖစ္သည္ ။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိပါ ကားေမာင္း၀ါသနာပါၾက၍ပင္ျဖစ္မည္ထင္သည္ ။

၄ ။ လမ္းေတြက်ဥ္းသည္ မက်ဥ္းေအာင္ခ်ဲ႔မည္ ခ်ဲ႔မည္ဆိုလွ်င္ခ်ဲ႕လို႔ရပါသည္ ။ လူေတြ ကားလမ္းေပၚတက္ လမ္း မေလွ်ာက္ရေအာင္ လူသြားလမ္းလုပ္ေစခ်င္သည္ ။ လူသြားလမ္းေပၚတြင္လည္းလူမ်ားသာသြားေစခ်င္သည္ ။ ေစ်းသည္ေတြ က တခမ္းတနား ဆိုင္ခန္းေတြ ဘာေတြဘာေတြဖြင့္၍မ ေရာင္းေစခ်င္ ။ ထိုသို႔ေျပာလွ်င္ ေစ်းသည္ေတြ စီးပြားေရးတုတ္ႏွင့္ထုိးရာေရာက္ဦးမည္ ။ အဓိကကေတာ့ လိုင္းေၾကးစနစ္ဆိုလား ေစ်းေကာက္ ဆိုလား တရားမ၀င္ ေစ်းသည္ေတြ ပလက္ေဖာင္းေပၚလမ္းေပၚ တက္ေရာင္းေနသည္ကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆိုးရြား လြန္းေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ စစ္ေဆးေရးလာမည္ဆိုလွ်င္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျပီး ေစ်းသည္ တစ္သည္ႏွစ္သည္ေလာက္ကို ဟန္ျပဖမ္း ျပီးလွ်င္ တစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ရွင္းသြားသည္ ။ တစ္ပတ္ေက်ာ္လွ်င္ ဒံုရင္းကဒံုရင္း ေစ်းသည္ေတြျပန္ေရာက္ျမဲ ေစ်းေကာက္ေတြေကာက္၍ ခြင့္ျပဳျမဲ လမ္းေတြက ပိတ္ျမဲပိတ္ျမဲပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္ ။

နည္းလမး္မ်ားစြာ ရွိပါသည္ ။ တမင္မေျဖရွင္းၾကေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ ဘာေၾကာင့္ မရွင္းတာလဲဆိုလွ်င္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ထိုဒုကၡမ်ားာကို မၾကံဳေတြ႕ဖူး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံဳေတြ႔ဖူးလွ်င္လည္း အေရးမၾကီးဟု ထင္ေန သလား ဆိုသည္ကတစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္လည္းသိပ္မေတြးတတ္ေတာ့ပါ ။ တာ၀န္မဲ့လြန္းသည္ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္းသာေျပာခ်င္ပါသည္ ။ အဆံုးသတ္အေနႏွင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ နစ္နာရေသာ အရာမ်ားကို တင္ျပလိုသည္ ။ တခါတေလ VIP လမ္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္က လမ္းပိတ္ထားျပီး တစ္ဖက္မွာ ေဆးရံုတင္ ကားထဲကလူနာက ဖုတ္လႈိုက္ဖုတ္လိႈက္ျဖစ္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား မျမင္မေတြ႔ခ်င္မွအဆံုး ။ ထို ေဆးရံ့ုတင္ကားကို ရုပ္ရွင္ေတြထဲက စူပါမန္းလို မ ျပီး VIP လမ္းေၾကာင္းေပၚခ်ထားေပးလိုုုက္ခ်င္သည္ ။ လူလူခ်င္း သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ အေရးၾကီးလူသားမ်ားျဖစ္ေနရသနည္း ။ တကယ္ေတြးၾကည့္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ျပည္သူေတြျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူေတြ တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစိုးရသည္ ျပည္သူေတြလို ဒုကၡေတြခံစား ရမည္ ျပည္သူေတြစားသည့္ ဆန္ပဲစားရမည္ ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနရမည္ မဟုတ္ပါ လား ။

ပိတ္ဆို႔ေနေသာ ယာဥ္ေၾကာထဲတြင္ အေဖအသက္မမွီမွာစိုး၍ မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ပိုက္ဆံေလးႏွင့္ေဆးရံုးကိုတက္စီငွား၍ ထြက္လာရေသာ ဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္ပါေကာင္းပါမည္ ။ အေရးၾကီးအစည္းအေ၀းရွိ၍ မ်က္ႏွာမွာ ေခၽြးပ်ံေနေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ပါေကာင္းပါမည္ ။ လူနာက ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္ေန၍ ေလျဖတ္မွာစိုး၍ လူနာ ပင့္ခံထားရေသာ ေရးၾကီးသုတ္ပ်ာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ပါေကာင္းပါမည္ ။ ေဆးရံုခြဲမွ မႏိုင္ေတာ့၍ ရန္ကုန္ ေဆးရံုၾကီးသို႔အေရးေပၚလႊဲလိုက္ေသာ တက္စီေပၚမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးႏွင့္လူနာတစ္ေယာက္ပါေကာင္းပါမည္ ။ ရံုးခ်ိန္မမွီမွာစိုး၍ ေသာကေရာက္ေနေသာ ဘတ္စ္ကားေပၚမွ လူအုပ္ၾကီးပါေကာင္းပါမည္ ။ အမ်ားၾကီးပင္ျဖစ္ႏုိင္ ပါသည္ ။ ေငြေၾကးအရ တြက္ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္လည္း Time waste အရ Man power ေတြလည္းဆံုးရွံုး ေငြေၾကး မ်ားလည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဆံုးရွံးေနရသည္ ။

ေတြးမိၾကရဲ႕လား အစိုးရမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ပိုဆိုးလာတဲ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို အစိုးရမင္းေတြ ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနၾကေတာ့မွာလား ဟု ေမးခ်င္ပါသည္ ။ 


သက္တန္႔ခ်ိဳ
3rd Sept 2014
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

MPT ေငြျဖည့္ကတ္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အပိုထပ္တိုးေငြမ်ား ထပ္မံျဖည့္သြင္းေပးမည္

Wednesday, September 03, 2014
စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၁၂ ရက္အတြင္း မိမိတို႔ဖုန္းကို ႀကိဳတင္ေငြ ျဖည့္သြင္းပါက ထပ္တိုးအပုိေငြမ်ား ထပ္မံျဖည့္ သြင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း မွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ GSM၊ WCDMA မိုဘိုင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူ မ်ားအတြက္ ယင္းကာလ အတြင္း ေငြက်ပ္ ၅,ဝဝဝ ျဖည့္သြင္း သုံးစြဲပါက ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းႏွင့္ အထက္ ျဖည့္သြင္း သုံးစြဲပါက ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္တိုး အပုိျဖည့္ေငြ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ဝယ္ယူ ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးနည္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားရွိ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွစတင္၍ ၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို လစဥ္လတိုင္း ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ေရး ဆက္လက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


Internet Journal
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

ေန႔ေကာင္း ရက္ျမတ္ မဂၤလာခ်ိန္ခါ ႏွင့္ ရာသီဖြားအလုိက္ သိေကာင္းစရာမ်ား

Wednesday, September 03, 2014
အခု(၂ဝ၁၄) ခုႏွစ္ အတြင္း မဂၤလာ ပြဲႏႊဲၾကမယ့္ သူေတြ အပါအဝင္ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ဖြား ရာသီအလုိက္ ကံအနိမ့္အျမင့္ အေျခအေန၊ အက်ိဳးေပး ကာလ ၊ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ နဲ႔ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း သတိထားရမယ့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ၊အဆုိးအေကာင္း ေတြကုိ “ပါရမီျဖည့္ဘက္ အနက္ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ လွပ မိသားစု ဘဝ အထူးျပဳအခ်ပ္ ပုိသတင္းလႊာ” စာမ်က္ ႏွာကေန လကၡဏာေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘုိ ကစာဖတ္ ပရိသတ္ မ်ားထံေကာင္းက်ိဳး မဂၤလာ အျဖာျဖာေရာက္ ရွိ ေစျခင္း အလုိ႔ငွာ အမွတ္တရ ေမတၲာလက္ေဆာင္ ပုိ႕သလုိက္ ပါတယ္။

မိႆရာသီ ARIES (မတ္လ) ၂၁ မွ ဧၿပီလ ၂ဝၾကား

စိတ္ကူးေပၚၿပီး စြန္႔စြန္႔စားစား တစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး လုပ္လိုက္ေသာ ကိစၥမွ ထူးျခားစြာ အက်ဳိးရရွိမည္။အေျပာင္းအလဲ မ်ားျဖစ္ေပၚ မည္။ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံပါက စိတ္မ႐ႈပ္ပါႏွင့္။ ျဖစ္ေနက် ျပႆနာမ်ဳိးသာ ျဖစ္၍ ေျဖရွင္းေနက် ထုံးစံ အတိုင္းေျဖ ရွင္းေျပလည္ သြားမည္။ အႀကံသစ္မ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ သည္။ ဒုကၡေပးေသာ သူမ်ားကို လက္တြဲ ျဖဳတ္၍ လူသစ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျဖစ္မည္။ ႀကိဳးစားသမွ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။

ၿပိႆရာသီ TAURUS (ဧၿပီလ) ၂၁ မွ ေမလ၂၁ၾကား


ေစတနာ တန္ဖိုး မထားေသာ သူမ်ား ၊ေက်းဇူးကန္းေသာ သူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ႀကဳံရမည္။ ကိုယ့္အေပၚ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ တတ္သည္။ ဒုကၡေတြ႕ေနဆဲ ကယ္ဆယ္ေပး ထားေသာ သူမ်ား၊ အႏၲရာယ္ ႀကဳံဆဲ အကာအကြယ္ေပး ထားေသာ အနီးကပ္ လူမ်ားကပင္ မိမိကို ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ထင္ရာ စိုင္းေသာေၾကာင့္ မမွား သင့္ ေသာအမွားမ်ဳိး ႀကဳံေတြ႕တတ္ပါသည္။ မူလ စီစဥ္ထားေသာ ကိစၥမ်ား မလုပ္ ျဖစ္ ၍ ထင္ သေလာက္ မရရွိပါ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုယ္တိုင္လုပ္ မွအက်ဳိး ရွိမည္။

ေမထုန္ရာသီ GEMINI (ေမလ)၂၂မွ ဇြန္လ၂၁ၾကား

ကာလ အတန္ၾကာ ေအာက္ေျခမွ စတင္၍ မိမိ ထူေထာင္ စတင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မွေကာင္းေသာ အက်ဳိး ဆက္ ရရွိမည္။ နာမည္ေကာင္းရေသာ ကာလျဖစ္ သည္ ။ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲ ေသာျပႆနာေဟာင္း မ်ားကို မိတ္ေဆြ အႀကီးအကဲ အကူအညီႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဒုကၡေပးေသာ သူမ်ားရန္မွ ကင္းလြတ္ သြား မည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်မ္း သာစရာမ်ား ႀကဳံတတ္သည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကံေကာင္း ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အေတြ႕အႀကဳံ ရွိ သူ မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ပါက အက်ဳိးရွိမည္။

ကရကဋ္ရာသီ CANCER (ဇြန္လ) ၂၂မွ ဇူလိုင္လ၂၂ၾကား

ရန္သူေဟာင္းႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ တတ္သည္။ မိမိႏွင့္ မတည္႔ေသာ အဆင္မေျပ ေသာ သူကိုပင္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံ ရတတ္သည္။ ကနဦးပိုင္းတြင္ အဆင္ေခ်ာ မ ေယာင္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ စိတ္႐ႈပ္စရာ မ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိးေပၚ တတ္ သည္။ အျပစ္ရွာၿပီး ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရတတ္သည္။ အလြန္ သည္းခံစိတ္ ရွည္ သင့္ေသာ ကာလျဖစ္ သည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အညံ႔သည္ ယာယီသာ ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲ အားလုံးကို ရင္ ဆိုင္ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွ ေကာင္းေသာ ကံမ်ား ဆက္ တိုက္ျဖစ္ လာလိမ့္မည္။

သိဟ္ရာသီ LEO (ဇူလိုင္လ) ၂၃မွ ၾသဂုတ္လ၂၃ၾကား

အႀကံအစည္ မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကး ကိစၥေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားလက္ေတြ႕ လုပ္ကိုင္အက်ဳိး ေပး မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ မည္။ ခရီးကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ စုေပါင္း လုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္းမ်ား ၾကားသိရမည္။ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ကိစၥ မ်ားေျပ လည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ မိမိအား လွ်ဳိ႕ဝွက္၍ ဒုကၡေပးမည္ဟု ႀကံ စည္ထားသည္ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သိရွိ ႏိုင္မည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မည္။

ကန္ရာသီ VIRGO (ၾသဂုတ္လ) ၂၄မွ စက္တင္ဘာလ၂၃ ၾကား
ႀကိဳးစားမႈ၏ ရလဒ္ေကာင္းကို ရမည္။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းႏွင့္ လုပ္၍ အရာရာ ေအာင္ျမင္မည္ ။ဝီရိယ ၏ အက်ဳိးကို ခံ စားရမည္။ ခရီး မ်ားမည္။ မေရာက္ ဖူး ေသာ အရပ္ေဒသ မ်ားသို႔ ေရာက္တတ္သည္။ ခရီးသြား၍ အက်ဳိးရွိမည္။ စကား ေအာင္ျမင္မည္ ။ေကာင္းေသာ သတင္းစကား မ်ားရမည္။ တစ္ပါး သူလုပ္၍ အဆင္ မေျပေသာ လုပ္ငန္း ကို လုပ္ရကိန္း ႀကဳံမည္။ ဝီရိယ ထည့္ၿပီး လုပ္လိုက္ပါ။ အလုံးစုံ အဆင္ေျပသြားမည္။ က်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ ပါ။ ႀကံစည္ ထားသမွ် ေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္မည္။

တူရာသီ LIBRA စက္တင္ဘာလ ၂၃မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ၾကား

အေႏွာင့္အယွက္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္၊ အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဦးတည္လိုက္တိုင္း ၊ေနရာတိုင္းတြင္ အခက္အခဲ ရွိမည္။ မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ မႈေၾကာင့္ အဆုံးပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မည္။ ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဇြဲႏွင့္ဝီရိယ စြမ္းအားေၾကာင့္ ရန္အေပါင္း ကိုႏိုင္မည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္ဘတ္တြင္ မွဲ႕ပါေသာ တူရာ သီဖြား မ်ား အတြက္ အထူးျမင့္မားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးရရွိမည္။ လုပ္ ငန္း အေတြ႕အႀကဳံ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကဳံလာတတ္သည္။အဆင္ေျပမႈ မ်ားႀကဳံမည္။

ၿဗိစၧာရာသီ Scorpio ေအာက္တိုဘာ လ၂၄မွ ႏိုဝင္ဘာလ၂၂ ၾကား

အရာရာ သတိႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး လုပ္ပါ။ အလြယ္ လိုက္၍မရ။ မိမိ ကိုယ္တိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကစားဝိုင္း တြင္ေငြ ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ေလာင္း က စားေၾကာင့္ ဥစၥာ ဆုံး႐ႈံးျခင္း မ်ား ႀကဳံေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပစၥည္း ေလွာင္က ဆုံး႐ႈံးမည္။ ေလာဘႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး လုပ္ပါက အဆင္ မေျပျဖစ္မည္။ အက်ဳိးအျမတ္ကို အဓိက မထားဘဲ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္ကို ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ ႀကိဳးစား သမွ် အရာ ထင္ႏိုင္မည္။ အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ ဆိုင္ၿပီး မွေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႀကဳံလာမည္။

ဓႏုရာသီ Sagittarius ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ၾကား

အလြန္ စိတ္တိုေနမည္။ စိတ္တုိင္းမက် ျဖစ္ေနမည္။ ကိုယ္က ေစတနာထား ၊သူတစ္ပါးက ေစတနာ မသိ။ ကိုယ္ ကအပင္ပန္းခံ လုပ္၊ သူတစ္ပါး က ေအးေအးေဆးေဆး ကိုယ္လုပ္သည့္ အေပၚ အျမတ္ထုတ္ ။ေရွ႕ကလုပ္သြား ေနာက္ လူမပါ။ အမွန္အတိုင္းေျပာသူ မရွိ။ မည္သူ႔ကိုမွ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ျဖစ္ေနသည္။ ႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ဘက္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ စိတ္ ေအးလက္ေအး ၊ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ပါ။ အလုံးစုံ ေအာင္ျမင္လိမ့္ မည္ ။ရင္းႏွီးထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိး ရွိ ပါလိမ့္မည္။

မကာရရာသီ Capricom ဒီဇင္ဘာ လ၂၂မွ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝၾကား


လက္ဝယ္ ရရွိထားေသာ အခြင့္အေရးကို လုယူလိုေသာ သူမ်ားမည္။ ရင္းႏွီးေသာ လူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ လွည့္စားတတ္ေသာ သူမ်ားေတြ႕တတ္ သည္။ ပရိယာယ္ႏွင့္ မိမိကို ဒုကၡေပး မည့္ သူမ်ားရွိမည္။ ခရီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ ၊လူမ်ဳိးျခား ေကာင္းက်ဳိးေပးမည္။ အက်ဳိးအျမတ္ ႀကီးမားစြာ ရရွိမႈကို ရည္မွန္းၿပီး မလုပ္ရ။ ရန္ဝန္းရံေနမည္။ ရန္ျပႆနာ(၂)ခု ကို ေျဖရွင္းေနဆဲ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ခု ေပၚထြန္းႏိုင္ သည္။ စိတ္ဓာတ္ မက်ဘဲ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။အရာရာ အဆင္ေျပမည္။

ကုမ္ရာသီ Aquarius ဇန္နဝါရီလ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၈ၾကား

အတူေနသူ အခ်င္းခ်င္း၊ ဘဝတူ အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာေသးငယ္မွ အစ ခ်ီ၍ စိတ္ဝမ္းကြဲရျခင္း အထိ ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္တြင္း၌ လည္းမၾကာခဏ အယူအဆ သေဘာ ကြဲျပားမႈမ်ား ႀကဳံမည္။ လုပ္ကိုင္သမွ် ကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္လို သည္က တစ္မ်ဳိး၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေန သည္က တစ္မ်ဳိးႀကဳံမည္။ ကိုယ္႔စိတ္ကိုယ္႔ သဘာဝႏွင့္ အရာရာ သည္ ဆန္႔က်င္ ဘက္သဖြယ္ ျဖစ္ကိန္း ႀကဳံမည္ ။ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အေထြး ကိစၥမ်ား၊ လူမႈေရး ျပႆနာ တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိး ေျဖရွင္းေနရမည္။

မိန္ရာသီ pisces ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ မွ မတ္လ၂ဝၾကား

က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။ မိမိ က်န္း မာေရး အည႔ံႀကဳံဆဲ မိသားစုဝင္၏ က်န္း မာေရးသည္ မိမိထက္ပို၍ ဆိုးညံ႔ေသာ အညံ႔ရွိမည္။ ညာေျခ၊ ညာလက္တြင္ မေတာ္ တဆ ထိခိုက္ တတ္သည္။ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္ ေပါ့ေလ်ာ႔မႈႏွင့္ စိတ္ ပင္ပန္းမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးက် ဆင္းတတ္သည္ ။ ရန္အလြန္မ်ားသည္။ အေႏွာင့္အယွက္ အတိုက္ အခံ မ်ား ၾကား မွအႀကံသစ္ ေအာင္ျမင္မည္။ကာလရွည္ ၾကာ လိုလားေနသည့္ စိတ္ဆႏၵ တစ္ခု အလိုအေလ်ာက္ ျပည့္ဝလိမ့္မည္။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာတုံ႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို
Popular Journal
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္ေျမပုံ

Wednesday, September 03, 2014
ဘဝ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးဟုေတာ့ ဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕သူေတြ အတြက္ တစ္ဆစ္ မခ်ဳိးေတာင္မွ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ ေနရာမွာ တကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာမွ ေနာက္ တစ္ဆင့္တြင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ မ်ားအျပင္ ေလာကႀကီး အတြင္း ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္ေရး အဓိက ဝင္ေပါက္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာ ဝင္ခြင့္ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခ်ိန္ ကတည္းက အာ႐ုံေထြျပားၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား တစ္ပုံတစ္ပင္ ေပၚကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းလြဲတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေက်ာ္ တကၠသိုလ္၊ လူႀကဳိက္မ်ားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ စုၿပံဳတိုးလာသည္။

လူငယ္အမ်ားစု ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္း တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္း လာေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ေဝဖန္ေနၾကသည္။

“ခက္တာက ေက်ာင္းသားေတြက ဘာသာရပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေအာင္၊ စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ေသခ်ာ မသင္ခဲ့ ေတာ့လည္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေရာက္တဲ့ေနရာ၊ ရတဲ့ဘာသာရပ္ကို အေကာင္းဆုံး သင္ၾကားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဝင္စား လိုမႈေလးပဲ အဓိကပါပဲ” ဟု ႐ုကၡေဗဒ ကထိကေဟာင္း ဆရာဦးလွမိုးက အႀကံျပဳသည္။

ကိုယ္ပိုင္ရမွတ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္ ေရြးခ်ယ္နည္းအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ယခုကဲ့သို႔ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားထက္ဝက္ေလွ်ာ့မည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ၂၉ ခုလုံးအတြက္ ဝင္ခြင့္ဦးေရကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တစ္ဝက္နီးပါး ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။ ယခင္က နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ရဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀၈၀ ဦးသာ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံခ်က္အတြက္ ဝင္ခြင့္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနႏွင့္ အၿပဳိင္အဆိုင္ ပိုေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ပညာသင္ႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရမွတ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္ ၃၈၀ ႏွင့္အထက္ ရွိသူတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ရမွတ္အလိုက္ စိစစ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ဘာသာရပ္မ်ားကို ေအာင္စာရင္းရမွတ္ နည္းပါက ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ စိတ္ဝင္စားေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားရန္ အမွတ္မမီပါက အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းတြင္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းတက္ၿပီး ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ ရႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားအနက္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ပိုအားသာခ်က္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကခန္႔မွန္းသည္။

ရမွတ္ ၅၀၀ နီးပါး ရွိသူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE) ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ တကၠသိုလ္ ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္ အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ 

ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာပညာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအနက္ ရမွတ္ ၄၈၀ ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားက ရန္ကုန္ (ဗဟန္း) ႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (COE) ကို ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ၿပီး ရမွတ္ ၃၆၅ ႏွင့္အထက္ ရွိသူအတြက္မူ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ၂၄ ခုတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သာမန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဘြဲ႕ ကိုသာ ရရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း COE ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားက ဘာသာရပ္ေျခာက္ခုကို စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္၍ အထူးျပဳဘြဲ႕ ရယူႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ COE တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားသည္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈတြင္ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ၾက သည္။

နည္းပညာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အမွတ္နည္းသူမ်ားအတြက္ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံမွတစ္ဆင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္သိုလ္သို႔ ေပါင္းကူးခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ရမွတ္ ျပည့္မီမွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ ရႏိုင္သည္။ 

ပ်ဳိပ်ဳိေမတို႔အတြက္ ေလေၾကာင္းတကၠသိုလ္

အမ်ဳိးသမီး ေလယာဥ္ေမာင္း အိပ္မက္မက္ေနေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း သစ္တစ္ခု ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္က ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ပထမဆုံး လက္ခံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ဝင္ခြင့္ဦးေရ ၁၄၀ ဦး ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။ ယခင္ပညာ သင္ႏွစ္က ေက်ာင္းသား ၁၅၀ ဦးသာ လက္ခံခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ခြင့္ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားကိုပါ စတင္လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္က အာကာသပညာႏွင့္ ေလယာဥ္မွဴး စိတ္ဝင္စားေသာ မိန္းကေလးမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္သာ သြားေရာက္ သင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့သည္။

ေလေၾကာင္းတကၠသိုလ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ရမွတ္ ၄၂၀ ႏွင့္အထက္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းကို လူေတြ႕စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ဦးစားေပးေနရာတြင္ ထည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
လူႀကိဳက္ၿမဲ ဥပေဒ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး

ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူႀကဳိက္ အမ်ားဆုံးဘာ သာရပ္စာရင္း၌ ထိပ္ဆုံးေရာက္ ဥပေဒ ပညာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာ (IR) တို႔က လာမည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ လူႀကဳိက္မ်ားႏိုင္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ကထိကေဟာင္း ဦးလွမိုးက သုံးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္အကိုင္ဘက္တြင္ အမွန္တကယ္ ေလ့လာသူမ်ားသာ အခြင့္အလမ္း ရႏိုင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔အတြက္ ဘြဲ႕ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ရွားပါးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ရွိသည္။ 

“ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘယ္ဘာသာနဲ႔ဘြဲ႕ရရ အလုပ္ခြင္မွာ အဆင္ေျပတာ တစ္ခုမွ မရွိေသးဘူး” ဟု ၎က ပကတိ အေျခအေနကို ေဝဖန္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ပညာရပ္ကို စိတ္ဝင္သူ လူငယ္မ်ား၊ ဘြဲ႕တစ္ခုခု လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္လိုေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ အထူးျပဳဘာသာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထား ေနၾကၿမဲ ရွိေသးသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနက ေရေပၚေရေအာက္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက သင္ၾကားေသာ အဏၰဝါသိပၸံ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစုံ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အေျခခံ ေဖာ္ျမဴလာႏွင့္ နည္းပညာတို႔ကို သင္ၾကားေသာ ကုန္ထုတ္ဓာတု၊ ဘူမိေဗဒႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားသူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးခံရန္ လိုအပ္သည္။

အလားတူ ႐ူပေဗဒ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအနက္ ႏ်ဴကလီးယား ဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ သီးသန္႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ႐ူပေဗဒ ဂုဏ္ထူးမွတ္၊ သခၤ်ာတြင္ ရမွတ္ ၇၀ ႏွင့္အထက္၊ အဂၤလိပ္စာတြင္ ရမွတ္ ၆၀ ႏွင့္အထက္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

အႏုပညာတကၠသိုလ္ အလားအလာ

ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္မ်ား လႊမ္းမိုးေနခ်ိန္ ႐ုပ္ရွင္က႑ တစ္ခန္းရပ္ ျပန္ေပၚလာခ်ိန္ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ စိတ္ဝင္ စားသူမ်ားက ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပဇာတ္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ကို အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္တို႔တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ရမွတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ဝင္ခြင့္ဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ တြင္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္သည္။

ဇာတ္ညႊန္း၊ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈပညာ (ဒါ႐ိုက္တာ)၊ ႐ုပ္ရွင္ဓာတ္ပုံ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ တည္းျဖတ္ပညာတို႔ကို သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ျပင္ပ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားကို အားကိုးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။

ယခင္က အလုပ္အကိုင္ မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ရမွတ္ဦးစားမေပးဘဲ အႏုပညာ ဝါသနာကို ဦးစားေပးျခင္းေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္ကို သိရွိသူ နည္းပါးေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ အမ်ားစုကို ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား တစ္ဖန္ျမင့္တက္လာသည္။

႐ုပ္ရွင္ဘာသာရပ္အျပင္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ သဘင္ႏွင့္ ဂီတပညာရပ္ မ်ားကိုလည္း စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အေလ်ာက္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္တြင္ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ဘာသာရပ္အစုံႏွင့္ ထူးခြၽန္ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေရး အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ားထဲမွ ရမွတ္အျမင့္ဆုံး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ (COE) တြင္ ထူးခြၽန္ဘြဲ႕ႀကဳိ ေက်ာင္းသားမ်ားအျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္မူ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ သခ်ၤာတို႔တြင္ ရမွတ္ ၉၀ ျဖင့္ ကန္႔သတ္ေခၚယူၿပီး က်န္ သမိုင္း၊ ဒႆနိက၊ စိတ္ပညာ၊ ဥပေဒပညာႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း ဘာသာရပ္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ အနည္းဆုံး ၆၅ မွတ္ သတ္မွတ္ကာ ရမွတ္ ၃၈၀ ႏွင့္ အထက္ ရွိသူတိုင္းကို ဝင္ခြင့္ေခၚယူရန္ ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖဳိးေရး စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္မွ ထပ္တိုးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ျမန္မာမႈပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ အပါအဝင္ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားေသာ ဘာသာရပ္ကို တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဦးစားေပး ထည့္သြင္း ေလွ်ာက္ႏိုင္ သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ဘာသာရပ္အလိုက္ အမွတ္စာရင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားၿပီး ဝင္ခြင့္ဦးေရ ထပ္တိုးေပးထား ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ပိုရသည္။ အလားတူ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ တို႔ေၾကာင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအလိုက္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ အလား အလာမ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ၾကားမႈပိုင္းတြင္ သင္႐ိုးမာတိကာႏွင့္ သင္ၾကားေရး အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ အားလုံး အျခား ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္ပံ့ပိုးေပးၿပီး လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးသည့္အတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ရမွတ္ျမင့္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာ ေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္

ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေလ့လာလုိသူမ်ားႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္ စိတ္ဝင္စားသူအခ်ဳိ႕က ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

အနိမ့္ဆုံးရမွတ္ ၄၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိသူမ်ားက ႐ုရွား၊ ဂ်ာမန္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ ဘာသာစကားတို႔တြင္ ရမွတ္ အတိတက် သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ ရွိသူတို႔သာ ဝင္ခြင့္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ တကၠသိုလ္ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

ထိုင္းဘာသာစကား စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ယင္းဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ အထူးျပဳ ဘာသာစကား ရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ မႏၲေလး ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ခုနစ္မ်ဳိး သင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္

ေဘာဂေဗဒ ဘာသာတြဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား အမ်ားဆုံး ေရြးခ်ယ္ေသာ တကၠသိုလ္စာရင္းတြင္ ရန္ကုန္၊ မုံရြာႏွင့္ မိတၳီလာ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ စာရင္းအင္းပညာ၊ ဝါဏိဇၨ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ အသုံးခ် ေဘာဂေဗဒႏွင့္ စာရင္းကိုင္ပညာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဘြဲ႕အမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ဘာသာရပ္ တိုင္း ရမွတ္ ၅၀ စီႏွင့္ ရမွတ္ ၃၅၀ အထက္ ရွိမွသာ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီးမွသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အပါအဝင္ အျခားစီးပြားေရးပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ခြဲျခားသည့္အတြက္ ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္မႈပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္အားလုံး၌ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၆၀၀ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။ 

အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ေကာလိပ္က အသက္ေမြးပညာဘြဲ႕မ်ား

လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္ႏွစ္ကမွ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ပထမဆုံး ဘြဲ႕ႀကဳိသင္တန္းမ်ား လက္ခံေပးခဲ့ေသာ ဗိုလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ ရွိ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေကာလိပ္တြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာဘြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းပညာ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္ အဂၤလိပ္စာပညာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ ထုံးစံအတိုင္း ရမွတ္အနည္းငယ္ ျမင့္ၿပီး လူဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိသည္။ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း အတတ္ပညာအတြက္ ရမွတ္ ၄၄၀ ဝန္းက်င္ ရွိသူတိုင္း ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသလို စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ရမွတ္ ၄၆၀ ႏွင့္ အထက္ရွိလွ်င္ ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

အလားတူ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္ အဂၤလိပ္စာပညာ သင္တန္းတို႔ကိုလည္း တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ရွိသူတိုင္း အမ်ဳိးသား စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ေကာလိပ္မွ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူစဥ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။ 

တိ/ေမြးကု၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ သီးသန္႔ ေျဖဆိုရမည့္ တကၠသိုလ္မ်ားအနက္ ေနျပည္ေတာ္ ေရဆင္းရွိ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ႏွင့္ သစ္ေတာ တကၠသိုလ္တို႔သည္ နယ္ၿမဳိ႕မ်ားရွိ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားအၾကား လူႀကဳိက္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနေသးသည္။

လူဦးေရ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အရည္အေသြးကို အဓိကထား သင္ၾကားေသာေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ယင္းတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဇီဝေဗဒ ဘာသာတြဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမြးျမဴေရး ေဆးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၅၀ ဦးလက္ခံၿပီး ဇီဝေဗဒ၊ ေမြးျမဴေရး ဗဟုသုတႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မွသာ ဝင္ခြင့္လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အလားတူ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္တို႔ အတြက္လည္း လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းခံယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ အသက္ေသြးေၾကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ သစ္မ်ား စိတ္ဝင္စားသူတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ စာေတြသင္ၾကားခြင့္ ရလိုလွ်င္ ေရဆင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ တကၠသိုလ္ အားလုံးအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုတည္းတြင္ မဟာဌာနေပါင္းစုံမွ စိတ္ႀကဳိက္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ သင္ၾကား ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို တကၠသိုလ္တစ္ခု အေနႏွင့္ တစ္သီးတစ္သန္႔ ေလွ်ာက္ရဆဲ ရွိေသးသည္။ ယင္းအျပင္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္တိုင္းအတြက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္စနစ္ကို အစိုးရ၏ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိေခ်။

ေက်ာင္းသား ၁၂၀၀ နီးပါး လက္ခံမည့္ ေဆးတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အခ်ဳိးက် လက္ခံမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဝင္ခြင့္လက္ခံမႈ ပုံစံေျပာင္းလဲရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင့္ေဆြလတ္က ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးအတိုင္း အမီလိုက္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားေနခ်ိန္ လက္ရွိ ပကတိပညာေရး အဆင့္အတန္းက ေရွး႐ိုးစြဲ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္က ကိုယ္လြတ္႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသး။ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ လူငယ္တိုင္းလိုလို၏ ေရြးခ်ယ္စရာက ႏိုင္ငံပိုင္ တကၠသိုလ္မ်ားသာ။ ကမာၻ႔ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားက ေဝေဝဝါးဝါး၊ မပီမျပင္သာ ရွိေသးသည္။

ရမွတ္အနည္း၊ အမ်ား ကြာျခားမႈ မည္မွ်ပင္ရွိပါေစ ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ကထိကေဟာင္း ဦးလွမိုးက ယခုကဲ့သို႔ အႀကံျပဳ ေပးထားသည္။ 

“ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေရာက္တဲ့ေနရာ ရတဲ့ဘာသာရပ္ကို အေကာင္းဆုံး သင္ၾကားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဝင္စားလို မႈေလးေတြက အဓိကပါပဲ”

လဲ့ရည္ျမင့္

The Voice Journal
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(lwanmapyay.blogspot.com) လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း | Facebook
အျပည့္အစုံသို႔ >>
Rating:
{[['']]}